Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιτροπή-Παρακολούθηση φυσικής προσβασιμότητας ΑμεΑ δομών ΥΠΑΙΘ: Αντικατάσταση και πρόσθεση μελών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιτροπή-Παρακολούθηση φυσικής προσβασιμότητας ΑμεΑ δομών ΥΠΑΙΘ: Αντικατάσταση και πρόσθεση μελών-Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης.

Με την υπ. αρ. πρωτ.: 17734 /Δ3/17-2-2022 Απόφαση της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Νίκης Κεραμέως τροποποιείται η υπ’ αρ. πρωτ. 81399 /Δ3/07-07-2021 Υπουργική Απόφαση περί Σύστασης και συγκρότησης συμβουλευτικής – γνωμοδοτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της φυσικής προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία των εκπαιδευτικών και διοικητικών δομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα,

έχουμε την αντικατάσταση του Συντονιστή της Επιτροπής και επίσης αντικαθίστανται και προστίθενται επιπλέον μέλη.

Αναλυτικά η τροποποίηση αφορά:
Α. στην αντικατάσταση του Συντονιστή της Επιτροπής.

Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο κ. Χαράλαμπος Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρώτρια συντονίστρια- μέλος την κ. Αθηνά-Άννα Χριστοπούλου.

Β. στην αντικατάσταση της κ. Ευγενίας Γκορτσίλα,

τ. Συμβούλου Β΄ Φυσικής Αγωγής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής λόγω μετάταξής της στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ως μέλη της Επιτροπής από πλευράς του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ορίζονται οι:
  1. κ. Χρυσή Μπομπαρίδου, Προϊσταμένη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), μέλος.
  2. κ. Ελένη Ατσαλάκη, ΠΕ81-Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), μέλος.
Β. στην προσθήκη τεσσάρων επιπλέον μελών.
Ως νέα μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι κάτωθι:

α) Ελπίδα Παφίτη, Εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ 70, Συνεργάτης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , μέλος.

β) Κλεονίκη Μαυρέλλη, Εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ70, Συνεργάτης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , μέλος.

γ) Ματίνα Κάμπρα, Μόνιμη υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, του Τμήματος Γ΄ Τεκμηρίωσης και Διασφάλισης Ποιότητας, της Διεύθυνσης Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, μέλος.

δ) Κωνσταντίνα Ψαθά, Μόνιμη υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, Συνεργάτης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του ΥΠΑΙΘ, μέλος.

Γ. στη γραμματέα της εν λόγω Επιτροπής.

Νέα γραμματέας ορίζεται η κ. Δήμητρα Γκατζούνα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ80, αποσπασμένη στο Υ.ΠΑΙ.Θ., Τμήμα Γ΄ της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η οποία αντικαθιστά την κ. Αντωνία Λούμου, τ. Γραμματέα της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Ως αναπληρώτρια Γραμματέας της εν λόγω Επιτροπής ορίζεται η κ. Ευτυχία Βαρβαδούκα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06, αποσπασμένη στο Υ.ΠΑΙ.Θ., Τμήμα Γ΄ της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Τα μέλη της εν λόγω Επιτροπής είναι τα εξής:

α. Χαράλαμπος Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Συντονιστής,

β. Αθηνά- Άννα Χριστοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ΄ Προάσπισης Δικαιωμάτων μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος και Αναπληρώτρια Συντονίστρια.

γ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Πρόεδρος του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Κουστριάβα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

δ. Απόστολος Καράμπαλης, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών της Διεύθυνσης Κτιριακών Υποδομών (Δ21) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μέλος.

ε. Αικατερίνη Ντονά, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού –Οικονομικού του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, μέλος, με αναπληρώτρια την Ιωάννα Μπέλλα, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Ειδικών Επιστημόνων του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

στ. Ιφιγένεια Κωνσταντή, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Γεωλογικού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠ.ΕΣ.), μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Κοτρώνη, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Μηχανικών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών.

ζ. Δημήτριος Σταματόπουλος, Μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Τμήματος Α’ Μελετών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Μανιάτη, Προϊστάμενο του Τμήματος Α΄ Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

η. Ελπίδα Παφίτη, Εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ 70, Συνεργάτης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.

θ. Κλεονίκη Μαυρέλλη, Εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ70, Συνεργάτης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , μέλος.

ι.    Ματίνα   Κάμπρα, Μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού του Τμήματος Γ ΄Τεκμηρίωσης και Διασφάλισης Ποιότητας της Διεύθυνσης Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, μέλος.

ια. Κωνσταντίνα Ψαθά, Μόνιμη υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, Συνεργάτης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του ΥΠΑΙΘ, μέλος.

ιβ. Μαρία-Μυρτώ Παπαδάτου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μελετών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Έργων Σ.Δ.Ι.Τ. στην

«Κτιριακές Υποδομές ΑΕ», μέλος.

ιγ. Μαρία Γρίβα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Γ΄ Διασφάλισης Κοινόχρηστων Χώρων και Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος (Δ.Ε.Σ.Ε.Δ.Π/Υ.Π.ΕΝ.), αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής Προσβασιμότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέλος.

ιδ. Καλλιόπη Παπαδάκη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, στέλεχος του Τμήματος Α΄ Αστικής Αναζωογόνησης και Αναπλάσεων της Διεύθυνσης Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων (Δ.Μ.Ε.Α.Α./Υ.Π.ΕΝ.), Συνεργάτης Ιδιαιτέρου Γραφείου Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέλος.

ιε. Χρυσή Μπομπαρίδου, Προϊσταμένη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), μέλος.

ιστ. Ελένη Ατσαλάκη, ΠΕ81-Αρχιτέκτονάς Μηχανικός, Αποσπασμένη στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού &Διοικητικής Μέριμνας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), μέλος.

ιζ. Ιωάννης Λυμβαίος, Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), μέλος, με αναπληρώτρια τη Μαρίλυ Χριστοφή, Τοπογράφο Μηχανικό, Συνεργάτη Ε.Σ.Α.μεΑ, Εμπειρογνώμονα Προσβασιμότητας.

Κατά τα λοιπά η απόφαση παραμένει ως έχει.

Δείτε επίσης

Ομάδα εργασίας Ειδικής Αγωγής-Νομοπαρασκευαστική Υπ. Παιδείας: Προσθήκη μελών-Ολοκλήρωση έργου 30.06.2022-Τροποποίηση Υ.Α. 

Ορισμός μελών Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Νόμος 4780/2021: Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας-Εθνικές Επιτροπές Δικαιωμάτων Ανθρώπου-Βιοηθικής & Τεχνοηθικής

Η νέα διαδικασία έγκρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το ΙΕΠ: Τι ανακοινώθηκε στη Βουλή 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση