Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εργατικό ατύχημα: Το επίδομα και ποιοι το δικαιούνται-Πόσος χρόνος ασφάλισης απαιτείται-Η διαδικασία χορήγησης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εργατικό ατύχημα: Το επίδομα και ποιοι το δικαιούνται-Πόσος χρόνος ασφάλισης απαιτείται-Η διαδικασία χορήγησης – Ερωτήσεις και απαντήσεις.

Εργατικό ατύχημα

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ως εργατικό ατύχημα χαρακτηρίζεται ο θάνατος ή η ανικανότητα του ασφαλισμένου για εργασία, η οποία προκλήθηκε από ένα βίαιο περιστατικό που έγινε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξαιτίας αυτής (και κατά τη μετάβαση του εργαζόμενου στον τόπο της εργασίας ή κατά την επιστροφή στο σπίτι του).

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία και συγκεκριμένα με την Εγκύκλιο υπ. αριθμ. πρωτ. 45/24.6.2010 του ΙΚΑ ως εργατικό ατύχημα ορίζεται: “Ο θάνατος ή η ανικανότητα του εργαζόμενου για εργασία που προκλήθηκε από ένα βίαιο περιστατικό που έγινε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξαιτίας αυτής”. Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως με τη νομολογία των δικαστηρίων έχουν προσδιορισθεί οι περιπτώσεις που ένα ατύχημα μπορεί να χαρακτηριστεί ως εργατικό.

Επίδομα Ατυχήματος – Γενικές Ερωτήσεις – ΜΙΣΘΩΤΟΙ – Πληροφόρηση e-ΕΦΚΑ

1. Τι είναι το επίδομα ατυχήματος;

Ο e-ΕΦΚΑ χορηγεί επίδομα εργατικού ατυχήματος από βίαιο γεγονός που επέρχεται κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή αυτή με συνέπεια την ανικανότητα προς εργασία ή το θάνατο του παθόντα.

Εκτός εργασίας ατύχημα είναι οποιοδήποτε άλλο ατύχημα που μπορεί να συμβεί στον μισθωτό και το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την εργασία του.

2. Ποιοι δικαιούνται επίδομα ατυχήματος;

Οι μισθωτοί ασφαλισμένοι των παρακάτω ενταχθέντων φορέων στον e – ΕΦΚΑ :

  • τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
  • τ. ΤΑΞΥ

3. Πόσος χρόνος ασφάλισης απαιτείται για να δικαιωθώ επίδομα ατυχήματος;

Για την χορήγηση  εργατικού ατυχήματος δεν απαιτούνται χρονικές προϋποθέσεις ασφάλισης,  αρκεί η ασφάλιση κατά την ημέρα του ατυχήματος.

Για χορήγηση ατυχήματος εκτός εργασίας,  είναι αρκετή η συμπλήρωση

  • 60 τουλάχιστον ημέρες εργασίας (για το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ),
  • 50 τουλάχιστον ημέρες εργασίας (για το τ. ΤΑΞΥ),

είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε το προηγούμενο 15μηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο του 15μήνου.

4. Πόσες ημέρες επιδότησης δικαιούμαι ετησίως;

  • Για το τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, η επιδότηση μπορεί να συνεχισθεί μέχρι το ανώτατο όριο επιδότησης  (ήτοι : 182 ημέρες ή 360 ή 720 που είναι το ανώτατο όριο επιδότησης).
  • Για το τ. ΤΑΞΥ, η επιδότηση μπορεί να συνεχισθεί μέχρι το ανώτατο όριο επιδότησης ήτοι 360 ημέρες.

5. Ποια η διαδικασία για τη χορήγηση επιδόματος ατυχήματος;

Οι ασφαλισμένοι μετά τη διαπίστωση της ανικανότητας για εργασία από τα αρμόδια υγειονομικά όργανα και εφόσον είναι κάτοχοι κωδικών Taxis-Net μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις οδηγίες του Εγχειριδίου Χρήσης που είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική σελίδα του e-ΕΦΚΑ. https://www.efka.gov.gr/el/epidoma

Οδηγίες Χρήσης για τον ασφαλισμένο https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2022-11/epid-asth-manual-asf-18112022_0.pdf

6. Πόση προθεσμία έχω για καταθέσω αίτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή για χορήγηση επιδόματος ατυχήματος;

Η  αίτηση  είναι εμπρόθεσμη  εάν υποβληθεί εντός οκτώ μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της ιατρικής γνωμάτευσης στο σύστημα ηλεκτρονικής  συνταγογράφησης.

7. Ποιοι γιατροί διαπιστώνουν ανικανότητα για εργασία ;

Οι γιατροί οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

8. Ο ιδιώτης γιατρός μου χορήγησε αναρρωτική άδεια με χειρόγραφη γνωμάτευση. Υπάρχει πρόβλημα για τη χορήγηση επιδόματος ατυχήματος;

Γίνονται δεκτές οι ιατρικές βεβαιώσεις– γνωματεύσεις οι οποίες εκδίδονται αποκλειστικά και μόνο μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής  Συνταγογράφησης της εταιρείας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).  Χειρόγραφες γνωματεύσεις γίνονται προσωρινά δεκτές μόνο από Κρατικά Νοσοκομεία.

9. Σε ποιες περιπτώσεις θα παραπεμφθώ σε Υγειονομική Επιτροπή για χορήγηση επιδόματος ατυχήματος;

Σε Υγειονομική Επιτροπή παραπέμπονται, οι ασφαλισμένοι που έχουν αναρρωτική άδεια ανικανότητας για εργασία άνω των 15 ημερών  από θεράποντα ιατρό, ή άνω των  30 ημερών ύστερα από νοσηλεία (μέσα σε χρονική περίοδο ενός ημερολογιακού έτους).

Βάσει των κείμενων διατάξεων ο e-ΕΦΚΑ περιορίζεται μόνο ως προς τη παραπομπή των ασφαλισμένων στις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές και όχι προς το χρόνο εξέτασης και έκδοσης της απόφασης από τα Αρμόδια Υγειονομικά Όργανα (ΑΥΕ-ΒΥΕ)

10. Πότε λήγει η ανικανότητα για εργασία;

Η ανικανότητα για εργασία λήγει την ημέρα που ορίστηκε από το Αρμόδιο Υγειονομικό Όργανο αρχικά ή μετά από παράταση ή αμέσως μόλις ο ασφαλισμένος αναλάβει εργασία ή σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης του ασφαλισμένου από την εργασία του.

11. Πως μπορώ να πληροφορηθώ για την πορεία της αίτησής μου;

Για τη πορεία της αίτησής σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την αρμόδια Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ στην οποία έχετε υποβάλει την αίτησή σας. Αναζητήστε τα τηλέφωνα της Τοπικής Διεύθυνσης που υποβάλατε το αίτημα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.efka.gov.gr/el/phone/book/66

Δείτε επίσης

Γρίφος οι μόνιμοι διορισμοί 2023-Πίνακες με τελικές συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών μετά τις ανακλήσεις 

Κεραμέως για διορισμούς και αξιολόγηση: Η σύνδεση με τις εκλογές και το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών 

Τέλος τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό: Σταματούν τα τεστ των ανεμβολίαστων-Τι δήλωσε ο Υπ. Υγείας Θ. Πλεύρης 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Πειραιά: Δεν πραγματοποιήθηκε η διημερίδα για τα Ιδιωτικά σχολεία-Παράσταση διαμαρτυρίας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση