Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ποιος έχει την «Εποπτεία-Στήριξη» των Ψυχολόγων(ΠΕ23) των ΕΠΑ.Λ. και ποιο είναι το πλαίσιο δράσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Την  ευθύνη  για  την  «Εποπτεία-Στήριξη»  των Ψυχολόγων(ΠΕ23) που προσλαμβάνονται στα ΕΠΑ.Λ, έχει αναλάβει κατά τους όρους του Συμφώνου Συνεργασίας  που υπεγράφη με το ΥΠ.Π.Ε.Θ., ο Σύλλογος Ελλήνων  Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.) με ομάδα μελών του.
Tο Σύμφωνο Συνεργασίας περιλαμβάνει ένα κοινό πλαίσιο δράσης, το οποίο ορίζει τα εξής:
  • Η «Στήριξη – Εποπτεία» από τον Σ.Ε.Ψ., θα πραγματοποιείται ανά δίμηνο/τρίμηνο.
  • Οι Ψυχολόγοι που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης θα χωριστούν σε ομάδες εποπτείας ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε), με δυνατότητα διεύρυνσης του αριθμού των ομάδων, ανάλογα με τον αριθμό σχολικών μονάδων (ΕΠΑ.Λ.) που υπάγονται σε κάθε Π.Δ.Ε.
  • Για το σκοπό αυτό θα χρειαστούν τουλάχιστον 10-12 Επόπτες-Ψυχολόγοι, τους οποίους θα διαθέσει ο Σ.Ε.Ψ.
  • Κάθε ομάδα εποπτείας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 30 άτομα.
  • Οι συνεδρίες Εποπτείας θα πραγματοποιούνται είτε στα ιδιόκτητα γραφεία του Σ.Ε.Ψ., είτε με τηλεδιάσκεψη, καθώς και με μετάβαση των εποπτών στις έδρες των Π.Δ.Ε..
Επίσης στο Φ.Ε.Κ.-5206 Β/20-11-18 της Υπουργικής Απόφασης με Αριθμ. Φ25α/195192/Δ4, του Υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου και της Υφυπουργού Μ. Τζούφη, με θέμα “Πλαίσιο οργάνωσης και  λειτουργίας του προγράμματος «Μία νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ – υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.», αναφέρεται σχετικά:
“Η «Εποπτεία- Στήριξη» των Ψυχολόγων(ΠΕ23)  πραγματοποιείται μέσω  τηλεδιάσκεψης ή και διά ζώσης σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα μέλη της ομάδας, το έργο και οι αρμοδιότητες  του Σ.Ε.Ψ. θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4559/2018 (Α ́ 142).

Την ευθύνη συντονισμού του Προγράμματος «Μια  Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» σε κεντρικό-επιτελικό επίπεδο  έχει η Συντονιστική Επιτροπή Έργου και συνεπικουρείται στο έργο της, εκτός από το Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.) και από: 

α. Την Ομάδα Συντονιστών των πιλοτικών σχολείων  (ΕΠΑΛ),  που  αποτελείται  από  τους  συντονιστές  των   σχολείων της πιλοτικής φάσης και άλλους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς σε δράσεις του προγράμματος.
 β. Την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, που ορίστηκε με τη  με αρ. Φ25α/180566/Δ4/2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 631) Υπουργική  Απόφαση.

γ.  Η  Συντονιστική  Επιτροπή  Έργου συνεργάζεται   επίσης με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου που  θα  οριστούν  υπεύθυνοι  για  το  πρόγραμμα  σε  κάθε  ΠΕ.Κ.Ε.Σ.”
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση