Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιστήμες της Εκπαίδευσης: Προκήρυξη διδακτορικού προγράμματος από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιστήμες της Εκπαίδευσης: Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται κατά το διάστημα από τις 4 Οκτωβρίου 2021 έως και τις 4 Νοεμβρίου 2021.

Επιστήμες της Εκπαίδευσης

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην αριθ. 2/21.09.2021 συνεδρίασή της αποφάσισε την εισαγωγή υποψήφιων διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΠΔΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Το ΠΔΣ αφορά τις «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» και το πλαίσιο λειτουργίας του έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 3132/31-7-2018.

Που απευθύνεται

Δικαίωμα υποβολής φακέλου υποψηφιότητας για το ΠΔΣ έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και πτυχιούχοι ομοταγών Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, οι οποίοι/ες έχουν ήδη αποκτήσει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) σε Πανεπιστημιακό Τμήμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Στην τελευταία περίπτωση, το ΔΜΣ πρέπει να συνοδεύεται από αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ.

Αίτηση και δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής στο ΠΔΣ συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα.

2. Αντίγραφο Πτυχίου.

3. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

4. Πτυχιακή ή διπλωματική εργασία προπτυχιακών σπουδών (εάν υπάρχει).

5. Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακών σπουδών.

6. Δημοσιευμένο επιστημονικό έργο (εάν υπάρχει).

7. Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της αγγλικής.

8. Προσχέδιο της προτεινόμενης Διδακτορικής Διατριβής στο οποίο παρουσιάζονται η προβληματική, οι στόχοι και η προτεινόμενη μεθοδολογία.

9. Επιστολή πρόθεσης επίβλεψης της προτεινόμενης Διδακτορικής Διατριβής από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος που έχει δικαίωμα επίβλεψης.

Προθεσμία

Οι υποψήφιοι/ες, από τις 4 Οκτωβρίου 2021 έως και τις 4 Νοεμβρίου 2021, οφείλουν

(α) να υποβάλλουν υποχρεωτικά τον φάκελο υποψηφιότητάς τους στην διαδικτυακή πύλη που μπορείτε να βρείτε εδώ και

(β) να τον αποστείλουν ταχυδρομικά στην εξής διεύθυνση: «Γραμματεία ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο-Πάτρα».

Περαιτέρω πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι/ες μπορούν κατά την περίοδο υποβολής φακέλων υποψηφιότητας για το ΠΔΣ να καλούν τη Γραμματεία καθημερινά 9.00-13.00 (κ. Ανυφαντή Χριστίνα: 2610-969306, 2610-969828, 2610-969310).

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε επίσης
Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πανεπιστημίου Πατρών: Πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΔΠΘ 
Πρόγραμμα SYLFF του ΕΚΠΑ: Προκήρυξη πέντε υποτροφιών για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές
Υποτροφίες για σπουδές στην Ελβετία από την Πρεσβεία της Ελβετίας στην Αθήνα
Υποτροφίες Ιδρύματος Fulbright ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 για σπουδές και έρευνα στις ΗΠΑ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση