Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιτροπή Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής κατάρτισης: Σύσταση και συγκρότηση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιτροπή Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής κατάρτισης: Συστήνεται και συγκροτείται, στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθηση.

Επιτροπή Μεταδευτεροβάθμιας

Με την υπ. αρίθμ. 63922/ΓΓ4 απόφαση του Γ.Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του ΥΠΑΙΘ Γ. Βούτσινου, συστήνεται Επιτροπή για την αναμόρφωση των Οδηγών Κατάρτισης της Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής κατάρτισης.

  Η Απόφαση

α) Συστήνεται και συγκροτείται, στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, Επιτροπή αποτελούμενη από τους κάτωθι:

Τα μέλη της Επιτροπής

1. Όλγα Καφετζοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Μάθησης στο Χώρο Εργασίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. ως Συντονίστρια.

2. Ιωάννα Λυτρίβη, Διευθύνουσα Σύμβουλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

3. Διονύσιο Μουζάκη, Προϊστάμενο του Τμήματος Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

4. Δημήτρη Σουλιώτη, Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. Γλυφάδας

5. Χρήστο Γούλα, Διευθυντή του ΙΝΕ και του ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ με αναπληρωματικό μέλος τον Μιχάλη Κουρουτό, Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ, ως εκπροσώπους της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας.

6. Παρασκευά Λιντζέρη, Διευθυντή του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., ως εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας.

Ο Κωνσταντίνος Ψαθάς, Διοικητικός Υπάλληλος του Υ.ΠΑΙ.Θ., ορίζεται ως αρμόδιος για τη γραμματειακή υποστήριξη.

Εργο της Επιτροπής

β) Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση του ανασχεδιασμού και της εφαρμογής των Οδηγών Κατάρ- τισης της Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης και ειδικότερα:

1. η εισήγηση περί της ανάγκης σχεδιασμού ενός Πρότύπου Οδηγού Κατάρτισης της Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης,

2. η αποτίμηση της αξιοποίησης των υποβληθέντων στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης Σχεδίων Οδηγών Κατάρτισης της τελευταίας διετίας,

3. η υποβολή προς το Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης ενός Πρότυπου Οδηγού Κατάρτισης της Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης,

4. η προετοιμασία της υλοποίησης του έργου «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους»,

5. η παρακολούθηση του έργου «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους»,

γ) Το έργο της Επιτροπής αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε το ΦΕΚ B 2172 – 05.06.2020

Δείτε επίσης

Τομείς και ειδικότητες ΕΠΑΛ 2020-21 | ΦΕΚ
Τύπος τίτλων ΕΠΑΛ: Καθορίζεται ο τύπος 44 τίτλων – Υποδείγματα
Υποψήφιοι ΕΠΑΛ με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Εγκύκλιος διαδικασίας Πανελλαδικών 2020
Πιστοποίηση αποφοίτων Μεταλυκειακού Ετους-Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ: Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση