Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επτά θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επτά θέσεις υποψηφίων διδακτόρων: Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021.

Επτά θέσεις υποψηφίων διδακτόρων

Η Συνέλευση του Τμήματος με την υπ’ αριθμ. απόφαση 370/21-12-2020 προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στα εξής θεματικά πεδία (μία θέση για κάθε θεματικό πεδίο):

Θέσεις

1. Το βραβευμένο παιδικό μυθιστόρημα 2000-2020

2. Το βραβευμένο νεανικό μυθιστόρημα 2000-2020

3. Ανάλυση λόγου, επιχειρηματολογία.

4. Γλώσσα και Θέατρο

5. Η γλώσσα του άρρωστου παιδιού

6. Διδασκαλία και μάθηση του ορίου συνάρτησης μιας πραγματικής μεταβλητής με χρήση της Ιστορίας των Μαθηματικών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Προαπαιτούμενο η ύπαρξη μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διδακτική των Μαθηματικών).

7. Οι Πιθανότητες στην ελληνική μεταδευτεροβάθμια και Πανεπιστημιακή εκπαίδευση μέσω των εγχειριδίων (τέλη 19ος αι. & 20ος αι.) (Προαπαιτούμενο η ύπαρξη μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διδακτική των Μαθηματικών).

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής έχουν όσοι/ες πληρούν της παρακάτω δύο προϋποθέσεις:

1. Είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

2. Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (άρθρο 46 του ν. 4485/2017.

Αίτηση και δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη.

Οι δικαιούχοι υποβολής αίτησης θα πρέπει να καταθέσουν στη γραμματεία τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται: α) Ο προτεινόμενος τίτλος της διατριβής β) Η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διατριβής γ) Ο/Η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα της διατριβής

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου/ας

3. Προσχέδιο-υπόμνημα της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

4. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

5. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου (ΑΕΙ ή ΤΕΙ)

6. Φωτοαντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Περαιτέρω πληροφορίες

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2ο χλμ. Εθνικής οδού Φλώρινας – Νίκης, Τ.Κ. 53 100, Φλώρινα. Ηλεκτρονική αποστολή δεν γίνεται δεκτή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από το γραφείο μεταπτυχιακού, υπεύθυνος Μαύρου Στέφανος,

  • τηλ. 23850-55111 (ώρες 09:00-13:00)
  • ή στο e-mail: smavrou@uowm.gr.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε επίσης
Προκήρυξη 26 θέσεων υποψηφίων διδακτόρων από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ
Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για υποτροφίες σε Ελλάδα και εξωτερικό
Προκήρυξη 16 θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ
Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου στα ναυτιλιακά: Από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση