Σάββατο, 25 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιστολή ΕΣΑμεΑ σε Υπουργό Παιδείας: Ανάγκη η συμπεριληπτική εκπαίδευση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιστολή ΕΣΑμεΑ σε Υπουργό Παιδείας: Κανένα παιδί με αναπηρία εκτός σχολείου και εκτός υποστήριξης – Αμεση ανάγκη η μετάβαση στη συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Επιστολή ΕΣΑμεΑ σε Υπουργό Παιδείας

Τι αναφέρει η  ΕΣΑμεΑ

Κανένα παιδί με αναπηρία εκτός σχολείου και εκτός υποστήριξης – άμεση ανάγκη η μετάβαση στη συμπεριληπτική εκπαίδευση

Αναλυτική επιστολή με τα αιτήματα του χώρου της Παιδείας απέστειλε η ΕΣΑμεΑ στην υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως, ζητώντας άμεση συνάντηση προκειμένου να τεθούν οι βάσεις για έναν ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο, για την ικανοποίηση του δικαιώματος της ισότιμης κι ανεμπόδιστης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση, το δικαίωμα της οποίας είναι ίσως το πιο αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη ίσων ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία.

Τι απαιτείται από το Υπουργείο Παιδείας

Η διαρκής υποχρηματοδότηση του χώρου της Εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με το ελλιπές θεσμικό πλαίσιο που διέπει το σύστημα εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία, απαιτεί από μέρους της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας:

 • Να προχωρήσει στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή ενός σχεδίου ουσιαστικής θεσμικής και διαδικαστικής ανασυγκρότησής του,
 • για τη μετάβαση σε ένα σχολείο για όλους τους μαθητές,
 • ικανό να ανταποκρίνεται θετικά σε μια εξατομικευμένη εκπαιδευτική διαδικασία στη βάση της ποικιλομορφίας του μαθητικού πληθυσμού,
 • αφαιρώντας όλα τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την πρόσβαση σε ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση,
 • όπως επιτάσσει το σύνταγμα της χώρας και το άρθρο 24 «Εκπαίδευση» της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η οποία μαζί με το προαιρετικό της πρωτόκολλο κυρώθηκε από ελληνική  Βουλή με τη ψήφιση του νόμου 4074/2012.

Στοιχεία Παρατηρητηρίου ΕΣΑμεΑ

Τα στοιχεία που έφερε στη δημοσιότητα το Παρατηρητήριο της Ε.Σ.Α.μεΑ. με το 5ο Δελτίο Στατιστικής Πληροφόρησης που έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αποκαλύπτουν ότι το μέγεθος του μαθητικού πληθυσμού με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  στη χώρα είναι ιδιαίτερα σημαντικό (90.743 μαθητές), αποτελώντας το 6.3% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού.

Τα στοιχεία ωστόσο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά καθώς υποδεικνύουν ότι  η πλειονότητα αυτών των μαθητών, παρότι φοιτούν σε γενικά σχολεία, δεν λαμβάνουν καμία εξειδικευμένη υποστήριξη.

Τα παραπάνω συμπεράσματα του Δελτίου Στατιστικής Πληροφόρησης του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας, αλλά και τα υπόλοιπα, οδηγούν μόνο σε μία παραδοχή, ότι δηλαδή απαιτείται γενναία αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης στη βάση εθνικού σχεδίου δράσης για την ουσιαστική μετάβαση σε ένα σχολείο για όλους τους μαθητές.

Σχέδιο δράσης

Ένα σχέδιο δράσης που θα καθορίζει εθνικές προτεραιότητες, στόχους, άξονες και δράσεις, σε εναρμόνιση με το Σύνταγμα της χώρας, το άρθρο 24 της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και με τον στόχο 4 της Ατζέντας 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και στη βάση τεκμηριωμένης ανάλυσης της κατάστασης και αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων, με σαφές χρονοδιάγραμμα και σχέδιο χρηματοδότησης.

Αρθρο 24 Σύμβασης Ο.Η.Ε.

Αναλυτικότερα, το άρθρο 24 απαιτεί την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία:

 • σε δωρεάν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στις κοινότητες που ζουν και
 • απαγορεύει ρητώς τον αποκλεισμό των μαθητών με αναπηρία από το γενικό εκπαιδευτικό σύστημα, μέσω της μετάβασης από τη διαχωρισμένη ειδική αγωγή και εκπαίδευση στην συμπεριληπτική εκπαίδευση, τα πολλαπλά οφέλη της οποίας έχουν επισημάνει και οι σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις τόσο για τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όσο και για τους μαθητές χωρίς αναπηρία.

Μετάβαση στη συμπεριληπτική εκπαίδευση

Είναι πλέον αδήριτη ανάγκη να θεσπιστεί εδώ και τώρα η οριστική μετάβαση στη συμπεριληπτική εκπαίδευση, δεδομένου ότι η μεγάλη πλειονότητα των μαθητών με αναπηρία βρίσκεται de facto στη γενική εκπαίδευση χωρίς υποστήριξη.

Στην επιστολή αναφέρονται αναλυτικά οι βασικές προτεραιότητες για ένα σχέδιο δράσης για την καθολική ένταξη όλων των ατόμων με αναπηρία στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.

Δείτε την Επιστολή

________________________

Δείτε

Επικαιροποίηση στοιχείων Εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ στα σχολεία | Εγγραφο

ΕΣΑμεΑ: 90.743 οι μαθητές με αναπηρία – Το 7% με Παράλληλη Στήριξη

________________________

Δείτε επίσης

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών – ΕΕΠ – ΕΒΠ για το 2019-20

Καταγραφή κενών για προσλήψεις από το Υπουργείο Παιδείας

Ωράριο ΕΕΠ – ΕΒΠ: Σε ΣΜΕΑΕ και Γενικά σχολεία | Διευκρινίσεις

Οδηγός εκπαιδευτικού: Αδειες, Ωράρια, Καθηκοντολόγια, Λειτουργία σχολείων, Ιδιωτικό Εργο και άλλα χρήσιμα που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

________________________

Δείτε ακόμη

Ωράριο ΕΕΠ και ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ και στις Σχολικές Μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του ΕΕΠ και ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ – ΦΕΚ

Ωρολόγιο πρόγραμμα και διδακτικό ωράριο υποχρεωτικού και Ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου

Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων 2019-20 | Εγγραφο

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης

Τροποποίηση της 27922/Γ6/8-3-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 449/τ.Β’/2007) – Καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών και του ΕΕΠ των ΣΜΕΑΕ, των Τμημάτων Ενταξης και της Παράλληλης Στήριξης

________________________

Πριν φύγετε

Ο Κανονισμός λειτουργίας των ΕΔΕΑΥ

Καθήκοντα – αρμοδιότητες Ψυχολόγων και Κοιν. Λειτουργών στα Γενικά σχολεία

Ο Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προσωπικού

Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα: Eπικαιροποιημένος Πίνακας 2019

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

2 Σχόλια

 1. Γιώργος Παπαδάκης σε

  Χαρμολύπη
  Χαρά γιατί όλα τα θέματα όπως τα περί Συμπερίληψης στην Τυπική Εκπαίδευση, Εθνικό Σχέδιο Δράσης κ.α όπου θα λύσουν όλα τα θέματα των μαθητριών /τών με αναπηρία και των οικογενειών τους, που βάζει στο τραπέζι με τον Εθνικό Συντονιστή Υπουργό Επικρατείας κο Γεραπετρίτη και την Υπουργό Παιδείας κα Κεραμέως ο Πρόεδρος κος Βαρδαγαστάνης, διαχρονικά μας βρίσκουν σύμφωνους και αδυμονούμε για την γρήγορη υλοποιησή τους
  Λύπη γατί όπως εχω ξαναγράψει σε αυτήν εδώ την χρήσιμη σελίδα σας
  Το Σήμερα είναι πού πρέπει εξίσου Σοβαρά να Αντιμετωπιζεται Αμεσα από τους Αρμοδίους, πράγμα το οποίο δέν γίνεται με Κραυγαλαίο Τρόπο ,σε βάρος των παιδιών μαθητριών/τών με αναπηρία και των οικογενειών τους.
  Από την αρχή της εκπαιδευτικής χρονιάς μέχρι και σήμερα υπάρχουν δεκατέσσερα παιδιά μαθήτριες /τές του Ειδικού Γυμνασίου Λυκείου Ιλίου που είναι ακόμα σπίτια τους λόγω αδυναμίας μεταφοράς τους
  Ελπίζουμε και παρακαλούμε κάποιος να δει το πρόβλημα έγκαιρα και να παρέμβει άμεσα για την επίλυσή του.

  Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
  Ειδικού Γυμνασίου Λυκείου Ιλίου
  6932200723

 2. Γιώργος Παπαδάκης σε

  Χαρά και Λύπη
  Χαρά γιατί όλα τα θέματα όπως τα περί Συμπερίληψης στην Τυπική Εκπαίδευση, Εθνικό Σχέδιο Δράσης κ.α όπου θα λύσουν όλα τα θέματα των μαθητριών /τών με αναπηρία και των οικογενειών τους, που βάζει στο τραπέζι με τον Εθνικό Συντονιστή Υπουργό Επικρατείας κο Γεραπετρίτη και την Υπουργό Παιδείας κα Κεραμέως ο Πρόεδρος κος Βαρδαγαστάνης, διαχρονικά μας βρίσκουν σύμφωνους και αδυμονούμε για την γρήγορη υλοποιησή τους
  Λύπη γιατί όπως εχω ξαναγράψει σε αυτήν εδώ την χρήσιμη σελίδα σας
  Το Σήμερα είναι πού πρέπει εξίσου Σοβαρά να Αντιμετωπιζεται Αμεσα από τους Αρμοδίους, πράγμα το οποίο δέν γίνεται με Κραυγαλαίο Τρόπο ,σε βάρος των παιδιών μαθητριών/τών με αναπηρία και των οικογενειών τους.
  Από την αρχή της εκπαιδευτικής χρονιάς μέχρι και σήμερα υπάρχουν δεκατέσσερα παιδιά μαθήτριες /τές του Ειδικού Γυμνασίου Λυκείου Ιλίου που είναι ακόμα σπίτια τους λόγω αδυναμίας μεταφοράς τους
  Ελπίζουμε και παρακαλούμε κάποιος να δει το πρόβλημα έγκαιρα και να παρέμβει άμεσα για την επίλυσή του.

  Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
  Ειδικού Γυμνασίου Λυκείου Ιλίου
  6932200723

Γράψτε μία απάντηση