Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιμορφωτικά προγράμματα ΙΕΠ: Ποια πραγματοποιήθηκαν-ποια ολοκληρώνονται-ποια προγραμματίζονται

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιμορφωτικά προγράμματα ΙΕΠ: Ποια πραγματοποιήθηκαν το 2021-22 – ποια ολοκληρώνονται την τρέχουσα σχολική χρονιά – ποια προγραμματίζονται.

Επιμορφωτικά προγράμματα ΙΕΠ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ενημερώνει για τα Eπιμορφωτικά Προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 2021-2022, τα Προγράμματα που ολοκληρώνονται την τρέχουσα σχολική χρονιά και στα επιμορφωτικά προγράμματα που προγραμματίζονται.

Αναλυτικά

Eπιμορφωτικά Προγράμματα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αρωγός στο εκπαιδευτικό δυναμικό της χώρας, υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα με στόχο την επαγγελματική κατάρτιση και επικαιροποίηση των επιστημονικών γνώσεων των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων της Γενικής, Ειδικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Μόνο κατά το προηγούμενο σχολικό έτος (2021-2022):

Eπιμορφώθηκαν πάνω από 125.000 εκπαιδευτικοί σε, χρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ, προγράμματα μεικτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στη βάση

(α) παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών καινοτομιών όπως τα «Νέα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», η «Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο», η «Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»,

(β) σύγχρονων μεθοδολογικών προσεγγίσεων όπως τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» και η «Διαφοροποιημένη διδασκαλία»,

(γ) εφαρμοσμένων ευρωπαϊκών πολιτικών όπως η «Εκπαίδευση για την ιδιότητα του παγκόσμιου πολίτη» (GENE)» και

(δ) αναγκαίων υποστηρικτικών πρακτικών και παροχής εκπαιδευτικού υλικού, όπως η «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» και η «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας».

Ειδικότερα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε:

  • Στην υποστήριξη 25.000 εκπαιδευτικών και στελεχών της Ειδικής Αγωγής που ολοκλήρωσαν, το διάστημα Σεπτεμβρίου 2021 – Ιουνίου 2022, την εξ αποστάσεως, μέσω Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOC), επιμορφωτική δράση «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού».

Η προσήλωση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην τεράστια σημασία της επιμόρφωσης ως διαδικασίας για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στη χώρα μας και την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών συνεχίζεται κατά τη διάρκεια του τρέχοντος και των επόμενων σχολικών ετών με την παροχή νέων επιμορφωτικών κύκλων για τα ήδη παρεχόμενα επιμορφωτικά προγράμματα και την εισαγωγή νέων επιμορφωτικών δράσεων.

Συγκεκριμένα, την τρέχουσα σχολική χρονιά θα ολοκληρωθεί:

  • Η«Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» για 18.353 νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς,
  • η επιμόρφωση στα «Νέα Προγράμματα Σπουδών» για 30.000 εκπαιδευτικούς και
  • η επιμόρφωση στη «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία» για επιπλέον 15.000 εκπαιδευτικούς.

Ενώ προγραμματίζονται επιμορφωτικά προγράμματα για:

  • «Νέα Προγράμματα Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» με ωφελούμενους 15.000 εκπαιδευτικούς, τις «Ψηφιακές δεξιότητες» με ωφελούμενους 120.000 εκπαιδευτικούς μέσω χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και
  • τους «Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ σε θέματα τεχνολογικής καινοτομίας» με επιμορφωτικό στόχο τους 4.550 εκπαιδευτικούς.

Συνολικά, πάνω από 250.000 εκπαιδευτικοί έχουν ολοκληρώσει ή θα ολοκληρώσουν τα επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής την περίοδο 2021-25 με μοναδικό γνώμονα την έμπρακτη υποστήριξη του εκπαιδευτικού τους έργου.

Δείτε επίσης

Επιπτώσεις πανδημίας COVID-19 στη σχολική εκπαίδευση: Η νέα έκθεση του Δικτύου Ευρυδίκη 

Πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από το ΠΜΣ “Ειδική Αγωγή” του Πανεπιστημίου Κρήτης 

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια από 3 ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

ΕΜΕ: Αναγκαιότητα η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μελλοντικών και υπηρετούντων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση