Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ερευνα ΕΛΣΤΑΤ για ανώτατη εκπαίδευση: Ακαδημαϊκό έτος 2017/2018

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ερευνα ΕΛΣΤΑΤ για ανώτατη εκπαίδευση: Τα στοιχεία της εν λόγω έρευνας αφορούν στη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2017/2018, με στόχο τη συλλογή στοιχείων για τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, καθώς και τον αριθμό του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Ερευνα ΕΛΣΤΑΤ για ανώτατη εκπαίδευση

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα στοιχεία που αφορούν στις στατιστικές Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακός Τομέας). Τα στοιχεία της εν λόγω έρευνας αναφέρονται στη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2017/2018.

Επεξηγηματικές σημειώσεις έρευνας

Η Έρευνα Ανώτατης Εκπαίδευσης αποτελείται από δύο τομείς, τον πανεπιστημιακό τομέα (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών) και τον τεχνολογικό τομέα (ΤΕΙ, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, Σχολές Παροχής Υπηρεσιών και Καλλιτεχνικές Σχολές).

Η εν λόγω έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ αφορά στον πανεπιστημιακό τομέα και διενεργείται σε ετήσια βάση σε όλα τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τη συλλογή στοιχείων για τους εγγεγραμμένους προπτυχιακούς φοιτητές, τους εγγεγραμμένους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, τους εγγεγραμμένους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που πήραν πτυχίο, καθώς και τον τον αριθμό του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Χρονική περίοδος αναφοράς και κάλυψη

Τα στοιχεία της έρευνας αναφέρονται στη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2017/2018. Η έρευνα Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι ετήσια και απογραφική και διενεργείται σε όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Χώρας, με χρόνο αναφοράς τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους.

Ερευνα ΕΛΣΤΑΤ για ανώτατη εκπαίδευση

Ακολουθεί το δελτίο τύπου της ΕΛΣΤΑΤ.

Δελτίο Τύπου

Ερευνα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακός Τομέας)

Λήξης ακαδημαϊκού έτους 2017/2018

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία που αφορούν στις στατιστικές Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακός Τομέας), λήξης ακαδημαϊκού έτους 2017/2018.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά παρατηρείται ότι:

Εγγεγραμμένοι προπτυχιακοί φοιτητές

α) Ο αριθμός των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018 σε σχέση με το 2016/2017, παρουσίασε αύξηση κατά 4,1% στο σύνολο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Χώρας (από 409.413 σε 426.058) (Πίνακας 1).

Εκπαιδευτικό προσωπικό

β) Το εκπαιδευτικό προσωπικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018 παρουσίασε αύξηση κατά 7,8% σε σχέση με το 2016/2017, στο σύνολο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Χώρας. Αύξηση παρατηρείται σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα εκτός του Πανεπιστημίου Πατρών και του Διεθνούς Πανεπιστημίου, τα οποία παρουσίασαν μείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού κατά 0,4% και 10,3% αντίστοιχα.

Η συνολική αύξηση στο γυναικείο εκπαιδευτικό προσωπικό, σε σύγκριση με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, ανέρχεται σε 11,8%, ενώ στο ανδρικό σε 5,7% (Πίνακας 2).

Εγγεγραμμένοι προπτυχιακοί φοιτητές που πήραν πτυχίο

γ) Ο αριθμός των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών που πήραν πτυχίο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018 σε σχέση με το 2016/2017, παρουσίασε αύξηση κατά 0,1%. Η σημαντικότερη αύξηση σε απόλυτες τιμές παρατηρήθηκε στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (από 1.513 σε 1.744) και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (από 1.343 σε 1.565), ενώ η σημαντικότερη μείωση παρατηρήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (από 1.446 σε 1.173) και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (από 5.487 σε 5.308).

Όσον αφορά στους άρρενες προπτυχιακούς φοιτητές που έλαβαν πτυχίο, σημειώνεται μείωση 1,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Δεν συνέβη ωστόσο το ίδιο και με τις γυναίκες προπτυχιακές φοιτήτριες, καθώς σε αυτή τη περίπτωση παρατηρείται αύξηση 1,3% σε σχέση με το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017 (Πίνακας 3).

Εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές

δ) Οι εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρουσίασαν αύξηση κατά 7,6% κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018 σε σχέση με το 2016/2017. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε απόλυτες τιμές παρουσιάζονται στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (από 20.120 σε 23.804) και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (από 2.244 σε 2.872). Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρούνται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (από 2.054 σε 1.504) και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (από 1.656 σε 1.329).

Η μεγαλύτερη αύξηση στις εγγεγραμμένες μεταπτυχιακές φοιτήτριες σε σχέση με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος παρατηρήθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (67,3%) και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (46,1%). Αναφορικά με τους εγγεγραμμένους προπτυχιακούς φοιτητές, η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε και πάλι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (44,3%) και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (33,0%) (Πίνακας 4).

Εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που πήραν πτυχίο

ε) Οι εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που πήραν πτυχίο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018 σε σχέση με το 2016/2017, εμφάνισαν αύξηση κατά 20,1% με εξαίρεση το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Πατρών στα οποία παρατηρήθηκε μείωση κατά 29,9%, 21,9%, 10,1%, 7,7% και 5,8% αντίστοιχα (Πίνακας 5).

Εγγεγραμμένοι διδακτορικοί φοιτητές

στ) Οι εγγεγραμμένοι διδακτορικοί φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018 σε σχέση με το 2016/2017, παρουσίασαν αύξηση κατά 1,9%. Στους άνδρες εγγεγραμμένους διδακτορικούς φοιτητές σημειώθηκε μείωση 0,8% σε σύγκριση με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, ενώ στις γυναίκες σημειώθηκε αύξηση κατά 4,8% .

Συνολικά, η μεγαλύτερη αύξηση εγγεγραμμένων διδακτορικών φοιτητών και φοιτητριών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018, σημειώθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (52,2%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση έλαβε χώρα στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (-16,9%) (Πίνακας 6).

Εγγεγραμμένοι διδακτορικοί φοιτητές που πήραν πτυχίο

ζ) Οι διδακτορικοί φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018 σε σχέση με το 2016/2017, παρουσίασαν μείωση κατά 17,0%. Συνολικά, η μεγαλύτερη μείωση σε σχέση με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος σημειώθηκε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίο (-61,2%) και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (-56,8%) (Πίνακας 7).

Μπορείτε να βρείτε εδώ την αναλυτική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ με τους πίνακες και τα γραφήματα.

Δείτε επίσης

Στατιστικά Ειδικών σχολείων από την ΕΛΣΤΑΤ
Χρηματοδότηση Πανεπιστημίων: Κατανομή 7 εκατομμυρίων Ευρώ
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ): 2 Προπτυχιακά και 13 Μεταπτυχιακά 
Πανεπιστήμιο Κύπρου: Μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος

Δείτε ακόμη

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Παιδαγωγική, νέες Τεχνολογίες και Βιοϊατρική σε ένα μεταπτυχιακό
Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική & Εκπαίδευση: Μεταπτυχιακό στο ΕΚΠΑ
Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια: Ειδικό Πρόγραμμα στο ΕΑΠ
Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική: Μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Δύο μεταπτυχιακά προγράμματα στη Πολυτεχνική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση