Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιτροπή κτιριακών υποδομών ΙΕΚ: Για τη χαρτογράφηση κτιρίων και τη διερεύνηση τυχόν δυσλειτουργιών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιτροπή κτιριακών υποδομών ΙΕΚ: Για τη χαρτογράφηση κτιρίων και τη διερεύνηση τυχόν δυσλειτουργιών, αδυναμιών, προβλημάτων για την διαχείριση της υλοποίησης της κατάρτισης.

Με Απόφαση – ΦΕΚ B 6685 – 31.12.2021 – του Γ.Γ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κου Γ. Βούτσινου, έχουμε τη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για τη χαρτογράφηση των κτιριακών υποδομών των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η Απόφαση καλύπτει την ανάγκη

για την πλήρη χαρτογράφηση των κτιρίων και των κτιριακών υποδομών στις οποίες στεγάζονται/συστεγάζονται και λειτουργούν τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με στόχο τη διερεύνηση τυχόν δυσλειτουργιών, αδυναμιών, προβλημάτων για την διαχείριση της υλοποίησης της κατάρτισης.

Μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι κάτωθι αναφερόμενοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης:

1. Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος, υπάλληλος Τμήματος Γ΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

2. Κουμούλη Βασιλική, υπάλληλος Τμήματος Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

3. Μπαλαγιάννη Φωτεινή, υπάλληλος Τμήματος Γ΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

4. Μπράκη Ελένη, υπάλληλος Τμήματος Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Χρέη Συντονιστή της Επιτροπής

θα εκτελεί η Αδάμ Ευαγγελία, Προϊσταμένη Τμήματος Γ΄, Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Έργο της Επιτροπής είναι:

1. Η καταγραφή των κτιριακών υποδομών των Ι.Ε.Κ.

2. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτιρίων.

3. Η καταγραφή των αποφάσεων παραχωρήσεων των σχετικών χώρων από τα αρμόδια όργανα και τυχόν ελλείψεις αυτών.

4. Η καταγραφή τυχόν επικαλύψεων ωραρίων λειτουργίας με άλλες εκπαιδευτικές μονάδες.

5. Η καταγραφή των εργαστηριακών χώρων που ανήκουν στα Ι.Ε.Κ.

6. Η καταγραφή τυχόν προβλημάτων στέγασης/συστέγασης των Ι.Ε.Κ.

7. Η καταγραφή των εργαστηριακών χώρων (Ε.Κ., εργαστήρια ΕΠΑΛ, Σχολικά Εργαστήρια κ.λπ) άλλων εκπαιδευτικών μονάδων οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τα Ι.Ε.Κ.

8. Η καταγραφή τυχόν αναγκών σε κτιριακές υποδομές.

9. Η καταγραφή των κτιρίων στα οποία στεγάζονται/ συστεγάζονται τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. και οι στεγαζόμενες σε αυτά εκπαιδευτικές μονάδες.

10. Η καταγραφή τυχόν αναγκών σε εξοπλισμό κτιριακών εγκαταστάσεων (π.χ. θέρμανση, ψύξη, ασφάλεια κ.λπ).

Η Επιτροπή θα παραδώσει την καταγραφή και τα αποτελέσματα της διερεύνησης έως την 30η Ιανουαρίου 2022.

Η χαρτογράφηση θα ξεκινήσει με τα Ι.Ε.Κ. τα οποία λειτουργούν ήδη ως Θεματικά και Πειραματικά.

Η Επιτροπή θα λειτουργεί μέχρι την περάτωση του έργου της χωρίς αμοιβή.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 6685 – 31.12.2021

Δείτε επίσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση