“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιτελικό Κράτος: Εγκύκλιος για την Οργάνωση και λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιτελικό Κράτος: Εφαρμοστική Εγκύκλιο για την Οργάνωση και λειτουργία των φορέων της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης απέστειλε ο Υφ. Εσωτερικών Θ. Λιβάνιος σε όλα τα Υπουργεία.

Επιτελικό Κράτος

Εγκύκλιο απέστειλε σε όλα τα Υπουργεία ο Υφυπουργός Εσωτερικών Θ. Λιβάνιος αναφορικά με τον προσφάτως ψηφισθέντα νόμο 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α’/2019) για την οργάνωση και λειτουργία του Επιτελικού Κράτους.

Νέο πλαίσιο οργάνωσης των δημόσιων υπηρεσιών

Ο κος Λιβάνιος αναφέρει πως καθορίστηκε ένα νέο πλαίσιο οργάνωσης των δημόσιων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από αυτές, με την ψήφιση του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α’/2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με αυτό η αναδιοργάνωση των κρατικών δομών είναι μια διαρκής διαδικασία που έχει καθοριστική σημασία για την ευρύτερη πορεία υλοποίησης του κυβερνητικού προγράμματος.

Βασικές οδηγίες

Εξ αυτού του λόγου στην Εγκύκλιο παρατίθενται βασικές οδηγίες προς διευκόλυνση των εμπλεκομένων, οι οποίες έχουν να κάνουν με:

  • Τη νομοθετική εξουσιοδότηση, δηλαδή το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο του άρθρου 20 του ν. 4622/2019, σχετικά με την αναδιάρθρωση της δομής και της στελέχωσης των Υπουργείων και των ΝΠΔΔ που εποπτεύουν μέσω Προεδρικών Διαταγμάτων.
  • Το περιεχόμενο του Οργανισμού καθότι με τους Οργανισμούς καθορίζεται η οργάνωση των φορέων στο σύνολό τους, δηλ. τόσο των κεντρικών όσο και των περιφερειακών/(ειδικών) αποκεντρωμένων υπηρεσιών τους.
  • Θέματα που επίσης μπορεί να ρυθμίζονται με τον Οργανισμό.

Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας

Τέλος η Εγκύκλιος εστιάζεται στην πρόβλεψη θέσης Υπηρεσιακού Γραμματέα η οποία αφορά μόνο στα Υπουργεία.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 36 του Ν. 4622/2019, θεσμοθετήθηκαν, ως επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας, οι θέσεις των Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων, που υπάγονται σε κάθε Υπουργό.

Οι υπηρεσιακοί Γραμματείς τέθηκαν επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας των υπηρεσιών των οποίων προΐστανται, αποτελώντας καθαρά διοικητικά όργανα με καθορισμένες αρμοδιότητες που αφορούν στην εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.

Στο πλαίσιο αυτό στην Εγκύκλιο παρατίθενται προς συμπλήρωση τα Παραρτήματα «Διάρθρωση Υπηρεσιών» και «Συνολικός αριθμός θέσεων».

Δείτε αναλυτικά την Εγκύκλιο

Δείτε επίσης

Απάντηση ΑΣΕΠ για την Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

Θέσεις Εργασίας ΚΕΘΕΑ: Εκπαιδευτικοί-Ψυχολόγοι-Κοιν.Λειτουργοί-Θεραπευτές κ.α.
Συνέντευξη Κεραμέως στον 9,84 | Video
Εκτακτη Σύνοδος Πρυτάνεων: Οι Νομοθετικές πρωτοβουλίες για την Ανώτατη Εκπαίδευση
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση