Σάββατο, 20 Αυγούστου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιστολή ΠΕΕΚΠΕ προς ΥΠΑΙΘ για το ενδεχόμενο προκήρυξης όλων των θέσεων σε όλα τα ΚΠΕ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιστολή ΠΕΕΚΠΕ προς ΥΠΑΙΘ για το ενδεχόμενο προκήρυξης όλων των θέσεων σε όλα τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ).

Επιστολή ΠΕΕΚΠΕ προς ΥΠΑΙΘ

Επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ με τις απόψεις της απέστειλε η Πανελλήνια Ενωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕΕΚΠΕ), για το ενδεχόμενο προκήρυξης όλων των θέσεων σε όλα τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Η ΠΕΕΚΠΕ θεωρεί

πως η έκδοση μιας τέτοιας Προκήρυξης, θα δημιουργήσει τεράστια αναστάτωση και επιπτώσεις στην ομαλή συνέχεια και εύρυθμη λειτουργία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συνολικά.

Η Ενωση ζητά

από το ΥΠΑΙΘ την συμπλήρωση των κενών θέσεων του προσωπικού των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), με παράταση για την τρέχουσα σχολική χρονιά της θητείας των ήδη υπηρετούντων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Αναλυτικά η επιστολή της ΠΕΕΚΠΕ
“Θέσεις της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. για το ενδεχόμενο προκήρυξης όλων των θέσεων σε όλα τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης”

Κυρία Υπουργέ,

Κυρία Υφυπουργέ,

Κυρία Γενική Γραμματέα,

Κατά τη συνάντηση

της 29ης Σεπτεμβρίου 2020, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας με τη Γ. Γραμματέα Πρωτοβάθμιας- Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής κ. Αναστασία Γκίκα, παρουσία της Διευθύντριας Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορίακας Αθηνάς Πλέσσα- Παπαδάκη και υπηρεσιακών παραγόντων, πληροφορηθήκαμε για  το ενδεχόμενο επαναπροκήρυξης, το επόμενο διάστημα, όλων των θέσεων σε όλα τα ΚΠΕ για το τρέχον και μόνο σχολικό έτος.

Η έκδοση

μιας τέτοιας προκήρυξης, θα δημιουργήσει τεράστια αναστάτωση και επιπτώσεις στην ομαλή συνέχεια και εύρυθμη λειτουργία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συνολικά.

Αυτό εκφράζεται και από το πλήθος των μηνυμάτων που λαμβάνουμε από τους συναδέλφους που υπηρετούν το θεσμό της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε Σχολεία, σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ).

 Η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.) εκφράζει την αντίθεσή της σε αυτό το ενδεχόμενο και τονίζει τις συνέπειες:
  • Η πρόκληση αρρυθμίας της συνέχειας και λειτουργίας των ΚΠΕ, αναφορικά με την οικονομική διαχείριση και την πορεία υλοποίησης του έργου αλλά και της ομαλής χρηματοδοτικής διαδικασίας που ήδη έχει ξεκινήσει από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, με κίνδυνο τη μείωση της απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων.
  • Η ύπαρξη δυσλειτουργιών στη διαχείριση του προσωπικού των σχολικών μονάδων, λόγω των αναγκαστικών και άσκοπων πρόσθετων υπηρεσιακών μεταβολών, με αντίκτυπο σειρά προβλημάτων ιδιαίτερα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπρόσθετα θα δημιουργηθεί φόρτος εργασίας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και μάλιστα ενώ η σχολική χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει σε πρωτόγνωρες υγειονομικές και κοινωνικές συνθήκες.
  • Θα ματαιωθούν ή θα υπάρχει δυσκολία υλοποίησης των προγραμματισμένων δεσμεύσεων για υλοποίηση δράσεων των ΚΠΕ (προγράμματα Erasmus, συνεργασίες με τοπικούς και διεθνείς φορείς, κά) σε περίπτωση που αλλάξει η Παιδαγωγική Ομάδα ενός ΚΠΕ εν μέσω της σχολικής χρονιάς.
  • Όλοι οι συνάδελφοι που υπηρετούν με θητεία στα ΚΠΕ, δεν είχαν καμία ένδειξη μέχρι σήμερα ότι μεσούσης της σχολικής χρονιάς μπορεί να κληθούν να υπηρετήσουν σε άλλες θέσεις ή και σε άλλες περιοχές. Αυτό θα προξενήσει ιδιαίτερη ανησυχία, άγχος και θα ανατρέψει την οικογενειακή ζωή και τον προγραμματισμό πολλών νοικοκυριών με όλες τις αρνητικές συνέπειες που θα προκληθούν. Τη στιγμή μάλιστα που ούτως ή άλλως λόγω Covid-19, όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ανταποκριθούν με υπευθυνότητα και δημιουργικότητα στις νέες αβέβαιες συνθήκες, η επιβάρυνσή τους με ένα ακόμα απρόβλεπτο παράγοντα μπορεί να είναι διαλυτικός και σίγουρα δεν θα βοηθήσει στην ψυχική ενδυνάμωση που απαιτείται.
  • Οι υπηρετούντες στα ΚΠΕ είχαν αποκλειστεί από το ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου, και ΔΕΝ είχαντη δυνατότητα αίτησης απόσπασης για το έτος 2020-2021 σε άλλη περιοχή ή φορέα. Σε περίπτωση μη επιλογής τους σε θέση ΚΠΕ, οι συνάδελφοι αυτοί μπορεί να κληθούν να υπηρετήσουν σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, στο μέσον της σχολικής χρονιάς. Αυτό προκαλεί και έλλειμμα ισονομίας.
  • Η μεταβολή της σύνθεσης των παιδαγωγικών ομάδων των ΚΠΕ, εντός του σχολικού έτους και μάλιστα για διάστημα λίγων μηνών, δεν συνάδει με την ομαλή και εξειδικευμένη λειτουργία των ΚΠΕ (εκπαίδευση μαθητών για το περιβάλλον και την αειφορία, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, δια βίου μάθηση ενηλίκων, εκπαίδευση σε οικολογικά πεδία, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, συντονισμός δικτύων, ανάπτυξη τοπικών και διεθνών  συνεργασιών κ.α) και θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην απόδοση και συνοχή της Παιδαγωγικής Ομάδας και στην επιτυχή υλοποίηση των προγραμμάτων, ιδιαίτερα την διανυόμενη περίοδο έναρξης των εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών.
  • Η πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τουλάχιστον η καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας για όλους ανεξαιρέτως τους υποψηφίους για μέλη ΚΠΕ., θεωρούμε ότι θα είναι παράγων ελλιπούς και πλημμελούς στελέχωσης των ΚΠΕ. Πολλά έμπειρα στελέχη στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων των ΚΠΕ και ιδιαίτερα των Περιφερειακών ΚΠΕ, δεν έχουν συνδυαστικά και τα δύο αυτά προαπαιτούμενα, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία επιλογής στελεχών των ΚΠΕ, πράγμα παράδοξο, μια προκήρυξη να αποκλείει ήδη υπηρετούντες. Να σημειωθεί ότι κανένα από αυτά τα προαπαιτούμενα δεν υπήρχαν στην πρόσφατη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης.
  • Τέλος θεωρούμε πολύ αρνητική εξέλιξη -για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού- τη θεσμοθέτηση της στελέχωσης των ΚΠΕ α) με μονοετή θητεία και β) με παιδαγωγική ομάδα μικρότερη των 5 μελών (βάσει της Φ7/104389/Δ7- ΦΕΚ 3392/Β/13-8-2020 ΥΠΑΙΘ).
Για την αποφυγή

των παραπάνω συνεπειών αλλά και την ομαλή μετάβαση στη νέα κατάσταση και την εύρυθμη λειτουργία των δομών,

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

Συμπλήρωση των κενών θέσεων του προσωπικού των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), με παράταση για την τρέχουσα σχολική χρονιά της θητείας των ήδη υπηρετούντων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις  ως εξής:

Ι. Για τις κενές θέσεις των ΚΠΕ που λειτουργούν: σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 5 της 83691/Γ7/ 22-7-2011

ΙΙ. Για τα έξι (6) νέα ΚΠΕ : σύμφωνα με την 83691/Γ7/ 22-7-2011 και τις τροποποιήσεις της, με την κατάρτιση νέων αξιολογικών πινάκων χωρίς την απαίτηση για πιστοποιημένη γνώση ΤΠΕ και ξένης γλώσσας.

ΙΙΙ.Προκήρυξη πολυετούς θητείας εκπαιδευτικών όλων των ΚΠΕ, με νέο θεσμικό πλαίσιο από το έτος 2021-2022 και μετά από διαβούλευση και με την Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

Κυρία Υπουργέ,

Κυρία Υφυπουργέ,

Κυρία Γενική Γραμματέα,

Ιδιαίτερα

στις συνθήκες της τεράστιας υγειονομικής πρόκλησης της πανδημίας Covid-19 πιστεύουμε ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση- με τα ΚΠΕ και τους Υπεύθυνους– και μπορούν και πρέπει να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση μαθητών και εκπαιδευτικών με μια σειρά εξειδικευμένων προτάσεων που έχουμε επεξεργαστεί και είναι στη διάθεσή σας.

Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

βασιζόμενο στην εμπειρία των μελών της και τις αποφάσεις διαβούλευσης με το σύνολο των ΚΠΕ, θεωρεί ότι η ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., με την εκφρασμένη πολιτική βούληση στήριξης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, θα πρέπει να λάβει την πολιτική απόφαση επίλυσης του ζητήματος της στελέχωσης των ΚΠΕ, ξεπερνώντας νομικούς σκοπέλους και λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και  τις αντιδράσεις που θα επιφέρει μια αντίθετη προς την κατεύθυνση των προτάσεών μας λύση η οποία στοχεύει στην εύρυθμη λειτουργία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Πιστεύοντας

πως δεν περισσεύει κανείς στη μάχη για την εκπαίδευση στην προστασία του Περιβάλλοντος και τις δράσεις για την κλιματική αλλαγή, προσβλέπουμε στην άμεση θετική ανταπόκριση στο αίτημά μας.

 Με εκτίμηση

Αθήνα 1-10-2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η  Γ. Γραμματέας                                                                   Ο Πρόεδρος

Ιωάννα Παπαϊωάννου                                                             Ιωάννης Βλάχος

Δείτε επίσης

Δελτίο Τύπου ΠΕΕΚΠΕ: Συμπλήρωση κενών θέσεων μελών Παιδαγωγικών Ομάδων ΚΠΕ και υπευθύνων
Οδηγίες ίδρυσης-λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής-ΖΕΠ | Β Φάση
 Αναστολή λειτουργίας σχολείων-τμημάτων 02.10 | Η λίστα ανανεώνεται
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση