Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιστολή σε ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Προκήρυξης 1ΓΕ/2019 για την Ξένη Γλώσσα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιστολή σε ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Προκήρυξης 1ΓΕ/2019 για την Ξένη Γλώσσα – “Δεν μπορεί για την ίδια περίπτωση να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά”.

Επιστολή σε ΑΣΕΠ
Επιστολή προς τη Διοίκηση και κάθε αρμόδιο του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας της  1ΓΕ/2019 για την  Ξένη Γλώσσα

Κοινοποίηση : Κάθε αρμόδιο

Σας παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε να αρθούν οι αδικίες και να επικρατήσει ένα πνεύμα δικαιοσύνης και ισονομίας μεταξύ των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις δύο προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 για τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών στη γενική εκπαίδευση.

Για την ιστορία αναφέρουμε:

Στην προκήρυξη της ειδικής αγωγής 3ΕΑ/2019, ενώ στους προσωρινούς πίνακες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προσμετρήθηκε η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, λόγω αγγλόφωνου μεταπτυχιακού, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν προσμετρήθηκε.

Οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν δικαιώθηκαν και στους οριστικούς πίνακες της 3ΕΑ/2019 προσμετρήθηκε τελικά η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας.

Τώρα, στις δύο προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών στη γενική εκπαίδευση, 1ΓΕ/2019 (πρωτοβάθμια) και 2ΓΕ/2019 (δευτεροβάθμια), έχουμε πάλι το ίδιο σκηνικό.

Ενώ στους προσωρινούς πίνακες της δευτεροβάθμιας (2ΓΕ/2019) προσμετρήθηκε η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, λόγω αγγλόφωνου μεταπτυχιακού, στους προσωρινούς πίνακες της πρωτοβάθμιας (1ΓΕ/2019) δεν προσμετρήθηκε πάλι.

Υποβλήθηκαν εκ νέου ενστάσεις οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας.

Καλούμε τη διοίκηση και κάθε αρμόδιο του ΑΣΕΠ

να μεριμνήσει ώστε να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη και η ισονομία μεταξύ των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις δύο προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019.

Δεν μπορεί για την ίδια περίπτωση να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά.

 Με Τιμή

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΗΣ 1ΓΕ/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Δείτε σχετικά

Επιστολή προς Διοίκηση ΑΣΕΠ: Εκπαιδευτικών 1ΓΕ/2019 για την Ξένη Γλώσσα, δικαιωθέντων στην 3ΕΑ/2019

Δείτε επίσης

ΑΣΕΠ-μοριοδότηση αποφοίτων ΙΕΚ: Να ισχύσει σε όλους τους διαγωνισμούς η ρύθμιση που αφορά στο ΕΒΠ
Εκθεση ΑΣΕΠ 2019: Oι λεπτομέρειες των εκπ/κών Προκηρύξεων-Στοιχεία-Πορεία-Διαδικασία-Απολογισμός
Αιτήσεις ΑΣΕΠ: Το ΦΕΚ για την ψηφιακή άντληση δεδομένων γέννησης, τέκνων, οικογενειακής κατάστασης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση