Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιμορφωτικά σεμινάρια για καθηγητές ΠΕ04, ΠΕ03, ΠΕ85 και ΠΕ86 όλης της χώρας, στο CERN

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιμορφωτικά σεμινάρια για καθηγητές ΠΕ04, ΠΕ03, ΠΕ85 (πρώην: ΠΕ12.08) και ΠΕ86 (πρώην: ΠΕ19, ΠΕ20) όλης της χώρας, στο CERN – Ανακοίνωση.

Επιμορφωτικά σεμινάρια για καθηγητές

Ακολουθεί Ανακοίνωση του Τμήματος Εκπαίδευσης και της Οργανωτικής Επιτροπής των σεμιναρίων του CERN στην Ελλάδα, που οργανώνουν για 13η χρονιά, δύο επιμορφωτικά σεμινάρια στην ελληνική γλώσσα για εβδομήντα δύο (72) εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ04, ΠΕ03, ΠΕ85 (πρώην: ΠΕ12.08), και ΠΕ86 (πρώην: ΠΕ19, ΠΕ20), όλης της χώρας, στο CERN, σύμφωνα με το περιεχόμενο της οποίας, το πρώτο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από τις 27 Αυγούστου 2023 – 30 Αυγούστου 2023 και το δεύτερο 30 Αυγούστου 2023 – 2 Σεπτεμβρίου 2023, στις εγκαταστάσεις του CERN στη Γενεύη

Η Ανακοίνωση

Αθήνα, 31/3/2023

ΘΕΜΑ: Επιμορφωτικά σεμινάρια για καθηγητές ΠΕ04, ΠΕ03, ΠΕ85 (πρώην: ΠΕ12.08) και ΠΕ86 (πρώην: ΠΕ19, ΠΕ20) όλης της χώρας, στο CERN

Το Τμήμα Εκπαίδευσης του CERN σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή των σεμιναρίων για την Ελλάδα, αποτελούμενη από τους: Εμμανουήλ Τσεσμελή, Υπεύθυνο του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του CERN και την Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη, φυσικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οργανώνουν, για 13η χρονιά, δύο επιμορφωτικά σεμινάρια για 72 (36+36) καθηγητές κλάδων ΠΕ04, ΠΕ03, ΠΕ85 (πρώην: ΠΕ12.08) και ΠΕ86 (πρώην: ΠΕ19, ΠΕ20) όλης της χώρας, στην Ελληνική γλώσσα.

Το πρώτο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από τις 27 Αυγούστου 2023 – 30 Αυγούστου 2023 και το δεύτερο 30 Αυγούστου 2023 – 2 Σεπτεμβρίου 2023, στις εγκαταστάσεις του CERN στη Γενεύη.

Οι αιτήσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά έως τις 12 Μαΐου 2023, ώρα: 15.00, στην διεύθυνση: http://etsito.mysch.gr/?q=cern2023

Σας ενημερώνουμε ότι:

α) Τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής θα βαρύνουν τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο. Οι συμμετέχοντες θα φροντίσουν οι ίδιοι για το τρόπο μετάβασης τους προς και από την Γενεύη.

β) Η διαμονή θα είναι στους ξενώνες του CERN σε μονόκλινα δωμάτια. Τα έξοδα διαμονής και διατροφής είναι χορηγία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.

γ) Το πρόγραμμα των σεμιναρίων είναι:

1ο σεμινάριο (για 36 καθηγητές)

Άφιξη στο CERN: Κυριακή 27/8/2023 πρωί

Έναρξη μαθημάτων: Κυριακή 27/8/2023, 14.00

Τέλος μαθημάτων: Τετάρτη 30/8/2023, 13.00

Αναχώρηση από το CERN: Τετάρτη 30/8/2023

2ο σεμινάριο (για 36 καθηγητές)

Άφιξη στο CERN: Τετάρτη 30/8/2023 πρωί

Έναρξη μαθημάτων: Τετάρτη 30/8/2023, 14.00

Τέλος μαθημάτων: Σάββατο 2/9/2023, 13.00

Αναχώρηση από το CERN: Σάββατο 2/9/2023

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 9.00 – 18.00 καθημερινά, με 2ωρη διακοπή φαγητού το μεσημέρι. Όσοι επιλεγούν, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν όλο το σεμινάριο (δεν επιτρέπονται αφίξεις μετά την έναρξη, αναχωρήσεις πριν την λήξη ή επιλογή διδακτικών ενοτήτων κατά την διάρκεια του σεμιναρίου).

δ) Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν μία τουλάχιστον εκδήλωση, σχετικά με όσα παρακολούθησαν, την επόμενη σχολική χρονιά 2023-2024. Ενδεικτικός πίνακας επιθυμητών εκδηλώσεων περιλαμβάνεται στην αίτηση συμμετοχής. Όταν πραγματοποιηθεί η εκδήλωση, θα κοινοποιηθεί στο e-mail: etsitop@otenet.gr για την σύνταξη της έκθεσης απολογισμού του προγράμματος.

ε) Η κατανομή των θέσεων στo σεμινάριo είναι:

 Ποσοστό 70% των θέσεων (50), θα καλυφτεί από εκπαιδευτικούς με πτυχίο Φυσικού τμήματος ή ΣΕΜΦΕ, κλάδος Φυσικού, οι οποίοι την σχολική χρονιά 2022-2023 διδάσκουν Φυσική ή και άλλο μάθημα των Φυσικών Επιστημών (Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία – Γεωγραφία, Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων).

 Ποσοστό 20% των θέσεων (14), θα καλυφτεί από εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ04-02, ΠΕ04-04, ΠΕ04-05, ΠΕ03, ΠΕ85 (πρώην: ΠΕ12.08), οι οποίοι την σχολική χρονιά 2022-2023 διδάσκουν μάθημα των Φυσικών Επιστημών (Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία – Γεωγραφία, Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων) και Φυσική.

 Ποσοστό 5% των θέσεων (4), θα καλυφτεί από εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ86 (πρώην: ΠΕ19, ΠΕ20)

 Ποσοστό 5% των θέσεων (4), θα καλυφτεί από Υπευθύνους Ε.Κ.Φ.Ε.

Όσοι επιλεγούν, υποχρεούνται να στείλλουν, εντός μίας εβδομάδας από την ανακοίνωση της επιλογής τους, βεβαίωση με τα μαθήματα και τις ώρες διδασκαλίας τους για κάθε μάθημα, υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή/-ντές του/των σχολείου/-ων τους στο e-mail: etsitop@otenet.gr

Η μη έγκαιρη αποστολή της βεβαίωσης συνεπάγεται την αυτόματη διαγραφή τους από τους επιλεγέντες και την αντικατάστασή τους από τους αναπληρωματικούς εκπαιδευτικούς.

Κριτήρια επιλογής:

 εκπαιδευτικοί που δεν έχουν παρακολουθήσει τα προηγούμενα σεμινάρια του 2008, του 2010, του 2011, του 2012, του 2013, του 2014, του 2015, του 2016, του 2017, του 2018, του 2019, του 2022 ή οποιοδήποτε από τα σεμινάρια των τριών εβδομάδων που οργανώνονται από το CERN

 κατά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων που θα υποβληθούν ανά Διεύθυνση Δ.Ε.,

 η ποσόστωση στον αριθμό των γυναικών (ελάχιστο 30%, όπως ορίζει ο νόμος), και

 τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος και της αίτησης.

Οι αιτήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών εξετάζονται μόνο στην περίπτωση που υπάρξουν λιγότερες αιτήσεις από εκπαιδευτικούς που δεν έχουν παρακολουθήσει τα προηγούμενα σεμινάρια. Σε περίπτωση που υπάρξουν ακυρώσεις. οι κενές θέσεις θα καλυφτούν από εκπαιδευτικούς ίδιας ειδικότητας με τους αρχικώς επιλεγέντες από την ίδια (αν υπάρχουν) ή άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Όλοι οι αιτούντες θα ενημερωθούν στο e-mail που δήλωσαν στην αίτησή τους για το αποτέλεσμα της συμμετοχής τους. Τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων για τα ανωτέρω σεμινάρια θα προστατεύονται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Οι συμμετέχοντες, με την αίτησή τους, συναινούν ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται θα συλλέγονται, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία, θα χρησιμοποιούνται και θα αποθηκεύονται από το Τμήμα Εκπαίδευσης του CERN και την Οργανωτική Επιτροπή των σεμιναρίων για την Ελλάδα, με σκοπό τη διοργάνωση των σεμιναρίων και, μεταξύ άλλων, για την έκδοση του πιστοποιητικού συμμετοχής, των λιστών συμμετοχής και για την παρακολούθηση των σεμιναρίων. Καθώς προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τα σεμινάρια, θα επικοινωνούμε μαζί σας εάν είναι απαραίτητο, στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων αξιολογήσεων έως και δώδεκα μήνες μετά (έως 3/9/2024). Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής, τα δεδομένα θα αρχειοθετηθούν ανώνυμα για στατιστικούς σκοπούς.

Τα καθαρά δεδομένα θα διαγραφούν μετά την ανωνυμοποίηση. Τα προσωπικά σας στοιχεία επικοινωνίας δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους. Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον στέλνοντας ένα e-mail στο etsitop@otenet.gr

Περισσότερες πληροφορίες για τα σεμινάρια στη διεύθυνση: http://etsito.mysch.gr/ και από την κα. Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη στο e-mail: etsitop@otenet.gr

Εμμανουήλ Τσεσμελής

Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη

Δείτε επίσης

Πρόσκληση απόσπασης στο ΙΕΠ εκπαιδευτικών και διοικητικών ως επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό 

Λήξη μαθημάτων Δευτεροβάθμιας 2022-23: Οι ημερομηνίες | ΦΕΚ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση