Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιμόρφωση ΣΕΕ και ΣΕΠ στην διαπολιτισμική ενταξιακή εκπαίδευση: Εγγραφή στο Μητρώο ΙΕΠ 07 έως 09.04.2021

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιμόρφωση ΣΕΕ και ΣΕΠ στην διαπολιτισμική ενταξιακή εκπαίδευση: Εγγραφή στο Μητρώο ΙΕΠ από Τετάρτη 07.04.2021 έως και την Παρασκευή 09.04.2021.

Επιμόρφωση ΣΕΕ και ΣΕΠ

Με ανακοίνωσή του το ΙΕΠ καλεί τους εμπλεκόμενοι/νες να εγγραφούν στο Μητρώο ΙΕΠ από αύριο Τετάρτη 07.04.2021 έως και την Παρασκευή 09.04.2021 και ώρα 13:00 προκειμένου να λάβουν πρόσβαση στην πλατφόρμα επιμόρφωσης.

Υποβολή αίτησης στο μητρώο του ΙΕΠ εδώ

_________________________

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
στη Διαπολιτισμική Ενταξιακή Εκπαίδευση
 ΣΚΟΠΟΣ
 • Η επιμόρφωση, ενημέρωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων ΖΕΠ, των εκπαιδευτικών των ΤΥ και ΔΥΕΠ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Η προώθηση των αρχών και του εκπαιδευτικού της συμπεριληπτικής, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Στην επιμορφωτική δράση επιμορφώνονται οι κάτωθι εκπαιδευτικοί κατά αρμοδιότητα ανά ΠΕΚΕΣ

 • τον/την Οργανωτικό Συντονιστή/τρια Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ)
 • τον/την Αναπληρωτή/τριά τους ή ΣΕΕ με σχολεία ΖΕΠ στην αρμοδιότητά του/της
 • τον/την Συντονιστή/τρια Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) Ειδικής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης
 • τον/την Συντονιστή/τρια Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) Εκπαίδευσης για την Αειφορία
 • όλους/όλες τους/τις Συντονιστές/τριες Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π.) της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

προκειμένου να επιμορφώσουν και υποστηρίξουν με σειρά προτεραιότητας

Α. όλους/όλες τους/τις ΣΕΕ του ΠΕΚΕΣ και τον/την Προϊστάμενο/μενη των οικείων Κ.Ε.Σ.Υ.

Β. τους/τις εκπαιδευτικούς των Τ.Υ. και Δ.Υ.Ε.Π. και τους/τις Διευθυντές των σχολικών μονάδων ΖΕΠ της περιοχής αρμοδιότητάς της

Γ. το σύνολο των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς της

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η στοχευμένη επιμόρφωση (20ωρη) γίνεται με τη μορφή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και περιλαμβάνει πέντε τετράωρα από την Δευτέρα 12 Απριλίου έως και την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 και ώρες 14.00-18.00 στις εξής γενικές ενότητες:

 • Εκπαιδευτικό Υλικό  της   Πλατφόρμας   Διαπολιτισμικής   Εκπαίδευσης   ΙΕΠ,   Δράση   4

«Επιμορφωτικές Δράσεις για την Υποστήριξη της Εκπαίδευσης Παιδιών Προσφύγων» στα πλαίσια του MIS 5004204, Πλατφόρμα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

 • Αρχές Συνδιδασκαλίας σε σύνθετα περιβάλλοντα μάθησης
 • Αρχές και διαδικασίες της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής της ένταξης
 • Οδηγοί Εκπαιδευτικού
 • Μεθοδολογία της Ενταξιακής Εκπαίδευσης Προσφύγων του προγράμματος Wergeland του Συμβουλίου της Ευρώπης
 • Μεθοδολογία υποδοχής, διδασκαλίας και ένταξης στην τυπική και μη τυπική μάθηση: Teach4Intefration, Ψηφιακό και διαδραστικό υλικό UNICEF/Πανεπιστημίων

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή των επιμορφωτών στις επιμορφωτικές δράσεις γίνεται αμισθί.

Επιμόρφωση ΣΕΕ και ΣΕΠ
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 Θεσμικό Πλαίσιο και Μεθοδολογία

14:00- 18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00-18:00

(με διάλειμμα 15’)

Επίσημοι χαιρετισμοί (ΥΠΑΙΘ)

 

«Σκοπός, Φυσιογνωμία και Πλαίσιο των Υποστηρικτικών Επιμορφωτικών Διαπολιτισμικής Ενταξιακής Εκπαίδευσης»

Θεοδώρα-Ντορέττα Αστέρη, Προϊσταμένη Εκπαιδευτικής Καινοτομίας & Ενταξιακής Εκπαίδευσης ΙΕΠ

 

«Θεσμικό Πλαίσιο της Εκπαίδευσης Παιδιών με μεταναστευτικό-προσφυγικό υπόβαθρο»,

Λεμονιά Mπούτσκου, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαίδευση Προσφύγων, ΥΠΑΙΘ

 

«Διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Προκλήσεις και προοπτικές

Αθηνά-Άννα Χριστοπούλου, Προϊσταμένη Τμήματος Προάσπισης Δικαιωμάτων Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, Υ.ΠΑΙ.Θ.

Διάλειμμα

 

«Υποδοχή και στήριξη νεοεισερχόμενων μαθητών/-τριών»

Νεκτάριος Στελλάκης, Επίκουρος Καθηγητής του ΤΕΑΠΗ Παν. Πατρών

 

«Σχεδιάζοντας δράσεις υποστήριξης στο πλαίσιο των ΠΕΚΕΣ»

Μ. Νέζη, Οργανωτική ΣΕΕ 1ου ΠΕΚΕΣ Αθήνας,

Β Κωτούλας, Οργανωτικός ΣΕΕ ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας

 

Εργαστήρια προσομοίωσης σε Break out rooms Συζήτηση στην ολομέλεια

Τρίτη 13 Απριλίου 2021

 

Συμπεριληπτικό Σχολείο, μεθοδολογία του Συμβουλίου της Ευρώπης

14:00-18:00

(με διάλειμμα 15’)

«Συμπεριληπτικό σχολείο, μεθοδολογία Συμβουλίου της Ευρώπης – Αρχές, διαδικασίες και πρακτικές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης» –

 

Επιμορφωτική ομάδα Ευρωπαϊκού Κέντρου Wergeland:

Γκέλη Αρώνη, Προϊσταμένη Μονάδας Ένταξης και Υποστήριξης Ασυνόδευτων Ανηλίκων, Ειδική Γραμματεία Υ.Μ.Α.

Ηρώ Ποταμούση, Γενική Διευθύντρια Learn inn ΕΚΠΑ

Μάριος Κουκουνάρας-Λιάγκης, Αναπληρωτής καθηγητής ΕΚΠΑ,

Άγγελος Βαλλιανάτος, – Επικεφαλής επιμορφωτής, Εμπειρογνώμονας Συμβουλίου της Ευρώπης, Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland

Τετάρτη 14 Απριλίου 2021

Μεθοδολογία του Συμβουλίου της Ευρώπης

14:00-18:00

(με διάλειμμα 15’)

«Συμπεριληπτικό σχολείο, μεθοδολογία Συμβουλίου της Ευρώπης – Αρχές, διαδικασίες και πρακτικές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης» – Εκπρόσωποι Wergeland
Πέμπτη 15 Απριλίου 2021

Διδακτική Μεθοδολογία και εκπαιδευτικό υλικό, Δράση 4 ΙΕΠ

 

14:00-16:00

Δράση 4: «Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων»

Ε. Τρούκη, ΙΕΠ

 

  «Προσεγγίζοντας Βιωματικά τον ¨Άλλο¨ -Βιωματικές Δραστηριότητες, Παιχνίδια, Σχέδια μαθημάτων για τους εκπαιδευτικούς των Τάξεων Υποδοχής/ΖΕΠ»

Ε. Χατζηευσταθίου, Δάσκαλος –Διευθυντής 2ου ΔΣ Αγίας Βαρβάρας- Εκπαιδευτής Ενηλίκων (ΜΑ) – Επιστημονικός Συνεργάτης του ΙΕΠ για τη Δράση 4

 

3. Εργαστήρια σε Break out rooms

16:00-16:15 Διάλειμμα
 

 

16:15-18:00

«Ανάπτυξη γλωσσικών και γνωστικών δεξιοτήτων – Βιωματικές Δραστηριότητες, Εκπαιδευτικές πρακτικές, Στρατηγικές και μέσα διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην συμπεριληπτική – διαπολιτισμική εκπαίδευση»

 

Γκ. Αλτουχόβα, Εκπαιδευτικός, Δρ. Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΕΠ

 

Παρασκευή 16 Απριλίου 2021

Διδακτική Μεθοδολογία και εκπαιδευτικό υλικό, Δράση 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00-18:00

(με διάλειμμα 15’)

«Εναλλαγή κωδίκων: πολυγλωσσία, πολυγραμματισμοί, πολυτροπικότητα και εκπαιδευτική πρακτική»

Μ. Ευαγγελινός, Σύμβουλος Β Επιμόρφωσης στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΙΕΠ

«Φτου και Βγαίνω: Εκπαιδευτική υποστήριξη μη τυπικής μάθησης ΣΕΠ, ΔΥΕΠ»

Γ. Σιμόπουλος, Τ. Καίσαρη, UNICEF

«Βασικές Αρχές και μεθοδολογία της συνδιδασκαλίας. Εμπειρία εφαρμογής από το ΕΠΑΛ»

Α. Αφεντουλίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός ΠΕ02, ΙΕΠ

«Τα παιδιά πρόσφυγες στην τάξη των μαθηματικών – Τα μαθηματικά στην εκπαίδευση των προσφύγων. Υλικά, διδακτικές προσεγγίσεις και προβληματισμοί» Κ. Στουραΐτης, Σύμβουλος Α’ Μαθηματικών, ΙΕΠ
«Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικές δραστηριότητες για την διαπολιτισμική επάρκεια του μαθήματος: η οπτική των Δυνατοτήτων»

Α. Βυθούλκα, αποσπασμένη εκπαιδευτικός ΠΕ70, ΙΕΠ

Εργαστήρια σε Break out rooms
Συζήτηση/Συμπεράσματα στην ολομέλεια

 

Δείτε επίσης

Webinar: Ψυχοπαιδαγωγικές δυσκολίες των μαθητών εν μέσω πανδημίας: Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς
Ημερίδα ΠΕΚΕΣ Στερεάς-Ελληνικής Αστυνομίας για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο: Πέμπτη 08.04.2021
Ημερίδα: Προώθηση συνεκπαίδευσης και ένταξης μέσω της άσκησης-Δευτέρα 12 Απριλίου 2021
Ψηφιακή Μέριμνα-voucher 200 ευρώ: Αιτήσεις από Δευτέρα 05 Απριλίου 2021 | Η πλατφόρμα
 e-κόπωση: Διαδικτυακές πλατφόρμες επικοινωνίας και εκπαίδευσης στην εποχή της πανδημίας-Διαδικτυακή Ημερίδα
Φοιτητική ζωή και πανδημία: Οδηγός αυτοβοήθειας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση