Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιτυχόντες-ΑΣΕΠ: “20 μήνες εκκρεμεί η εκτέλεση 12 αποφάσεων ΣτΕ από το Υπ. Παιδείας-Σε ομηρεία οι παραλειφθέντες δικαιωμένοι εκπ/κοί”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιτυχόντες-ΑΣΕΠ: “20 μήνες εκκρεμεί η εκτέλεση 12 αποφάσεων του ΣτΕ από το Υπουργείο Παιδείας – Σε ομηρεία οι παραλειφθέντες δικαιωμένοι εκπαιδευτικοί”.

Επιτυχόντες-ΑΣΕΠ

Με επιστολή, την οποία υπογράφουν “Παραλειφθέντες εκπαιδευτικοί επιτυχόντες ΑΣΕΠ 2004, 2006, 2008 με ονομαστικές δικαιωτικές αποφάσεις ΣτΕ, ρωτούν τον Υπουργό ΠΑΙΘΑ κο Κ. Πιερρακάκη για ποιο λόγο δεν έχει δώσει ακόμη την εντολή στη Διοίκηση του Υπουργείου να συμμορφωθεί πλήρως σε12 τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (τις οποίες παραθέτουν), “διορίζοντας όλους τους αιτούντες εκπαιδευτικούς που πραγματικά παραλείφθηκαν (λόγω των αντισυνταγματικών διατάξεων του ν.3255/2004), αποκαθιστώντας έτσι πλήρως τη Συνταγματική νομιμότητα (άρθρο 95, παρ. 5 Συντάγματος), εκπληρώνοντας όλες τις υποχρεώσεις της χρηστής Διοίκησης και ενεργώντας ταυτόχρονα και υπέρ του συμφέροντος του Ελληνικού Δημοσίου”. 

Ακολουθεί η σχετική επιστολή

20 μήνες εκκρεμεί η εκτέλεση 12 αποφάσεων του ΣτΕ από το Υπουργείο Παιδείας – Σε ομηρεία οι παραλειφθέντες δικαιωμένοι εκπαιδευτικοί

Μετά την δημοσίευση της ομόφωνης απόφασης 527/2015 της Ολομέλειας του ΣτΕ σε πιλοτική δίκη τον Φεβρουάριο  2015, όπου με ξεκάθαρο τρόπο κρίθηκαν αντισυνταγματικές όλες οι διατάξεις των νόμων 3255/2004, 3687/2008 και 3848/2010 που προέβλεπαν διορισμούς εκπαιδευτικών εκτός των γραπτών διαγωνισμών ΑΣΕΠ (ενιαίος πίνακας αναπληρωτών 40%, πίνακας 30μηνου, πίνακας 24μηνου), δημοσιεύθηκαν και εκτελέστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας δεκάδες ακυρωτικές αποφάσεις (του ΣτΕ και του Διοικητικού Εφετείου) για επιτυχόντες εκπαιδευτικούς των γραπτών διαγωνισμών ΑΣΕΠ 2004, 2006 και 2008, οι οποίοι είχαν προσφύγει εντός 60 ημερών κατά των αντίστοιχων πινάκων διορισμών που κρίθηκαν αντισυνταγματικοί.

Η πρώτη από αυτές τις ακυρωτικές αποφάσεις επιτυχόντων είναι η 2491/2015 ΣτΕ, η οποία ακύρωσε τις αντισυνταγματικές διατάξεις του ν.3255/2004 [άρθρο 6, παρ. 2, περ. α, υποπερ. ββ (ενιαίος πίνακας αναπληρωτών 40%) και παρ. 4 (πίνακας 30μηνου)] και δημοσιεύθηκε στις 25-06-2015. Αυτή λοιπόν η ακυρωτική απόφαση αποτέλεσε τη βάση για κατάθεση αιτήσεων διορισμού αρκετών επιτυχόντων εκπαιδευτικών των ΑΣΕΠ 2004, 2006, 2008 στο Υπουργείο Παιδείας, βάσει της γνωστής νομικής θεωρίας “Ομοίων Πράξεων προς ήδη ακυρωθείσα“. Το Υπουργείο αρνήθηκε να τις αποδεχθεί κι οι εκπαιδευτικοί αυτοί κατέθεσαν Αίτηση Ακύρωσης της αρνητικής αυτής απάντησης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Κάποιες από τις δικαστικές αυτές προσφυγές άρχισαν να τελεσφορούν στο ΣτΕ από τον Σεπτέμβριο του 2022 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2023. Συνολικά εκδόθηκαν 12 θετικές αποφάσεις από το ΣτΕ (1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 2341, 2342 του 2022 και 22, 23 του 2023) και περισσότερες ακόμη αρνητικές, λόγω παρέλευσης του ευλόγου χρόνου κατάθεσης της αρχικής αίτησης (2116, 2117, 2118, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339 του 2022 κτλ). Στις αποφάσεις αυτές λοιπόν το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρεί ότι το Υπουργείο με μη νόμιμες αιτιολογίες απέρριψε τις αρχικές αιτήσεις των εκπαιδευτικών και διατάσσει αυτή τη φορά “να πράξει τα νόμιμα σύμφωνα με το σκεπτικό”, δηλαδή να επανεξετάσει όλες τις αιτήσεις και να προσδιορίσει για τον καθένα ξεχωριστά, μετά την αναθεώρηση του οικείου πίνακα διορισμών, εάν με τα νέα όρια (διοριστέοι μόνον από τον πίνακα επιτυχόντων ΑΣΕΠ) καθίσταται ή όχι διοριστέος τώρα και εφόσον αυτό συμβαίνει, βάσει της κατάταξής του στον αντίστοιχο πίνακα επιτυχόντων, να προβεί στον διορισμό του (με εν μέρει ανάκληση), από τότε που ο καθένας αποδεδειγμένα παραλείφθηκε, δηλαδή έχασε τον διορισμό του, λόγω των αντισυνταγματικών διατάξεων του ν.3255/2004.

Η Διοίκηση λοιπόν του Υπουργείου, αφού συγκέντρωσε όλες τις θετικές αποφάσεις, έστειλε τα ονόματα όλων των αιτούντων στον ΑΣΕΠ (Απρίλιος 2023), για τον έλεγχο των δικαιολογητικών τους αλλά και για την επιβεβαίωση της σειράς επιτυχίας τους στον εκάστοτε διαγωνισμό ΑΣΕΠ και ακολούθως μετά, αφού αναθεώρησε τους πίνακες διοριστέων σύμφωνα με το αιτιολογικό σκεπτικό των αποφάσεων του ΣτΕ, διαχώρισε από το σύνολο των αιτούντων όλους αυτούς που παραλείφθηκαν και δικαιούνται να διοριστούν αναδρομικά, από τότε που συντελέστηκε η παράλειψή τους αυτή.

Όλες αυτές οι ενέργειες της Διοίκησης λοιπόν ολοκληρώθηκαν διεξοδικά τέλη Οκτωβρίου 2023 και εστάλησαν όλα τα ονόματα και τα στοιχεία στο γραφείο του Υπουργού, για να ελεγχθούν από τους συνεργάτες του και να δοθεί η εντολή του για την πλήρη συμμόρφωση στις δικαστικές αποφάσεις του ΣτΕ, με διοικητική εκτέλεση. Όμως δυστυχώς, 6 ολόκληρους μήνες μετά και 20 μήνες από την δημοσίευση των περισσότερων αποφάσεων, ο Υπουργός δεν έχει δώσει ακόμη την εντολή του για την έναρξη των διαδικασιών της εκτέλεσης των αποφάσεων αυτών, καμία επίσημη πληροφορία δεν δίδεται στους άμεσα ενδιαφερομένους για την εξέλιξη της υπόθεσης και το ζήτημα φαίνεται να έχει “παγώσει”. Είναι προφανές λοιπόν ότι ο Υπουργός διστάζει ιδιαίτερα να προχωρήσει, φοβούμενος τυχόν επανάληψη των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν με το γνωστό πλέον άρθρο 73 του ν.4589/2019, με την εφαρμογή του οποίου, χωρίς να γίνει πρώτα αναθεώρηση των πινάκων, όπως επιτάσσει η νομιμότητα βάσει του νόμου του ΑΣΕΠ (ν.4765/2021, άρθρο 26, παρ.1), διορίστηκαν τότε όλοι οι αιτούντες ανεξαρτήτως σειράς κατάταξης, μετατρέποντας καταχρηστικά το απλό έννομο συμφέρον σε δικαίωμα διορισμού, με αποτέλεσμα να διοριστούν και επιτυχόντες που βρίσκονταν πολύ χαμηλά στους πίνακες επιτυχίας, που φυσικά δεν είχαν παραλειφθεί ποτέ, καταστρατηγώντας ξεκάθαρα τις σειρές επιτυχίας στους πίνακες ΑΣΕΠ, παράγοντας μεγάλες αδικίες και στρεβλώσεις και δημιουργώντας ομάδα χιλιάδων εκπαιδευτικών που ζητούν να συμπεριληφθούν και αυτοί στους παραπάνω διορισμούς με μια ανάλογη νομοθετική  ρύθμιση.

[*Σημείωση* : Με την απόφαση 1834/2021 Ολομ. ΣτΕ  δεν έχει κριθεί η συνταγματικότητα του άρθρου 73 του ν.4589/2019 συνολικά και κυρίως δεν έχει κριθεί το εάν ήταν νόμιμο και συνταγματικό με την εφαρμογή του να διοριστούν όλοι οι έχοντες θετικές αποφάσεις, ανεξαρτήτως σειράς κατάταξής τους, χωρίς αναθεώρηση πινάκων διοριστέων, όπως λανθασμένα αναφέρεται συνήθως γενικά, αλλά έχει κριθεί μόνον ότι η μη απόδοση αναδρομικότητας σε όσους διορίστηκαν τότε, με τις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτικές  και κυρίως οικονομικές μνημονιακές συνθήκες, δεν αντίκειται ευθέως στο Σύνταγμα.]

Αντιθέτως όμως, στην περίπτωση των παραπάνω αναφερομένων 12 αποφάσεων του ΣτΕ, μόνον με την ορθή διοικητική εκτέλεσή τους (χωρίς καμία νομοθετική ρύθμιση) και αφού συμμορφωθεί πλήρως το Υπουργείο σε αυτές, κλείνουν οριστικά όλες οι δικαστικές εκκρεμότητες όλων των γραπτών ΑΣΕΠ (2004, 2006, 2008), που προέκυψαν μετά τη δημοσίευση της 527/2015 Ολομ. ΣτΕ  κι  αυτό  γιατί:

1) Με αυτές τις αποφάσεις του ΣτΕ, καθορίζεται τελεσίδικα ο περιορισμένος εύλογος χρόνος σε 18 μήνες, από την έκδοση της πρώτης ακυρωτικής απόφασης 2491/2015 ΣτΕ, δηλαδή μέχρι και τον Ιανουάριο 2017, μέσα στον οποίον μπορούσαν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση διορισμού στη Διοίκηση και αυτή να γίνει δεκτή, εφόσον η σειρά τους στους πίνακες ήταν τέτοια που θα τους καθιστούσε διοριστέους. Οποιαδήποτε αίτηση κατατέθηκε μετά τον Ιανουάριο 2017 απορρίπτεται, ως εκτός ευλόγου χρόνου. Άρα καμιά άλλη θετική δικαστική απόφαση επιτυχόντων δεν μπορεί να ακολουθήσει, αυτές είναι οριστικά οι τελευταίες, βάσει της υφιστάμενης νομολογίας του ΣτΕ.

2) Οι θετικές αυτές αποφάσεις από το ΣτΕ βασίστηκαν στην γνωστή νομική θεωρία “Ομοίων Πράξεων προς ήδη ακυρωθείσα” (στην 2491/2015 ΣτΕ). Σε αυτές τις αποφάσεις δεν μπορεί να επαναληφθεί αυτό, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν, αφού εκτελεστούν ορθά, ως βάση για Όμοιες Πράξεις άλλων μεταγενέστερα. Είναι γνωστό ότι Όμοιες Πράξεις, σε απόφαση που βασίστηκε σε Όμοιες Πράξεις,  δεν γίνονται.

3) Εφόσον εκτελεστούν ορθά και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για όσους αποδεδειγμένα βάσει της σειράς τους στους πίνακες, έχασαν τον διορισμό τους (θα ήταν διοριστέοι), κανένας εκ των υστέρων δεν θα μπορέσει να προσβάλλει αυτούς τους διορισμούς, ούτε και να αιτηθεί να συμπεριληφθεί σε αυτούς, όπως θα μπορέσει πιθανότατα με μια νομοθετική ρύθμιση τύπου άρθρου 73 ν. 4589/2019, αφού νομικά μόνον όσοι έδειξαν την απαιτούμενη επιμέλεια υποβάλλοντας αίτηση διορισμού εντός ευλόγου χρόνου από την δημοσίευση της πρώτης ακυρωτικής απόφασης έχουν ήδη δικαιωθεί και κανένας άλλος μετέπειτα.

4) Ο αριθμός των ατόμων που, βάσει του αιτιολογικού σκεπτικού των αποφάσεων, έχασε τον διορισμό του λόγω των αντισυνταγματικών διατάξεων του ν.3255/2004 (ενιαίος πίνακας αναπληρωτών 40% και 30μηνο) είναι πολύ μικρός και απόλυτα συγκεκριμένος και πεπερασμένος (έχει προσδιορίσει επακριβώς η Διοίκηση του Υπουργείου τους διοριστέους), με αποτέλεσμα η πλήρης αποκατάσταση τους να είναι εφικτή και εύκολα πραγματοποιήσιμη.

5) Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι οι αποφάσεις αυτές δίνουν τη δυνατότητα της ανάκλησης μόνον εν μέρει των ατομικών διοικητικών πράξεων, δηλαδή ανάκληση μόνον της παράλειψης διορισμού όσων έχασαν τη θέση τους λόγω των αντισυνταγματικών διατάξεων του ν.3255/2004 και όχι των αντίστοιχων αντισυνταγματικών διορισμών. Έτσι φυσικά και δε βλάπτονται με κανέναν τρόπο οι καλόπιστοι τρίτοι που διορίστηκαν με τις αντισυνταγματικές διατάξεις, ενώ ταυτόχρονα αποκαθίσταται πλήρως η συνταγματική νομιμότητα και εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις της χρηστής Διοίκησης.

Επιπροσθέτως, όσοι βάσει της σειράς τους καθίστανται διοριστέοι μετά την αναθεώρηση των πινάκων και άσκησαν αγωγές έχουν αρχίσει να δικαιώνονται σταδιακά από το Διοικητικό Πρωτοδικείο αρχικά, αλλά και από το Διοικητικό Εφετείο στη συνέχεια με αμετάκλητες αποφάσεις, κάποιες εκ των οποίων έχουν αρχίσει να εκτελούνται από το Ελληνικό Δημόσιο, όπου τους επιδικάζονται χρηματικά ποσά αποζημίωσης λόγω παράνομου αποκλεισμού τους από διορισμό, καθώς και χρηματική αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης, τα οποία προσαυξάνονται βέβαια και με τους ανάλογους τόκους μέχρι την τελική εξόφλησή τους. Καταφανώς λοιπόν προκύπτει μεγάλη βλάβη στο Ελληνικό Δημόσιο, καθώς εκπαιδευτικοί που δικαιούνται και δεν εργάζονται καταλήγουν να εισπράξουν τελικώς πολλαπλάσια χρηματικά ποσά από αυτά που θα ελάμβαναν εάν είχαν διοριστεί νομίμως και προσέφεραν κανονικά τις υπηρεσίες τους στα δημόσια σχολεία. Οπότε όσο το Υπουργείο καθυστερεί να συμμορφωθεί στις δικαστικές αποφάσεις του ΣτΕ και δεν αποκαθιστά πλήρως όσους έχουν αποδεδειγμένα παραλειφθεί, πράττει τελικώς αντίθετα και επιζήμια στο Δημόσιο Συμφέρον.

Ε ρ ω τ ά τ α ι   λοιπόν ο αρμόδιος Υπουργός Παιδείας κύριος Πιερρακάκης για ποιο λόγο δεν έχει δώσει ακόμη, τόσους μήνες μετά, την εντολή στη Διοίκηση του Υπουργείου να συμμορφωθεί πλήρως στις παραπάνω αναφερόμενες 12 τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, διορίζοντας όλους τους αιτούντες εκπαιδευτικούς που πραγματικά παραλείφθηκαν (λόγω των αντισυνταγματικών διατάξεων του ν.3255/2004), αποκαθιστώντας έτσι πλήρως τη Συνταγματική νομιμότητα (άρθρο 95, παρ. 5 Συντάγματος), εκπληρώνοντας όλες τις υποχρεώσεις της χρηστής Διοίκησης και ενεργώντας ταυτόχρονα και υπέρ του συμφέροντος του Ελληνικού Δημοσίου; 

Γιατί, μεταξύ συμμόρφωσης και μη συμμόρφωσης στις δικαστικές αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, δεν επιλέγει επιτέλους συνειδητά την πλήρη συμμόρφωση με διοικητική εκτέλεση και ΟΧΙ με νομοθετική ρύθμιση;

ΠΑΡΑΛΕΙΦΘΕΝΤΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΑΣΕΠ 2004, 2006, 2008  ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΩΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  ΣτΕ

Δείτε σχετικά

Επιτυχόντες ΑΣΕΠ 2008: Διορισμοί και δικαστήρια | Το ιστορικό 

Επιτυχόντες ΑΣΕΠ: Η Απάντηση του Υπ. Παιδείας σε Ερώτηση στη Βουλή για τους μόνιμους διορισμούς 

Δείτε επίσης

Εξαίρεση Μεταδιδακτόρων Δημοσίων Υπαλλήλων ως Επιστημονικών Υπευθύνων στη δράση “Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας”

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση