Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επισημάνσεις για την Εγκύκλιο Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24 από τον Γιάννη Κυργιόπουλο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επισημάνσεις για την Εγκύκλιο Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 20223-24 από τον Γιάννη Κυργιόπουλο, Ψυχολόγο ΠΕ23,  Γραμματέα ΣΕΕΠΕΑ Στερεάς Ελλάδας και Τακτικό Αιρετό Μέλος στο ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας.

Επισημάνσεις για την Εγκύκλιο Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ

Χρηστικές επισημάνσεις για την Εγκύκλιο Μεταθέσεων μελών ΕΕΠΕΒΠ σχολικού έτους 2023-24 κοινοποίησε ο Γιάννης Κυργιόπουλος, Ψυχολόγος ΠΕ23,  Γραμματέας ΣΕΕΠΕΑ Στερεάς Ελλάδας και Τακτικό Αιρετό Μέλος στο ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας.

Αναλυτικά

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

 

 • Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την προσεχή Δευτέρα 16/10/2023 έως και την Τρίτη 31/10/2023 και ώρα 15:00 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος https://teachers.minedu.gov.gr

 

 • Η σύνδεση στο σύστημα γίνεται με το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

 

 • Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31/12/2023 και ώρα 15:00, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή στο ηλεκτρονικό σύστημα. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ανάκλησης η αίτηση θεωρείται άκυρη και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να υποβληθεί εκ νέου. Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και επομένως οι αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης δεν γίνονται δεκτές.

 

 • Η οριστικοποίηση της αίτησής τους επέχει θέση υπογραφής από τον αιτούντα, ο οποίος θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από το ηλεκτρονικό σύστημα και θα πρέπει να αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφό της σε μορφή pdf. Επισημαίνεται ότι η προσωρινή αποθήκευση της αίτησης μετάθεσης δεν θεωρείται ως οριστικοποιημένη υποβολή και ως εκ τούτου αιτήσεις που θα παραμείνουν σε κατάσταση «προσωρινής αποθήκευσης» δεν θα ληφθούν υπόψη και ούτε θα γίνουν δεκτά αιτήματα οριστικοποίησης τους μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

 

 • Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν έως 30 προτιμήσεις που αφορούν σε περιοχές μετάθεσης, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ.

 

 • Επιπλέον, οι υποψήφιοι ΕΕΠ με επάρκεια στη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) και της Ελληνικής Γραφής Braille (ΕΓΒ) και οι υποψήφιοι ΕΒΠ με επάρκεια στη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) -εφόσον το επιθυμούν- οφείλουν να υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση και για ΕΝΓ-ΕΓΒ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Ε΄ της παρούσας εγκυκλίου, η οποία θα εξεταστεί κατά προτεραιότητα, στις προτιμήσεις που θα δηλώσουν στο σχετικό πεδίο της αίτησης.

 

 • Τα δικαιολογητικά που αφορούν στο σύνολο των αιτήσεων (μετάθεσης/ένταξης σε ειδική κατηγορία/σύζυγος δικαστικού/βελτίωσης θέσης) θα πρέπει να αποσταλούν από τους ενδιαφερόμενους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις αρμόδιες υπηρεσίες, ήτοι στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (εφόσον η οργανική ανήκει σε ΣΜΕΑΕ) ή στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (εφόσον η οργανική ανήκει σε ΚΕΔΑΣΥ) της οργανικής τους θέσης.

 

 • Το ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να έχει την εξής γενική δομή: Θέμα: μετάθεση κλάδου ΕΕΠ/ΕΒΠ, Επώνυμο μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ Σώμα μηνύματος/κειμένου: ονοματεπώνυμο και αριθμός μητρώου (ΑΜ) υποψηφίου, κλάδος, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, τύπος αίτησης π.χ. Θέμα: Μετάθεση ΠΕ23, Παπαδοπούλου, Σώμα μηνύματος/κειμένου: Παπαδοπούλου Σοφία, ΑΜ: 234567, ΠΕ23, ΧΧΧΧΧΧ, μετάθεση σε περιοχή ή ένταξη σε ειδική κατηγορία

 

 • Τα δικαιολογητικά που θα αποσταλούν θα πρέπει να αναγράφονται στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της ηλεκτρονικής αίτησης αναφέροντας την υπηρεσία στην οποία απευθύνονται. π.χ. Για τη Δ/νση ΠΕ Βοιωτίας: Βεβαίωση εργασίας συζύγου, Πιστοποιητικό Εντοπιότητας

 

 • Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά πρέπει να είναι του τελευταίου τριμήνου.

 

 • Καθώς η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όπως τα ψηφιοποιήσουν σε pdf αρχείο/α (όχι αρχείο εικόνας .jpeg, .png, .gif, .tiff, κλπ) με ανάλυση σάρωσης 200 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αποστολή, λόγω μεγέθους των αρχείων (συνήθως 8 MB), η αποστολή μπορεί να γίνει τμηματικά, αναφέροντας στο τέλος του θέματος κάθε μηνύματος «Μέρος 1ο», «Μέρος 2ο» κοκ.

 

 • Για τα μοριοδοτούμενα κριτήρια (βεβαιώσεις εργασίας συζύγων, λογαριασμός ασφάλισης ΙΚΑ κλπ.) οφείλουν να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου, ψηφιοποιημένα στην αρμόδια υπηρεσία. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δηλ. η 31-10-2023.

 

 • Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης έχουν τα μόνιμα μέλη του ΕΕΠ και του ΕΒΠ με την προϋπόθεση να έχουν υπηρετήσει πραγματικά μέχρι 31/8/2024 την οργανική τους θέση στο σχολείο ή ΚΕΔΑΣΥ στο οποίο ανήκουν, άλλως δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης θα έχουν οποτεδήποτε υπηρετήσουν για ένα (1) έτος την οργανική τους θέση.

 

 • Επισημαίνεται ότι για τα νεοδιόριστα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ προβλέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 62, παρ. 5α του ν. 4589/2019 (Α΄13) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παραμονή στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών (έως 31/8/2024 σύμφωνα με τα ανωτέρω).

 

 • Δεν απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/1996, όπως ισχύει, χρόνος υπηρέτησης στην οργανική θέση για θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης στα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης (με την εξαίρεση της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019, σύμφωνα με την οποία απαιτείται για τους νεοδιόριστους παραμονή στην περιοχή διορισμού για δύο έτη).

 

 • Τα νεοδιοριζόμενα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης του άρθρου 8 του Π.Δ. 56/2001 (Α’ 47) δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Επισημαίνεται εδώ ότι οι αποσπασμένοι με την ανωτέρω διάταξη δεν θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης δεδομένου ότι οφείλουν να υπηρετήσουν στην περιοχή διορισμού τους για δύο (2) έτη προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα μετάθεσης, καθώς η εξαίρεση από την παραμονή στην περιοχή διορισμού αφορά ρητώς στο δικαίωμα απόσπασης και όχι μετάθεσης.

 

Δικαίωμα μετάθεσης σε ΚΕΔΑΣΥ

 • Έχουν τα μέλη ΕΕΠ των κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και ΠΕ31 εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΑΣΥ σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 3 του Ν.4823/2021. Ως διδακτική εμπειρία στην Ε.Α.Ε. υπολογίζεται το σύνολο της προϋπηρεσίας των μελών ΕΕΠ στα σχολεία και τις δομές ειδικής αγωγής, στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Δικαίωμα μετάθεσης σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ

 • Έχουν τα μέλη ΕΕΠ των κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30 σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 4 του ν. 4823/2021.
 • Κριτήρια για τις μεταθέσεις των μελών του ΕΕΠ και ΕΒΠ σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 9 του Π.Δ. 56/2001 είναι:

1) η συνολική υπηρεσία

2) η συνυπηρέτηση

       3) οι οικογενειακοί λόγοι

       4) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων ή των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν

       5) η εντοπιότητα

6) η πρώτη προτίμηση

 • Σε περίπτωση ισοβαθμίας των μελών του ΕΕΠ-ΕΒΠ κατά τις μεταθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 11 & 13 του Π.Δ. 50/1996, προηγούνται εκείνοι που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:

α) στη συνυπηρέτηση

β) στην εντοπιότητα

 γ) στους οικογενειακούς λόγους

δ) στη συνολική υπηρεσία

ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν

στ) στην πρώτη προτίμηση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια τότε λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ενστάσεις θα εξετασθούν μόνον εφόσον αυτές υποβληθούν στην υπηρεσία μας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο eep-evp@minedu.gov.gr εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση των μεταθέσεων. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτές. Τα ίδια ισχύουν και για τις αμοιβαίες μεταθέσεις.

 Επιμέλεια κειμένου: Γιάννης Κυργιόπουλος (Ψυχολόγος),  Γραμματέας ΣΕΕΠΕΑ Στερεάς Ελλάδας, Τακτικό Αιρετό Μέλος στο ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας.

Δείτε επίσης

Εγκύκλιος Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023: Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 16.10 έως 31.10.2023 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία 

Νέος τρόπος καταγραφής κενών το 2024: Τι είπε ο Υπ. Παιδείας Κ. Πιερρακάκης και για τις προσλήψεις Παράλληλης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση