Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιταγές αγοράς βιβλίων 2023: Aιτήσεις συμμετοχής από 02 έως 06.08.2023

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιταγές αγοράς βιβλίων 2023: Aιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα από την 02.08.2023 και ώρα 12:00 έως τις 06.08.2023 και ώρα 23:59, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr.

Επιταγές αγοράς βιβλίων 2023

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17/2023 – ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Ο Διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρ. 34 του ν. 4144/2013 (Α΄/88) & το άρθρ. 3 του ν. 4921/2022

2. Την υπ’ αριθμ.:69494/26.07.2023 (4775/Β) ΚΥΑ: «Πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων έτους 2023»

καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους και παρόχους βιβλιοπωλείων – εκδοτικών οίκων να υποβάλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr. από την 02.08.2023 και ώρα 12:00 έως τις 06.08.2023 και ώρα 23:59.

Αντικείμενο του προγράμματος, συνολικού προϋπολογισμού 3.750.000,00€, είναι η επιδότηση των δικαιούχων και των ωφελουμένων μελών τους για την αγορά βιβλίων. Η επιδότηση γίνεται με τη χορήγηση Επιταγής Αγοράς Βιβλίων.

Ο συνολικός αριθμός δικαιούχων και ωφελουμένων ανέρχεται στις 150.000. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 01.09.2023 έως 31.12.2023.

Οι ημερομηνίες υλοποίησης του προγράμματος είναι δυνατόν να τροποποιηθούν με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α.

Η διαδικασία κατάρτισης των Μητρώων Δικαιούχων και Παρόχων έχει συνοπτικά ως εξής:

• Υποβολή αιτήσεων από δικαιούχους και παρόχους

• Εξακρίβωση πλήρωσης προϋποθέσεων συμμετοχής

• Μοριοδότηση δικαιούχων

• Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων για δικαιούχους – Κατάρτιση Μητρώου Παρόχων

• Υποβολή ενστάσεων δικαιούχων

• Κατάρτιση Οριστικού Μητρώου Δικαιούχων

Ποιοι είναι Δικαιούχοι του προγράμματος

1. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

i) εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (06.08.2023),

ii) ασφαλισμένοι λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον e-EΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α. οποτεδήποτε στο διάστημα από 01.01.2022 έως την προηγουμένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (05.08.2023),

iii) άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (06.08.2023) τουλάχιστον τριών (3) μηνών. οι οποίοι παράλληλα πληρούν τις ακόλουθες εισοδηματικές προϋποθέσεις:

i) για τις κατηγορίες δικαιούχων (i) και (ii) και για τις περιπτώσεις των εγγεγραμμένων ανέργων μέχρι δώδεκα (12) μήνες στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της ως άνω κατηγορίας (iii) δικαιούχων, το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, του φορολογικού έτους 2021, όπως προκύπτει από την οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30.000,00€.

ii) Για τις περιπτώσεις των εγγεγραμμένων άνω των δώδεκα (12) μηνών στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της ως άνω κατηγορίας (iii) δικαιούχων, το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, του φορολογικού έτους 2021, όπως προκύπτει από την οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εισοδηματικά κριτήρια του παρακάτω πίνακα ανά κατηγορία:

Δείτε ολόκληρη την Πρόσκληση ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Φοίτηση σε μεταπτυχιακά: Το ποσό για τη χορήγηση δικαιώματος δωρεάν φοίτησης σε ΠΜΣ ΑΕΙ για το 2023-24

Συντελεστές ΕΒΕ μουσικών μαθημάτων και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων Τμημάτων Μουσικών Σπουδών ΑΕΙ από 2024-25 

Οδηγός εκπαιδευτικού 2023-24: Ολα όσα αφορούν στους μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές 

Τροποποίηση απόφασης επιλογής Διευθυντών σχολείων: Ανάληψη υπηρεσίας και επαναπροκήρυξη θέσεων

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση