Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιτροπές για Ευρωπαϊκά Σχολεία: Συγκροτήθηκαν για την απόσπαση διδακτικού προσωπικού

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιτροπές για Ευρωπαϊκά Σχολεία: Για την απόσπαση διδακτικού προσωπικού – Συγκροτήθηκαν με Απόφαση της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Νίκης Κεραμέως.

Επιτροπές για Ευρωπαϊκά Σχολεία

Με την υπ. αριθμ. 159960/Η2/23-12-2022 Απόφαση της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Νίκης Κεραμέως τροποποιείται η υπ. αριθμ. 35677/Η2/30-3-2022 Υπουργική Απόφαση περί συγκρότησης Επιτροπών του άρθ. 2 της αριθ. 26754/H2/10-3-2022 (Β΄1165)Υ.Α. – Επιτροπών για την απόσπαση διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Απόφαση:

1) Η παράγραφος Α, 1α τροποποιείται ως εξής: «1.α. Βασιλική Τσιλογιάννη του Στεφάνου,  Εθνική Επιθεωρήτρια πρωτοβάθμιου κύκλου των Ευρωπαϊκών Σχολείων, ως Πρόεδρο, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί για αυτή τη βαθμίδα, με αναπληρώτρια την Μαργαρίτα Καλογρίδου–Κολυβά του Στυλιανού, Εθνική Επιθεωρήτρια δευτεροβάθμιου κύκλου των Ευρωπαϊκών Σχολείων».

2) Η παράγραφος Α, 1β τροποποιείται ως εξής: «1.β. Μαργαρίτα Καλογρίδου–Κολυβά του Στυλιανού, Εθνική Επιθεωρήτρια δευτεροβάθμιου κύκλου των Ευρωπαϊκών Σχολείων, ως Πρόεδρο, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί για αυτή τη βαθμίδα, με αναπληρώτρια την Βασιλική Τσιλογιάννη του Στεφάνου,Εθνική Επιθεωρήτρια πρωτοβάθμιου κύκλου των Ευρωπαϊκών Σχολείων.»

3) Η παράγραφος Α, 3α τροποποιείται ως εξής: «Εμμανουήλ Ανδρουλάκη του Σύλλα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 και Ταμία της Δ.Ο.Ε., όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρωτή τον Αχιλλέα Ζορμπά του Δημητρίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 και Ειδικό Γραμματέα της Δ.Ο.Ε.»

4) Η παράγραφος Α, 3β τροποποιείται ως εξής: «Θεόδωρο Τσούχλο του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02, μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρωτή τον Νεκτάριο Κορδή του Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02 και Μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης.»

5) Η παράγραφος Β, 1α τροποποιείται ως εξής: «1.α. Βασιλική Τσιλογιάννη του Στεφάνου, Εθνική Επιθεωρήτρια πρωτοβάθμιου κύκλου των Ευρωπαϊκών Σχολείων, ως Πρόεδρο, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί για αυτή τη βαθμίδα, με αναπληρώτρια την Μαργαρίτα Καλογρίδου–Κολυβά του Στυλιανού, Εθνική Επιθεωρήτρια δευτεροβάθμιου κύκλου των Ευρωπαϊκών Σχολείων».

6) Η παράγραφος Β, 1β τροποποιείται ως εξής: «1.β. Μαργαρίτα Καλογρίδου–Κολυβά του Στυλιανού, Εθνική Επιθεωρήτρια δευτεροβάθμιου κύκλου των Ευρωπαϊκών Σχολείων, ως Πρόεδρο, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί για αυτή τη βαθμίδα, με αναπληρώτρια την Βασιλική Τσιλογιάννη του Στεφάνου, Εθνική Επιθεωρήτρια πρωτοβάθμιου κύκλου των Ευρωπαϊκών Σχολείων.»

7) Η παράγραφος Β, 3α τροποποιείται ως εξής: «Εμμανουήλ Ανδρουλάκη του Σύλλα με ΑΔΤ Χ135132, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 και Ταμία της Δ.Ο.Ε., όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί3 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρωτή τον Αχιλλέα Ζορμπά του Δημητρίου με ΑΔΤ ΑΜ091914, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 και Ειδικό Γραμματέα της Δ.Ο.Ε.»

8) Η παράγραφος Β, 3β τροποποιείται ως εξής: «Θεόδωρο Τσούχλο του Κωνσταντίνου,  εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02, μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρωτή τον Νεκτάριο Κορδή του Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02 και Μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης.»

9) Η παράγραφος Β, 4 τροποποιείται ως εξής: «Δημήτριο Σκρέτα του Αστερίου, Συντονιστή Εκπαιδευτικού έργου ΠΕ70 του 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, με αναπληρωτή τον Αδριανό Μουταβελή του Γεωργίου, Συντονιστή Εκπαιδευτικού έργου του 4ου ΠΕΚΕΣ, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.»

10) Η παράγραφος Γ, 3α τροποποιείται ως εξής: «Εμμανουήλ Ανδρουλάκη του Σύλλα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 και Ταμία της Δ.Ο.Ε., όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρωτή τον Αχιλλέα Ζορμπά του Δημητρίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 και Ειδικό Γραμματέα της Δ.Ο.Ε.»

11) Η παράγραφος Γ, 3β τροποποιείται ως εξής: «Θεόδωρο Τσούχλο του Κωνσταντίνου,  εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02, μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρωτή τον Νεκτάριο Κορδή του Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02 και Μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης.».

Δείτε επίσης

Παράταση προθεσμίας αιτήσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων-Eντός 32 ημερών από την Προκήρυξη 

 ΟΛΜΕ: Τι είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΙΘ Α. Κόπτσης για τις μονιμοποιήσεις και για νέες προσλήψεις το νέο έτος

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση