Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επτά θέσεις μελών ΔΕΠ σε επτά Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επτά θέσεις μελών ΔΕΠ σε επτά Τμήματα: Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για όλες τις θέσεις λήγει στις 14 Ιουλίου 2021.

Επτά θέσεις μελών ΔΕΠ σε επτά Τμήματα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων:

1. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Χρηματοοικονομική και Λογιστική».

Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5203/12-05-2021 (ΑΔΑ: 64ΓΜ469Β7Κ-ΑΡΘ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1219/26-05-2021 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό ΑΡΡ22040.

2. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη, Σχεδιασμός και Προγραμματισμός Εφαρμογών στη Λήψη αποφάσεων».

Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5201 /12-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΕΚΖ469Β7Κ-ΛΦ9) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1219/26-05-2021 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό ΑΡΡ22038.

3. Τμήμα Ψυχολογίας

Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία».

Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5209/12-05-2021 (ΑΔΑ:ΨΨΖ2469Β7Κ-ΜΦΟ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1219/26-05- 2021 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό ΑΡΡ22045.

4. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική και Εφαρμογές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5211/12-05-2021 (ΑΔΑ: 6115469Β7Κ-ΣΚΕ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1219/26-05-2021 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό ΑΡΡ22043.

5. Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων».

Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5205/12-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΝ8469Β7Κ-ΛΦΥ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1219/26-05-2021 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό ΑΡΡ22044.

6. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Ηλεκτρονικών Ισχύος».

Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5207/12-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΖ24469Β7Κ-03Ε) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1219/26-05-2021 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό ΑΡΡ22048.

7. Τμήμα Μαιευτικής

Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αξιολόγηση της Εσωτερικής Ποιότητας και της Αποδοτικότητας στις Υπηρεσίες Υγείας με έμφαση στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας».

Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5213/12-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΓΙΧ469Β7Κ-ΟΛΑ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1219/26-05-2021 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό ΑΡΡ22049.

Προθεσμία

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για όλες τις θέσεις λήγει στις 14 Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη.

Περαιτέρω πληροφορίες

Γραμματεία Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (υπεύθυνη κα. Ελευθερία Ευαγγέλου, διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Κοίλα Κοζάνης, Τηλ. 24610 68110).

Γραμματεία Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (υπεύθυνη κα. Ανθή Κυρατσού, διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Κοίλα Κοζάνης, Τηλ. 24610 68221).

Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας (υπεύθυνος κ. Λάζαρος Μελίσσας διεύθυνση: 3ο χιλ. Ε.Ο. Φλώρινας – Νίκης , τηλ. 23850-55200).

Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (υπεύθυνη κα. Ηλέκτρα Φράι διεύθυνση: 3ο χιλ. Ε.Ο. Φλώρινας – Νίκης , τηλ. 23850-55004).

Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (υπεύθυνη κα. Θεοδώρα Τερλέκη, διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Κοίλα Κοζάνης, Τηλ. 24610 68255).

Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (υπεύθυνη κα. Δέσποινα Βαβλιάρα, διεύθυνση: Καραμανλή και Λυγερής Κοζάνη, Τηλ. 24610 56504).

Γραμματεία Τμήματος Μαιευτικής (διεύθυνση: Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδα, τηλ. 24630-68050).

Βρείτε εδώ την εν λόγω προκήρυξη.

Δείτε επίσης
Προκήρυξη μία θέσης ΕΔΙΠ από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Δύο θέσεις καθηγητών στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 
Θέσεις καθηγητών στη Φιλοσοφική Σχολή και τη Σχολή Επιστημών της Αγωγής του ΕΚΠΑ
Προκήρυξη οκτώ θέσεων μελών ΔΕΠ από το Πανεπιστήμιο Κρήτης
Δύο θέσεις μελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση