Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εργαστήρια δεξιοτήτων-Γυμνάσια ΕΑΕ και ΕΝΕΕΓΥΛ: Σε εφαρμογή το άρθρο 122 του ν. 4876/2022 για ένταξη διδακτικής ενότητας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εργαστήρια δεξιοτήτων-Γυμνάσια ΕΑΕ και ΕΝΕΕΓΥΛ: Σε εφαρμογή το άρθρο 122 του ν. 4876/2022 για ένταξη διδακτικής ενότητας-Γνωστοποίηση διατάξεων νόμου.

Το άρθρο 122 του Κεφαλαίου ΙΑ΄ του Μέρους Β΄ του νόμου υπ’ αριθμ. 4876/τΑ΄/23-12- 2021, το οποίο αφορά στην ένταξη της διδακτικής ενότητας με τίτλο “Εργαστήρια Δεξιοτήτων” στην τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) μαθημάτων που διδάσκονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου, έχει εφαρμογή και στα Γυμνάσια Ε.Α.Ε. και στα Γυμνάσια ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ..

Την παραπάνω γνωστοποίηση

περιλαμβάνει έγγραφο υπ. αριθμ. 6022/Δ318-1-2022, το οποίο υπογράφει ο  Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κος Χαράλαμπος Παπαϊωάννου και το οποίο απεστάλη στις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης, στους Συντονιστές Εκπ/κού Έργου, στις Διευθύνσεις Δ.Ε. και στα Γυμνάσια Ε.Α.Ε. και Γυμνάσια των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ της χώρας.

Δείτε το περιεχόμενο του εγγράφου
ΘΕΜΑ: « Γνωστοποίηση δημοσίευσης ΦΕΚ Α΄251/23-12-2021»

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Α΄ 251/23-12-2021 δημοσιεύτηκε ο νόμος υπ’ αριθμ. 4876/τΑ΄/23-12- 2021 με θέμα: «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Επίσης,

σας ενημερώνουμε ότι η με αρ. πρωτ. 170975/Δ2/29-12-2021 εγκύκλιος με θέμα: «Γνωστοποίηση Νόμου» και συγκεκριμένα :

Το άρθρο 122 του Κεφαλαίου ΙΑ΄ του Μέρους Β΄ του ανωτέρω νόμου αφορά στην ένταξη της διδακτικής ενότητας με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) μαθημάτων που διδάσκονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου έχει εφαρμογή και στα Γυμνάσια Ε.Α.Ε. και στα Γυμνάσια ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ..

Παρακαλούνται

οι Διευθυντές/ντριες να ενημερώσουν σχετικά όλους τους εμπλεκόμενους. Επισυνάπτεται το ανωτέρω ΦΕΚ και η εγκύκλιος.

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο Γνωστοποίηση δημοσίευσης ΦΕΚ Α΄251/23-12-2021

Δείτε σε μορφή pdf το νόμο 4876/2021 – ΦΕΚ A 251 – 23.12.2021

Δείτε επίσης
Πριν φύγετε
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση