Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιστολή ΣΥΠΥΥΠ στον Υπουργό Παιδείας για Τμήματα ΔΙΕΚ και συμπερίληψη Διοικητικών ΥΠΑΙΘΑ στις κρίσεις Υποδ/ντών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιστολή ΣΥΠΥΥΠ στον Υπουργό Παιδείας για Τμήματα ΔΙΕΚ και συμπερίληψη Διοικητικών Υπαλλήλων ΥΠΑΙΘΑ στις κρίσεις Υποδιευθυντών.

Επιστολή ΣΥΠΥΥΠ στον Υπουργό Παιδείας

Νομοθετική ρύθμιση για τη δημιουργία Τμημάτων στα ΔΙΕΚ αντί των Γραφείων με κριτήριο την δυναμικότητα και για τη συμπερίληψη των διοικητικών υπαλλήλων στη διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ, εν όψει του επικείμενου νομοσχεδίου του ΥΠΑΙΘΑ για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, ζητά με επιστολή της προς τον Υπουργό ΠΑΙΘΑ κο Κυριάκο Πιερρακάκη ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΠΕΘ (ΣΥΠΥΥΠ).

Ακολουθεί η επιστολή

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΣΥΠΥΥΠ)

Διεύθυνση: Α. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι – Ιστοσελίδα: www.sypyp.gr – Ε-mail: sypyyp@gmail.com

Αθήνα 11/12/2023

Aρ. Πρωτ.:605

Προς: –  Υπουργό Παιδείας κ. Κ. Πιερρακάκη – Υφυπουργό Παιδείας κ. Ζ. Μακρή

Κοιν.: – Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης  κ. Γιώργο Βούτσινο – Μέλη μας

Θέμα: Νομοθετική ρύθμιση για τη δημιουργία Τμημάτων στα ΔΙΕΚ και συμπερίληψη των διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας στις κρίσεις Υποδιευθυντών

Κύριε υπουργέ κυρία υφυπουργέ,

Εν όψει του επικείμενου νομοσχεδίου που αφορά την ίδρυση των εξήντα πολυδύναμων campus Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Κ., ΕΠΑ.Λ. και Ι.Ε.Κ.), επανερχόμαστε για θέματα μείζονος σημασίας που αφορούν τα ΔΙΕΚ.

Υπενθυμίζουμε πάλι τις θέσεις μας και τονίζουμε την ανάγκη για νομοθετική ρύθμιση τόσο για τη δημιουργία Τμημάτων στα ΔΙΕΚ αντί των Γραφείων – κατά περίπτωση – με κριτήριο την δυναμικότητα  όσο και για την πρόβλεψη συμπερίληψης των διοικητικών υπαλλήλων στη διαδικασία επιλογής  Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ.

Με το νέο νομοσχέδιο δίνεται η ευκαιρία τροποποίησης του Νόμου 4763/2020 για τη θεραπεία της υφιστάμενης στρέβλωσης του άδικου αποκλεισμού των διοικητικών υπαλλήλων από τη διεκδίκηση της θέσης του Υποδιευθυντή των ΔΙΕΚ. Εξάλλου, στις κατά καιρούς συναντήσεις μας με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ, έχει αναγνωριστεί η προσφορά των Διοικητικών υπαλλήλων που εργάζονται στα ΔΙΕΚ και ο ρόλος τους ως θεμελιώδης πυλώνας λειτουργίας των συγκεκριμένων δομών κατάρτισης Όμως, αυτή η  αναγνώριση της αξίας και της προσφοράς δεν πρέπει να μείνει στα λόγια, αλλά να μετουσιωθεί σε πράξη δια της σχετικής νομοθέτησης. Η πρόβλεψη για συμμετοχή των διοικητικών υπαλλήλων, των κατ’ εξοχήν αρμοδίων για τη λειτουργία της Διοίκησης των ΔΙΕΚ, στη διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ., αποτελεί τον μοναδικό τρόπο έμπρακτης αναγνώρισης της εμπειρίας και της προσφοράς τους, Διότι με την παρούσα κατάσταση, αφενός η Διοίκηση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στερείται προσοντούχα, ικανότατα και έμπειρα στελέχη από μία θέση «κλειδί» για την Διοίκηση των ΔΙΕΚ και αφετέρου οι Διοικητικοί υπάλληλοι στερούνται της δυνατότητας επαγγελματικής εξέλιξής τους κατά παρέκκλιση συνταγματικών επιταγών, όπως η αρχή της ισότητας και της αξιοκρατίας.

Με την ψήφιση του Ν.4763/2020 (ΦΕΚ254/Α/21-12-2020) και μετά από πολυετή αγώνα των σωματείων,  αποκαταστάθηκε η κατάφορη αδικία εις βάρος των διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, ως προς τον αποκλεισμό τους από τη δυνατότητα διεκδίκησης της θέσης ευθύνης του Διευθυντή. Δυστυχώς, δε συνέβη το ίδιο και για τη θέση ευθύνης του Υποδιευθυντή. Δεδομένου ότι οι αρμοδιότητες των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ. περιλαμβάνουν αμιγώς διοικητικά και καθόλου διδακτικά καθήκοντα, θεωρούμε αναγκαία την τροποποίηση του άρθρου 31, παράγραφος 7 του εν λόγω νόμου ώστε και η θέση ευθύνης του Υποδιευθυντή να καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, από μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους και εν ελλείψει αυτών, όλως επικουρικά από εκπαιδευτικούς.

Επιπλέον, διά της παρούσας επιστολής μας, επισημαίνουμε και πάλι την ανάγκη υλοποίησης του πάγιου και δίκαιου αιτήματός μας για τη δημιουργία δύο Τμημάτων, τουλάχιστον στα μεσαίας και μεγάλης δυναμικότητας ΔΙΕΚ, με τις αντίστοιχες θέσεις ευθύνης να καλύπτονται από Διοικητικούς υπαλλήλους.

Προς τούτο, απαιτείται τροποποίηση του άρθρου 32 του ως άνω νόμου («Διοικητική οργάνωση των Ι.Ε.Κ.») ώστε να δημιουργηθούν Τμήματα στη θέση των Γραφείων, όπως είχαμε ήδη προτείνει στην προηγούμενη Πολιτική ηγεσία, πριν τη ψήφιση του νόμου. Δυστυχώς όμως, η τότε πολιτική ηγεσία επέλεξε την δημιουργία Γραφείων αντί Τμημάτων!  

Συγκεκριμένα ζητούμε, τουλάχιστον, για τα μεσαίας και μεγάλης δυναμικότητας ΔΙΕΚ:

  1. Τμήμα (και όχι Γραφείο) Διοίκησης, Γραμματείας και Οικονομικών Θεμάτων.
  2. Τμήμα (και όχι Γραφείο) Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) &  Πρακτικής Άσκησης.

Και για τα υπόλοιπα ΔΙΕΚ:

Τμήμα Διοίκησης, Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας με δύο Γραφεία.

  1. Γραφείο Διοίκησης, Γραμματείας και Οικονομικών Θεμάτων
  2. Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) & Πρακτικής Άσκησης.

Θεωρούμε ότι, τόσο η προτεινόμενη Νομοθετική ρύθμιση για τη δημιουργία Τμημάτων στα ΔΙΕΚ, με τις αντίστοιχες θέσεις ευθύνης να καλύπτονται από Διοικητικούς υπαλλήλους, όσο και η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση για συμπερίληψη των διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας στη διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ, αποτελούν δίκαια και εύλογα αιτήματά μας που θα επιδώσουν προστιθέμενη αξία στον επικείμενο μετασχηματισμό του θεσμού της επαγγελματικής κατάρτισης.

Για το ΔΣ του ΣΥΠΥΥΠ

Ο Πρόεδρος                       Η Γραμματέας

Νώντας Αθανασιάδης    Μαρία Γρηγορίου

Δείτε επίσης

Μητσοτάκης-δαπάνες Παιδείας: “Με τις αλλαγές στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής θα αυξηθούν κατά 255 εκατ. ευρώ” 

Πλατφόρμα ΙΕΠ για αξιολόγηση σχολικών μονάδων: Ανοικτή έως 21.12.2023 για την υποβολή Σχεδιασμού Δράσης 

Τι είπε για σύσταση νέων οργανικών-διορισμούς-προσλήψεις ο Γ.Γ. ΥΠΑΙΘΑ Ι. Κατσαρός σε Συλλόγους εκπ/κών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση