Τρίτη, 11 Μαΐου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επόπτες – Ψυχολόγοι: Καθορισμός αποζημίωσης μελών Ομάδας Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επόπτες – Ψυχολόγοι: Καθορισμός αποζημίωσης μελών Ομάδας Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ). Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΕΘ σε ΦΕΚ.

Επόπτες – Ψυχολόγοι: Καθορισμός αποζημίωσης μελών Ομάδας Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ)

Καθορισμός αποζημίωσης μελών Ομάδας Εποπτών – Ψυχολόγων του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.)

Καθορίσθηκε στα διακόσια (200) ευρώ η αποζημίωση των μελών της Ομάδας Εποπτών – Ψυχολόγων για κάθε μέλος της, με την υπ. αριθμ. Φ25α/36946/Δ4 Υπουργική Απόφαση του Κ. Γαβρόγλου και της Μ. Τζούφη.

Η Ομάδα Εποπτών – Ψυχολόγων, είχε ως έργο την εποπτεία του έργου των Ψυχολόγων – Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κλάδου ΠΕ23, που στελέχωσαν τα ΕΠΑΛ όλης της χώρας.

Η αποζημίωση των μελών της Ομάδας Εποπτών – Ψυχολόγων, που περιλαμβάνονται στη σχετική με αρ. Φ25α/36946/Δ4/8-3-2019 (ΦΕΚ 135/Υ.Ο.Δ.Δ./18-3-2019) Υπουργική Απόφαση, θα καταβάλλεται στο τέλος του διμήνου με την προϋπόθεση της παράδοσης, από αυτό, διμηνιαίας έκθεσης, αναφορικά με το έργο της στήριξης –εποπτείας που επιτελούν.

Σε περίπτωση που η εποπτεία αντιστοιχεί σε χρονικό διάστημα μικρότερο του διμήνου η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα.

Η Απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης Σύστασης και Συγκρότησης της Ομάδας Εποπτών -Ψυχολόγων.

Tα μέλη της Ομάδας Εποπτών – Ψυχολόγων :

1. Γιώτσα Άρτεμις, Ψυχολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Συστημική ψυχοθεραπεύτρια.

2. Λαγάκου Ευδοκία, Σχολική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια Οικογένειας.

3. Παπαγιάννη Άννα, Ψυχολόγος.

4. Τοδούλου Μίνα, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια Οικογένειας και Ομάδας.

5. Γιουκάκης Γεώργιος, Κλινικός Ψυχολόγος Υγείας, Ψυχαναλυτής Ομάδας.

6. Βλασσά Νένα – Λεμονιά, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, Ψυχοδραματίστρια.

7. Μπελέκου Παρασκευή , Κλινική Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια.

8. Νικολάου Μαρία, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, Ψυχοδραματίστρια.

9. Γαλιατσάτου Ρεβέκκα , Σχολική Ψυχολόγος.

10. Λαμπίδη Άννα, Κοινωνική Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια

Εργο του/της «Επόπτη/τριας – Ψυχολόγου»

Εργο του/της «Επόπτη/τριας – Ψυχολόγου», μέλους της Ομάδας Εποπτών – Ψυχολόγων, ήταν η υποστήριξη και εποπτεία του έργου των Ψυχολόγων – Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κλάδου ΠΕ23, που στελέχωσαν τα ΕΠΑΛ όλης της χώρας και η ενίσχυση και στήριξη του ρόλου τους στη σχολική κοινότητα.

Το Πρόγραμμα  ΕΣΠΑ είναι το «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.».

Το πλαίσιο εποπτείας είχε τον χαρακτήρα συμβουλευτικής μεταξύ ομολόγων / ομοτίμων.

Ηταν μια διαδικασία όπου, κατά το Υπουργείο Παιδείας, η παρεχόμενη στήριξη και καθοδήγηση διασφάλισε την αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω της διεύρυνσης της οπτικής και της εμβάθυνσης στην κάθε περίπτωση.

Δείτε την Απόφαση

Δείτε ακόμη:

Αποζημίωση Επιτροπής ΕΠΑΛ: 200 ευρώ το μήνα για 4 συνεδριάσεις η αμοιβή

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση