Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εργαστήρια Δεξιοτήτων-5η Επιμορφωτική Περίοδος: Αιτήσεις έως και Τρίτη 14 Ιουνίου 2022

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εργαστήρια Δεξιοτήτων-5η Επιμορφωτική Περίοδος: Αιτήσεις έως και Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 – Διαβίβαση Δελτίου Τύπου ΙΕΠ σε Διευθύνσεις από το ΥΠΑΙΘ.

Το Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ για τη συμμετοχή στην 5η Επιμορφωτική Περίοδο του προγράμματος “Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων” διαβίβασε με το υπ. αριθμ. 65292 /Ε3/31-5-2022 έγγραφο το ΥΠΑΙΘ στις ΠΔΕ, τις  Δ/νσεις Α/θμιας Εκπ/σης και τις Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπ/σης της χώρας.

Σύμφωνα με το προαναφερθέν Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ,

οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση έως και Τρίτη 14-06-2022 και ώρα 13:00 και σε ό,τι αφορά στη διαδικασία συμμετοχής και παρακολούθησης, οι ενδιαφερόμενοι/νες μόνιμοι και αναπληρωτές/τριες εκπ/κοί Α/θμιας (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό) και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2021-2022 μπορούν να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π.: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία.

Αναλυτικά το έγγραφο

Θέμα: Διαβίβαση Δελτίου Τύπου του ΙΕΠ για συμμετοχή στην 5η Επιμορφωτική Περίοδο του προγράμματος «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων».

Σας διαβιβάζουμε το Δελτίο Τύπου, μαζί με τη συνοδευτική υπ’ αριθμ. 6278/20-05-2022 (ΑΔΑ:Ω56ΤΟΞΛΔ-ΒΗΝ) Πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), για δήλωση συμμετοχής των εν ενεργεία εκπαιδευτικών (μονίμων & αναπληρωτών) Π.Ε. και Δ.Ε. (Γυμνάσια), στην 5η περίοδο εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων», που υλοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) επιμόρφωσης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα.

Σύμφωνα με το προαναφερθέν Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ,

οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση έως και Τρίτη 14-06-2022 και ώρα 13:00 και σε ό,τι αφορά στη διαδικασία συμμετοχής και παρακολούθησης, οι ενδιαφερόμενοι/νες μόνιμοι και αναπληρωτές/τριες εκπ/κοί Α/θμιας (ΝηπιαγωγείοΔημοτικό) και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2021-2022 μπορούν να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π.: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία υποβολής αίτησης αποτελείται από τρία στάδια:

α) Εγγραφή στο μητρώο του ΙΕΠ,

β) Συμπλήρωση απογραφικού δελτίου Σελίδα 2 από 2 εισόδου & ερωτηματολογίου και

γ) Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης, ενώ παράλειψη ενός σταδίου σημαίνει μη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι η πρόσβαση των εγγραφέντων της 5ης Επιμορφωτικής Περιόδου θα είναι δυνατή από 17/06/22 και ώρα 13:00 έως και 04-09-2022 και όσοι θα έχουν εγγραφεί θα μπορούν να συνδεθούν για να ξεκινήσουν το πρόγραμμα ΜΟΝΟ με τους κωδικούς του TAXIS στη διεύθυνση: https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=510 η δε πρόσβαση των εγγραφέντων εκπαιδευτικών στην ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος επιμόρφωσης του ΙΕΠ θα δίνεται σταδιακά, ανά ομάδες, σύμφωνα με τις δυνατότητες του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις,

οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στo τηλέφωνo 2131335301, κ. Ε. Σταμούλης (για οργανωτικά θέματα), και στο link https://iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=14 (μόνο για τεχνικά θέματα).

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη σχετική ενημέρωση των σχολικών μονάδων της δικαιοδοσίας σας.

Δείτε σχετικά

Εργαστήρια Δεξιοτήτων-5η Επιμορφωτική Περίοδος: Υποβολή αιτήσεων έως 14.06.2022 

Δείτε επίσης

ΦΕΚ: Που παραμένουν υποχρεωτικές οι μάσκες-Τι μέτρα ισχύουν για σχολεία-ΑΕΙ-Δημόσιο-Ιδιωτικό τομέα 

DigiLEAD-Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+: Συμμετοχή της ΠΔΕ Αττικής 

Προκηρύξεις εκπαιδευτικών: Επικαιροποίηση στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ έως 27 Ιουνίου-Εγγραφο

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση