Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ERASMUS+ ROBOGIRLS-ΠΔΕ Αττικής: Ημερίδα διάδοσης αποτελεσμάτων Προγράμματος

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ERASMUS+ ROBOGIRLS-ΠΔΕ Αττικής: Ενημερωτική Ημερίδα διάδοσης των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος – Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022.

ERASMUS+ ROBOGIRLS-ΠΔΕ Αττικής

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – ΠΔΕ Αττικής διοργανώνει Ημερίδα διάδοσης των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 «RoboGirls: empowering girls in STEAM through robotics and coding» (Grant Agreement number: 2020-1-HR01-KA201-077760), με θέμα: «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+“Robogirls”: Καινοτόμες Διδακτικές Πρακτικές και Προτάσεις».

Η Ανακοίνωση της ΠΔΕ με τις σχετικές πληροφορίες και το  Πρόγραμμα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ “ROBOGIRLS”:  ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

   Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής διοργανώνει Ημερίδα διάδοσης των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 «RoboGirls: empowering girls in STEAM through robotics and coding» (Grant Agreement number: 2020-1-HR01-KA201-077760), με θέμα: «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+“Robogirls”: Καινοτόμες Διδακτικές Πρακτικές και Προτάσεις», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη:

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022

ώρες 9:00 έως 14:00

στο Αμφιθέατρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ

(Λ. Βασ. Σοφίας 127)

    Η επιμορφωτική εκδήλωση αποσκοπεί στην ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τα οφέλη από την εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών και δράσεων, στο πλαίσιο του  Προγράμματος «RoboGirls» και στην ανταλλαγή γνώσεων και διδακτικών εμπειριών. Υπό αυτό το πρίσμα, θα παρουσιαστεί η επιστημολογία STEM, οι συνδέσεις των επιστημονικών πεδίων και η προαγωγή της υπολογιστικής σκέψης. Θα αναδειχτεί η σημασία της ενδυνάμωσης των γυναικών για την ενεργητική συμμετοχή τους στα επιστημονικά πεδία STEM. Επίσης, θα παρουσιαστούν διδακτικές προσεγγίσεις και τεχνολογικά μέσα για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δραστηριοτήτων STEM από εκπαιδευτικούς, μαθήτριες και μαθητές  σε συσχέτιση με

την ψηφιακή εργαλειοθήκη, που έχει αναπτυχθεί στο έργο “Robogirls”. Τέλος, θα προταθούν διδακτικές εμπειρίες και επιλεγμένες δραστηριότητες, οι οποίες στοχεύουν στην προώθηση της

ισότητας των φύλων στον ψηφιακό τομέα και ενισχύουν το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό των κοριτσιών στον χώρο του STEAM (Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες, Μαθηματικά) μέσω της χρήσης τεχνολογικών εργαλείων.

Την ενημερωτική/επιμορφωτική Ημερίδα, δύνανται να την παρακολουθήσουν στελέχη εκπαίδευσης, μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση ότι δεν θα παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Για την καλύτερη οργάνωση της Ημερίδας και λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων  παρακαλούμε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, μέχρι τo Σάββατο 26-11-2022 και ώρα 23:59, στην ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής:

https://forms.gle/dafhjtVxo7TU65hW9

Οδηγίες για τον τρόπο πρόσβασης στο Αμφιθέατρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ θα βρείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση :

ΠΡΟΣΒΑΣΗ | Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (pasteur.gr)

Περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+“Robogirls” :

  • Ιστοσελίδα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων της ΠΔΕ Αττικής:

https://pdeattikis.gr/EU/

Ακολουθεί το Πρόγραμμα της ενημερωτικής εκδήλωσης

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022

09:00 – 14:00

Αμφιθέατρο Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ

Λ. Βασ. Σοφίας 127, Αθήνα 115 21

Ώρα Δραστηριότητα Ομιλήτρια

/ Ομιλητής

09.00-09.30  Υποδοχή/Εγγραφή  
09.30-09.45 Καλωσόρισμα- Συντονισμός

 

 

Χαιρετισμός

Γεώργιος

Κόσυβας

 

Παναγιώτα

Καρκαλέτση

αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Δ/νση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

Γενική Δ/νση Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ΥΠΑΙΘ

09.45-10.00 STEM Εκπαίδευση και το Πρόγραμμα “RoboGirls”:                   Στόχοι και Βήματα Εφαρμογής Γεώργιος

Κόσυβας

Περιφερειακός Διευθυντής  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Αττικής, Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ‘RoboGirls’ στην Ελλάδα

10.00-10.15 Ενίσχυση του STEM και του Coding στην Εκπαίδευση μέσω των Δράσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Σταυρούλα

Παντελοπούλου

Σύμβουλος Α’ Πληροφορικής,

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π)

10.15-10.30 Ρομποτική, Ανθρώπινος Εγκέφαλος και Εκπαίδευση:

Σχέσεις, καινοτομία και προοπτικές

 

Άρης

Μαυρομμάτης

Μαθηματικός-Θεωρητικός Τέχνης, Ανάπτυξη Υπερμέσων, Καθηγητής, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης,                           Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

10.30-10.45 Industry 4.0 και Makerspaces – Πεδία δράσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για τα κορίτσια

 

Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης

Συντονιστής Επιστημονικής Επιτροπής STEAM του ΕΛΛΑΚ. Μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ, Διδάσκων &

Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπ. Θεσσαλίας

10.45-11.00 Γυναίκες, Μαθηματικά και STEM Σοφία

Λαμπροπούλου

Καθηγήτρια, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

11.00-11.15 Γυναίκες στις Επιστήμες Νίκη

Ευελπίδου

Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος,
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

11.15-11.35  Ερωτήσεις – Συζήτηση  
11.35 -12.05  Διάλειμμα
12.05-12.20 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων του Προγράμματος “RoboGirls”- Εκπαιδευτικό Υλικό Ματθαίος

Πατρινόπουλος

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 Δασκάλων                       2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής

12.20-12.35 Μονοπάτια Σταδιοδρομίας και Εκπαίδευση STEM Παρασκευή

Φώτη

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60 Νηπιαγωγών                 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής

12.35-12.50 “RoboGirls”: Πρακτικές εφαρμογές στα Ράλλεια Πειραματικά Σχολεία Ρέλλια

Μαρία

Eκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας,                             Διευθύντρια 1ου 12θεσίου Ραλλείων ΠΕΙ.Σ. Πειραιά

12:50 -13.05 Μηχανικό χέρι φτιαγμένο από χαρτόνι Στέλλα

Γιακουμάκη

Εκπαιδευτικός ΠΕ70, 26ο ΔΣ Αχαρνών

13.05- 13:20 Οι δράσεις του σχολείου μας στο πλαίσιο του προγράμματος “RoboGirls” Αναστασία Τάκα,

Νικολία Νιφόρα

Εκπαιδευτικοί ΠΕ70, 29ο ΔΣ Αχαρνών

13:20- 13:35 Τι είναι για μας το “RoboGirls” Ευάγγελος

Λυτσιούλης

Εκπαιδευτικός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,                             Πρότυπο  Πειραματικό Γυμνάσιο Αγ. Αναργύρων

13:35- 14:00  Ερωτήσεις-Συζήτηση.  

Σημείωση:  Η εκδήλωση θα μαγνητοσκοπηθεί από τον ΔΙΑΥΛΟ, ΕΔΥΤΕ

Δείτε επίσης

Παγκόσμια ημέρα παιδιού-Ημερίδα: Από το ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας και το 1ο Πρότυπο Λύκειο Χαλκίδας 

Παιδικά Χωριά SOS: “Η μεταρρύθμιση της παιδικής προστασίας πιο αναγκαία από ποτέ”-Διαδικτυακή ημερίδα-Δευτέρα 21.11

Δήλωση Τζούφη για την Κιβωτό του Κόσμου: Τι πρέπει να γίνει για να σταματήσουμε να πέφτουμε από τα σύννεφα 

ΟΚΑΝΑ-προκήρυξη 20 Ψυχολόγων: Αιτήσεις 22 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου 2022

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση