Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιμόρφωση σε θέματα Μαθητείας: Ολοκλήρωση του 3ου κύκλου της επιμορφωτικής φάσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιμόρφωση σε θέματα Μαθητείας: Ολοκλήρωση του 3ου κύκλου της επιμορφωτικής φάσης η οποία πραγματοποιήθηκε από 17 Μαΐου έως 28 Ιουνίου 2021.

Επιμόρφωση σε θέματα Μαθητείας

Ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με ενημέρωση του ΙΕΠ,  ο 3ος κύκλος της Β’ επιμορφωτικής φάσης της Πράξης “Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας” με κωδ. ΟΠΣ: 5008057, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020″.

Στο πρόγραμμα επιμόρφωσης,

το οποίο πραγματοποιήθηκε από 17 Μαΐου έως 28 Ιουνίου 2021 συμμετείχαν περισσότεροι/ες από 1000 εκπαιδευτικοί ΕΠΑ.Λ. και εκπαιδευτές/ριες Δ.Ι.Ε.Κ. από όλη την επικράτεια και 112 επιμορφωτές/ριες του Μητρώου της Πράξης.

Στόχος της επιμόρφωσης είναι η ενίσχυση και η αποτελεσματική υλοποίηση του Θεσμού:

«Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας», μέσω της αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. και των εκπαιδευτών/ριων των Δ.Ι.Ε.Κ., που εμπλέκονται στην υλοποίηση του θεσμού.

Τα προγράμματα επιμόρφωσης, συνολικής διάρκειας 39 ωρών,

υλοποιήθηκαν με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σε περιβάλλον σύγχρονης και ασύγχρονης επιμόρφωσης) στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 

  • ΘΕ1: «Θεσμικό πλαίσιο – διαδικασίες υλοποίησης Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας» (6 ώρες)
  • ΘΕ2: «Προγράμματα Σπουδών Μαθητείας» (6 ώρες)
  • ΘΕ3: «Υγεία και Ασφάλεια εργασίας» (6 ώρες)
  • ΘΕ4: «Βασικές αρχές για την εκπαίδευση ενηλίκων» – «Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση» (6 ώρες)
  • ΘΕ5: «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Πληροφόρηση» (6 ώρες)
  • ΘΕ6: «Επιχειρηματικότητα» (6 ώρες)
  • ΘΕ7: «Καλές Πρακτικές – Συμπεράσματα» (3 ώρες)
Σημειώνεται, ότι το υλικό

που έχει εκπονηθεί στο Πλαίσιο της Πράξης είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π..

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες και δυσκολίες

που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας του Covid-19, ξεπερνώντας όμως αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές, τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας Έργου της Πράξης και του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., θα ήθελαν να ευχαριστήσουν ιδιαίτερα τους/τις επιμορφούμενους/ες, τους/τις επιμορφωτές/ριες, και όλους/ες όσους/ες συνέβαλλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση του Γ’ Κύκλου Επιμόρφωσης.

Δείτε επίσης

Μητρώο Επιμορφωτών ΙΕΠ: Παράταση υποβολής αιτήσεων έως και Δευτέρα 05.07.2021
Διαβούλευση νομοσχεδίου Υπουργείου Παιδείας έως 14 Ιουλίου 2021
Διάταξη: 1.100 οργανικές ΚΛ-Ψυχολόγων-Ανήκουν στα ΚΕΔΑΣΥ(τ. ΚΕΣΥ)-διατίθενται στις ΕΔΥ(τ. ΕΔΕΑΥ)
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών-3 πεδία: Διδακτική-Διαχείριση τάξης-Υπηρεσιακή συνέπεια/επάρκεια
Ενίσχυση ρόλου Διευθυντή σχολείου και στελεχών εκπαίδευσης στο νέο νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ
Ενταξιακή εκπαίδευση: Με ποιους τρόπους ενισχύεται-Νομοσχέδιο ΥΠΑΙΘ
Νομοθετικές ρυθμίσεις ΥΠΑΙΘ για Πρότυπα και Πειραματικά-ΑΕΙ-Αναπλήρωση αποσπασμένων στελεχών στο ΥΠΑΙΘ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση