Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιστροφή τελών κυκλοφορίας σε ΑμεΑ με παρέμβαση Συνηγόρου του Πολίτη

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιστροφή τελών κυκλοφορίας σε ΑμεΑ βάσει γνωματεύσεων ΚΕΠΑ που ελήφθησαν υπόψη συνδυαστικά, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Επιστροφή τελών κυκλοφορίας σε ΑμεΑ

ΔΟΥ αποδέχτηκε συνδυαστικά δυο γνωματεύσεις ΚΕΠΑ, από τις οποίες προέκυπτε το είδος, το ποσοστό και ο χρόνος έναρξης της αναπηρίας πολίτη και του επέστρεψε τα τέλη κυκλοφορίας που τον είχε υποχρεώσει να καταβάλει, παρά το γεγονός ότι είχε δικαίωμα απαλλαγής.

Σύμφωνα με τη σύνοψη διαμεσολάβησης του Συνηγόρου του Πολίτη

Δικαιούχος απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτου λόγω αναπηρίας, διαμαρτυρήθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη για το γεγονός ότι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. δεν έκανε αποδεκτές τις γνωματεύσεις Κ.Ε.Π.Α. που προσκόμισε για την πιστοποίηση της αναπηρίας του.

Η πρώτη γνωμάτευση του αναγνώριζε ποσοστό αναπηρίας 100% από το έτος 2014 και εφ’όρου ζωής.

Δεν έγινε όμως αποδεκτή επειδή, προφανώς εκ παραδρομής, ενώ περιέγραφε την πάθηση ως ολική τύφλωση και απ’ τους δυο οφθαλμούς (αρ. 4 στο Παράρτημα ΙΙ της Κ.Υ.Α υπ’αρ. Δ.18 Α 5038263), το Κ.Ε.Π.Α την είχε λανθασμένα αντιστοιχίσει με αυτισμό (αρ. 6 στο Παράρτημα).

Ο ενδιαφερόμενος κατέβαλε τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2019 και υπέβαλε στο Κ.Ε.Π.Α αίτημα για διόρθωση της γνωμάτευσης.

Δεύτερη Γνωμάτευση

Πράγματι έλαβε δεύτερη γνωμάτευση, η οποία πιστοποιεί εκ νέου ολική τύφλωση με ποσοστό αναπηρίας 100% εφ’όρου ζωής, με τη σωστή αντιστοίχιση και τον προβλεπόμενο τύπο και μάλιστα προσδιορίζει ως έτος έναρξης της αναπηρίας το 2014.

Ο ενδιαφερόμενος προσκόμισε τη γνωμάτευση στη Δ.Ο.Υ και ζήτησε να του επιστραφούν τα τέλη κυκλοφορίας.

Αρνηση ΔΟΥ

Η Δ.Ο.Υ. ωστόσο αρνήθηκε, με το επιχείρημα ότι η γνωμάτευση αυτή είχε εκδοθεί μετά τη γέννηση της οφειλής και την καταβολή των τελών.

ΑΑΔΕ

Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στην Α.Α.Δ.Ε., διατυπώνοντας την άποψη ότι, από τον συνδυασμό των δυο γνωμοδοτήσεων Κ.Ε.Π.Α. προκύπτει σαφώς, το είδος, το ποσοστό και ο χρόνος έναρξης της αναπηρίας, που ανάγεται στο έτος 2014.

Επομένως, κατά τον χρόνο καταβολής των τελών κυκλοφορίας του έτους 2019 ο ενδιαφερόμενος είχε δικαίωμα απαλλαγής (άρθρο 16 παρ. 1Β του ν. 1798/1988) και τα τέλη έπρεπε να του επιστραφούν ως μη οφειλόμενα και αχρεωστήτως καταβληθέντα.

ΑΑΔΕ- Συνήγορος του Πολίτη

Η Α.Α.Δ.Ε, συντάχθηκε με την άποψη του Συνηγόρου και επισήμανε ότι η Δ.Ο.Υ. έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει τα πραγματικά περιστατικά και, με έγκριση του Προϊσταμένου, να προχωρήσει στην αποδοχή των γνωματεύσεων συνδυαστικά και συνακόλουθα στην επιστροφή των καταβληθέντων τελών.

Μετά από την παρέμβαση του Συνηγόρου και την ανωτέρω υπόδειξη της Α.Α.Δ.Ε., η Δ.Ο.Υ. επέστρεψε στον δικαιούχο της απαλλαγής τα τέλη κυκλοφορίας που είχε καταβάλει για το έτος 2019.

Πληροφορίες: 213 1306600, press@synigoros.gr

Δείτε επίσης

Απαλλαγή ΑμεΑ από φόρο εισοδήματος με παρέμβαση Συνηγόρου του Πολίτη
Γνωμοδότηση ΕΟΚΕ: Στα ελληνικά η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2020-2030
Αδειες ΑμεΑ: Τι δικαιούνται εκπαιδευτικοί-ΕΕΠ-ΕΒΠ

_________________

Πριν φύγετε

Οδηγός Προσβάσιμων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων στην Ελλάδα από την ΕΣΑμεΑ
Aντιλήψεις για την Αναπηρία στην ελληνική κοινή γνώμη: Ευρωβαρόμετρο για διακρίσεις στην ΕΕ
Διορισμοί ΑμεΑ: Συζήτηση στη Βουλή σε Επίκαιρη Ερώτηση
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση