Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιστολή Ενωσης Ελλήνων Χημικών για την κατανομή Οργανικών Θέσεων στα Τμήματα Ενταξης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιστολή Ενωσης Ελλήνων Χημικών για την κατανομή των Οργανικών Θέσεων στα Τμήματα Ένταξης των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επιστολή Ενωσης Ελλήνων Χημικών

Η Ενωση Ελλήνων Χημικών διαμαρτύρεται έντονα για την αιφνιδιαστική ρύθμιση του άρθρου 28, του ν. 4638/2019, καθότι:

  • Αποκλείονται οι μαθητές των ΤΕ  όπου φοιτούν έως 300 μαθητές, από την υποστήριξή τους στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των σχολικών μονάδων Β/θμιας  αριθμεί κάτω από 300 μαθητές.
  • Αποκλείονται οι Εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή του κλάδου ΠΕ 04 από τη διεκδίκηση Οργανικών Θέσεων στα ΤΕ των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως 300 μαθητές.

Και καλεί την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Κεραμέως να προχωρήσει σε άμεση άρση της στρέβλωσης που δημιουργείται σε βάρος των μαθητών και των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 04.

Δείτε την Επιστολή

Αθήνα, 05-12-2019

Προς:

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργό: κ. Νίκη Κεραμέως

Κοινοποίηση:

α) Υφυπουργό: κ. Σοφία Ζαχαράκη

β) Γενική Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: κ. Αναστασία Γκίκα

γ) Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης-Τμήμα Α’ Σπουδών, Υποστηρικτικών Μέσων και Υπηρεσιών Ειδικής Εκπαίδευσης και προστασίας Δικαιωμάτων μαθητών με αναπηρία

 Αξιότιμη κ. Υπουργέ,

Δυστυχώς αναγκαζόμαστε να παρέμβουμε καθώς για μία ακόμη φορά σχετικά με την αντιμετώπιση της διδασκαλίας της Χημείας, αλλά και γενικότερα των Φυσικών Επιστημών, στην τελευταία νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου σας.

Στο ΦΕΚ Α΄ 181 – 18/11/2019, άρθρο 28 «Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)» τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Νόμου 3699 / 2008 (ΦΕΚ Α΄ 199), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5β του άρθρου 40 του Νόμου 4589 / 2019 (ΦΕΚ Α΄13).

Στο άρθρο 28 του Νόμου 4638 / 2019 καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του αριθμού των Εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα που διδάσκουν στα Τμήματα Ένταξης, δηλαδή καθορίζονται οι Οργανικές Θέσεις στα Τμήματα Ένταξης.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 28 του Νόμου 4638 / 2019 αναφέρεται ότι:

«Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι μαθητές υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε.

Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως τριακόσιοι (300) μαθητές, τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, ενώ στα ΤΕ των σχολικών μονάδων, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από τριακόσιοι (300) μαθητές, εκ των οποίων τουλάχιστον δεκαπέντε (15) με διαγνωσμένη από αρμόδιο δημόσιο φορέα (Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, Δημόσιο Νοσοκομείο) αναπηρία και/ή

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τοποθετούνται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.

Για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ04 η τοποθέτηση, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, γίνεται σε ποσοστό 42% για την ειδικότητα ΠΕ04.01, 20% για κάθε μία από τις ειδικότητες ΠΕ04.02 και ΠΕ04.04 και 18% για την ειδικότητα ΠΕ04.05.

Ο αριθμός των θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα που προκύπτει σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια ισοδυναμεί με αριθμό οργανικών θέσεων.

Στα ΤΕ για μαθητές με προβλήματα όρασης ή ακοής μπορεί να τοποθετούνται επιπλέον και εκπαιδευτικοί άλλων κλάδων.».

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την αιφνιδιαστική ρύθμιση, καθώς είναι προφανές ότι σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο:
  • Αποκλείονται οι μαθητές των ΤΕ των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως τριακόσιοι (300) μαθητές, από την υποστήριξή τους στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών και ιδιαίτερα στα μαθήματα της Χημείας και της Βιολογίας, τα οποία και δεν συμπεριλαμβάνονται στις Αναθέσεις των μαθημάτων Γυμνασίου των Εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ03, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αριθμεί κάτω από 300 μαθητές
  • Αποκλείονται οι Εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή του κλάδου ΠΕ 04 από τη διεκδίκηση Οργανικών Θέσεων στα ΤΕ των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως τριακόσιοι (300) μαθητές.
Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε σε άμεση άρση της στρέβλωσης που δημιουργείται σε βάρος των μαθητών και των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 04.

Παράλληλα ζητούμε να επανεξετάσετε και να προχωρήσετε στην επαναφορά των ποσοστών εντός του κλάδου ΠΕ 04, ως ίσχυε, καθώς το ποσοστό 20% που ορίστηκε είναι αναντίστοιχο με τις ανάγκες της χημικής εκπαίδευσης.

Με τιμή

 

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δρ. ΑΘ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δρ. Ι. ΣΙΤΑΡΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Δείτε ακόμη

Νόμος 4638/2019: Αρθρο 28 η διάταξη για τις Οργανικές Θέσεις στα Τμήματα Ενταξης
Χημικοί ΕΑΕ: Καλωσορίζουμε τις επιστολές Γεωλόγων, Βιολόγων και Φυσικών για την Ειδική Αγωγή
Ενστάσεις 3ΕΑ: Ανάλυση Προκηρύξεων ΑΣΕΠ – Αριθμοί ενστάσεων, αιτήσεων, απορριπτέων
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση