Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιμόρφωση Επιμορφωτών “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”: 3 δράσεις | Ονόματα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιμόρφωση Επιμορφωτών “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”: Tρεις δράσεις της παρέμβασης ΜΝΑΕ – Ονόματα Επιμορφωτών, σύμφωνα με Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ.

Επιμόρφωση Επιμορφωτών

Αποφασίσθηκε από το ΔΣ του ΙΕΠ η διεξαγωγή επιμόρφωσης των Επιμορφωτών (πολλαπλασιαστών) στο πλαίσιο του έργου:

«Σχεδιασμός και Υλοποίηση Επιμόρφωσης των Επιμορφωτών (Φάση Διεύρυνσης) και ενέργειες διαρκούς υποστήριξης του έργου τους»,

της Πράξης: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της Επιμόρφωσης».

Διάρκεια Προγράμματος

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα είναι διάρκειας 14 ωρών (2 ημέρες χ 7 ώρες) και θα αφορά επιμόρφωση στις τρεις δράσεις της παρέμβασης ΜΝΑΕ:

α) εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία για τα μαθήματα των Νέων Ελληνικών και των Μαθηματικών,

β) θεσμός του/της Συμβούλου Καθηγητή/Καθηγήτριας και

γ) Σύμβουλος Ψυχολόγος.

Επιμόρφωση Επιμορφωτών

Η επιμόρφωση των επιμορφωτών (πολλαπλασιαστών) θα περιλαμβάνει:

Συνολικό απολογισμό των έως τώρα πεπραγμένων και της αποκτηθείσας εμπειρίας (όπως αυτή κατατέθηκε στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 30/11/19 στη Σιβιτανίδειο Σχολή)

Ενναλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία και ΣυνεργατικήΤάξη: Διαμόρφωση και επεξεργασία σεναρίων, (στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, εφαρμογή αρχών διαφοροποιημένης διδασκαλίας, εξάσκηση σε τεχνικές παρατήρησης-διαφοροποίησης).

Η επιμόρφωση στο θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή θα περιλαμβάνει:
 • Διαδικασίες συγκρότησης ομάδας συμβούλων καθηγητών,
 • οριοθέτηση του ρόλου του συμβούλου-καθηγητή,
 • συνεργασία μεταξύ συμβούλων καθηγητών,
 • θέσπιση βασικών κανόνων,
 • απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζεται να έχει ο σύμβουλος καθηγητής -βασικές τεχνικές συμβουλευτικής,
 • ο ρόλος του σύμβουλου καθηγητή στην αντιμετώπιση οικογενειακών προβλημάτων των παιδιών,
 • ο ρόλος του συμβούλου καθηγητή ως μεσολαβητή,
 • σχέσεις με σύλλογο γονέων κηδεμόνων,
 • βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία της εφαρμογής του θεσμού του Σύμβουλου Καθηγητή και
 • καλές πρακτικές εφαρμογής του θεσμού.
Η επιμόρφωση στο θεσμό του Συμβούλου Ψυχολόγου θα περιλαμβάνει:
 • Ψυχοπαιδαγωγική στήριξη μαθητών,
 • η θέση και η λειτουργία του ψυχολόγου στη σχολική μονάδα,
 • οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα,
 • αντιμετώπιση κρίσεων -έκτακτων καταστάσεων,
 • μείωση άγχους μαθητών και καθηγητών,
 • δικτύωση του σχολείου με ψυχοκοινωνικές δομές –δημιουργία δικτύου υποστήριξης με ψυχοκοινωνικές δομές της πόλης και τέλος
 • συνεργασία με τον σύμβουλο καθηγητή, συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων, συνεργασία με γονείς και
 • καλές πρακτικές εφαρμογής του θεσμού.

Η επιμόρφωσης θα διεξαχθεί ως εξής:

 ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΗΜΕΡΑ 1η ΗΜΕΡΑ 2η
ΑΘΗΝΑ Τρίτη 03/03/2020 Τετάρτη 04/03/2020

 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δευτέρα 09/03/2020 Τρίτη 10/03/2020

 

Επιμορφωτικό έργο ανατίθεται στους παρακάτω:

Α/Α ΟΝΟΜΑ – ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΝΑΕ
1 Ελευθέριος

Βεκρής

Μέλος ΕΟΕ Συνδ/λία

στο Μάθημα

των Νέων Ελληνικών

2 Άννα

Αφεντουλίδου

Μέλος ΕΟΕ Συνδ/λία

στο Μάθημα

των Νέων Ελληνικών

3 Νικόλαος

Μαυρογιάννης

Μέλος ΕΟΕ Συνδ/λία

στο Μάθημα

των Μαθ/κών

4 Κωνσταντίνος

Στουραΐτης

Στέλεχος ΙΕΠ Συνδ/λία

στο Μάθημα

των Μαθ/κών

5 Μάριος

Ευαγγελινός

Στέλεχος ΙΕΠ Σύμβουλος Καθηγητής
6 Άννα Σιγανού [Μέλος Ομάδας

Εμπ/νων]

Σύμβουλος Καθηγητής
7 Αθανασόπουλος

Ανδρέας

[Μέλος Ομάδας

Εμπ/νων]

Σύμβουλος Καθηγητής
8 Κονταξής

Αθανάσιος

[Μέλος Ομάδας Εμπ/νων] Σύμβουλος Καθηγητής
9 Σιγανού Άννα [Μέλος Ομάδας

Εμπ/νων]

Σύμβουλος Καθηγητής
10 Νικολάου

Νικόλαος

[Μέλος

Ομάδας Εμπ/νων]

Σύμβουλος Καθηγητής
11 Θεοδώρα

Αστέρη

Στέλεχος

ΙΕΠ

Σύμβουλος Ψυχολόγος
 

12

Άννα Λαμπίδη [Μέλος

Ομάδας Εμπ/νων]

Ψυχολόγος

 

Σύμβουλος Ψυχολόγος

 

13

Μαρίνα Δεδούλη [Μέλος

Ομάδας Εμπ/νων]

Ψυχολόγος

 

Σύμβουλος Ψυχολόγος

 

Δείτε το Απόσπασμα Πρακτικού του ΙΕΠ

Δείτε επίσης

Επιμορφωτικά Προγράμματα ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ: Και οι αναπληρωτές δικαίωμα συμμετοχής
Επίκαιρα Θέματα στη Παιδιατρική: Επιστημονική Ημερίδα στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια: Teach4Integration 2
Επιμόρφωση κλάδου ΠΕ78: Επιμορφωτική Δράση στην Κοινωνιολογία 
Σημειωτική και Βίβλος: Επιστημονικό σεμινάριο στο ΑΠΘ 

Δείτε ακόμη

Ημερίδα ΠΕΕΚΕ: «Κοινωνικοί Επιστήμονες και Εκπαίδευση: Γενική και Ειδική Αγωγή»
Διημερίδα ΙΕΠ: «Οι Τέχνες στη Διδασκαλία των Μαθηματικών»
Διεθνές συνέδριο στο ΕΚΠΑ για την Ελληνική Επανάσταση του 1821 | 20-21 Μαρτίου 2020 
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση