Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής: Δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής: Οι αιτήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021.

Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής».

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στον 1ο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής», να καταθέσουν αιτήσεις μέχρι και την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση msasecr@uom.edu.gr .

Απονεμόμενοι μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το ΠΜΣ «Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής» απονέμει ενιαίο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής» (Master in Music Sciences and Arts).

Που απευθύνεται

Γίνονται δεκτοί μετά από διαδικασία επιλογής: Αποκλειστικά πτυχιούχοι τμημάτων Μουσικών Σπουδών και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής (ΑΕΙ) τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας φοίτησης και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Κόστος και εξετάσεις

Κόστος: Δωρεάν

Εισαγωγικές εξετάσεις (ακροάσεις): Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021 και Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021.

Επίπεδο γνώσης αγγλικής γλώσσας: Καλή γνώση (Επίπεδο Β2).

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση εισαγωγής στο Π.Μ.Σ., στην οποία υποχρεωτικά πρέπει να δηλώνεται η επιθυμία εξέτασης σε ένα (1) συγκεκριμένο όργανο/φωνή.

2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

4. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, ή αρχείο jpg.

5. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

6. Αντίγραφο κάθε άλλου τίτλου σπουδών (επικουρικά).

7. Πιστοποιητικό σπουδών, με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.

8. Πιστοποιητικό καλής (Β2) γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή και αντίστοιχου επιπέδου πιστοποιητικό γνώσης επιπλέον ξένης γλώσσας.

Καλλιτεχνική ακρόαση

Για τη διαδικασία της καλλιτεχνικής ακρόασης, οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται, εφόσον πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις που προβλέπει ο κανονισμός, στο όργανο/φωνή που είχαν αρχικά δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής τους. Για το σκοπό αυτό οφείλουν να προσκομίσουν κατά την προσέλευσή τους:

  • ευανάγνωστη έντυπη ή ψηφιακά καταγεγραμμένη παρτιτούρα (Finale, Sibelius κλπ) του προγράμματος που θα εκτελέσουν σε πέντε (5) αντίγραφα, με τα πλήρη στοιχεία τους,
  • σύντομο βιογραφικό σημείωμα σε πέντε (5) αντίγραφα.

Η ύλη των ακροάσεων περιλαμβάνει: Πρόγραμμα διάρκειας από 10’ έως 20’ στο όργανο επιλογής του υποψηφίου (δύο τουλάχιστον έργα ή μέρη έργων διαφορετικού στυλ και εποχής).

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης δεν παρέχει μουσική συνοδεία. Επίσης, στον χώρο εξέτασης θα υπάρχει μόνο πιάνο διαθέσιμο. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση οργάνου, ο υποψήφιος θα πρέπει να φέρει το σχετικό όργανο ο ίδιος. Για την περίπτωση χρήσης κρουστών ή άρπας οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνεννοηθούν με τον υπεύθυνο επικοινωνίας.

Βρείτε εδώ χρήσιμα έγγραφα για περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε επίσης
ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης: Χορήγηση δύο μεταπτυχιακών υποτροφιών για σπουδές στη Γαλλία 
Πρόγραμμα SYLFF του ΕΚΠΑ: Προκήρυξη πέντε υποτροφιών για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές
Υποτροφίες για σπουδές στην Ελβετία από την Πρεσβεία της Ελβετίας στην Αθήνα
Υποτροφίες Ιδρύματος Fulbright ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 για σπουδές και έρευνα στις ΗΠΑ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση