Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ερώτηση για τις οργανικές θέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ από τον ΣΥΡΙΖΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ερώτηση για τις οργανικές θέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ κατέθεσαν στη Βουλή 21 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με πρωτοβουλία της Ράνιας Θρασκιά – Προς τον Υπουργό ΠΑΙΘΑ.

Ερώτηση για τις οργανικές θέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ

Ερώτηση κατέθεσαν στη Βουλή 21 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με πρωτοβουλία της Ράνιας Θρασκιά σχετικά με την αναγκαιότητα ίδρυσης νέων οργανικών θέσεων ΕΕΠ/ΕΒΠ για τις ανάγκες των Ειδικών Σχολείων και των ΚΕΔΑΣΥ.

Ακολουθεί η Ερώτηση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

ΘΕΜΑ: «Ίδρυση νέων οργανικών θέσεων ΕΕΠ/ΕΒΠ για τις ανάγκες των ειδικών σχολείων και των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.»

Με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις μας, έχουμε επισημάνει την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Ειδική Αγωγή, τονίζοντας την αναγκαιότητα να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα. Στη μέση της σχολικής χρονιάς, γονείς και εκπαιδευτικοί διεκδικούν ακόμη το αυτονόητο: την απρόσκοπτη και ισότιμη πρόσβαση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι ελλείψεις που καταγράφονται στις εκπαιδευτικές δομές όλης της χώρας, και συγκεκριμένα στις Περιφέρειες της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας, είναι εξαιρετικά σοβαρές, οδηγώντας γονείς και εκπαιδευτικούς σε απόγνωση. Ακατάλληλες υποδομές, προβλήματα στη μεταφορά των μαθητών με αναπηρία από και προς τις σχολικές μονάδες, και κυρίως ελλείψεις του αναγκαίου προσωπικού στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στα σχολεία Ειδικής Αγωγής, στα Τμήματα Ένταξης και στην παράλληλη στήριξη. Όταν είναι πια σαφές πως η ασφάλεια του εργασιακού περιβάλλοντος και η ανάγκη για σταθερότητα σε πρόσωπα στους μαθητές ΑΜεΑ, είναι κρίσιμοι παράγοντες για τη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) με μόνιμο προσωπικό.

Όπως επισημαίνεται και σε σχετική επιστολή του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.), το μεγαλύτερο ποσοστό των ΣΜΕΑΕ στις εν λόγω Περιφέρειες είναι ακάλυπτο από τις ειδικότητες Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ) και επιβάλλεται η ίδρυση νέων οργανικών θέσεων και η κάλυψή τους με μόνιμο προσωπικό. Τονίζεται μάλιστα ότι η εν λόγω κάλυψη πρέπει να γίνει «όχι μόνο με κριτήριο τον αριθμό των μαθητών, αλλά και τη σοβαρότητα των αναγκών που προκύπτουν σε κάθε σχολική μονάδα. Ένα αυτονόητο κριτήριο το οποίο δυστυχώς δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη».

Ο Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., έχοντας καταγράψει τις ανάγκες των ειδικών και γενικών σχολείων στην Περιφέρεια της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας και έχοντας υπόψη ότι υπάρχουν ειδικότητες όπως το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, λογοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές με κανένα οργανικό κενό σε ολόκληρη την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, προβάλλει ως άμεση προτεραιότητα: «την ίδρυση νέων οργανικών θέσεων ΕΕΠ – ΕΒΠ που να καλύπτουν τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ειδικών σχολείων και των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και άμεση κάλυψη αυτών με μόνιμο προσωπικό, τη δημιουργία οργανικών θέσεων για σχολικούς νοσηλευτές και ΕΒΠ για κάθε σχολείο γενικής εκπαίδευσης, τη θέσπιση οργανικών θέσεων για όλες τις ειδικότητες ΕΕΠ στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και άμεση κάλυψη αυτών με μόνιμο προσωπικό, την ένταξη όλων των ειδικοτήτων ΕΕΠ – ΕΒΠ στις ΕΔΥ και ειδικά στα νηπιαγωγεία (για την πρώιμη αξιολόγηση και παρέμβαση σε μαθητές που διαφαίνεται κάποια ψυχοκινητική, αναπτυξιακή καθυστέρηση ή συμπεριφορική διαταραχή), καθώς και την άμεση δημοσίευση νέων οργανικών θέσεων ώστε να διενεργηθεί η διαδικασία των μεταθέσεων ΕΕΠ – ΕΒΠ».

Υπογραμμίζει δε τη μη λειτουργικότητα «σε μελλοντικούς διορισμούς, οι ειδικότητες ΕΕΠ-ΕΒΠ να πάρουν ποσοστό διορισμού βάση των συνταξιοδοτήσεων ή των παραιτήσεων, οι οποίες στις συγκεκριμένες ειδικότητες είναι απειροελάχιστες και δυσανάλογες με τις πραγματικές πάγιες ανάγκες των σχολείων της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης».

Επειδή η Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ενιαίας δημόσιας και δωρεάν παιδείας και αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας.

Επειδή οι μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν τα ίδια μορφωτικά δικαιώματα με τους υπόλοιπους μαθητές και το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οφείλει να καλύψει έγκαιρα τις πραγματικές ανάγκες τους, ώστε να συμμετέχουν ισότιμα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Επειδή η διαμορφωθείσα κατάσταση στις Περιφέρειες της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας είναι απαράδεκτη και οδηγεί σε εξάντληση το διαθέσιμο προσωπικό.

Επειδή αποτελεί αναγκαιότητα να συσταθούν άμεσα νέες οργανικές θέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ για να μπορέσουν να γίνουν μόνιμοι διορισμοί και να διενεργηθεί η διαδικασία μεταθέσεων των συγκεκριμένων ειδικοτήτων.

Επειδή, όπως επισημαίνει ο Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν υπάρχει κανένα οργανικό κενό στις ειδικότητες του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, των φυσικοθεραπευτών και των λογοθεραπευτών στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ των υπολοίπων κλάδων είναι ελάχιστες. Κατά συνέπεια, δεν θα μπορέσει να γίνει κανένας μόνιμος διορισμός και καμία μετάθεση, εάν δεν συσταθούν άμεσα νέες οργανικές θέσεις.

Επειδή στο Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων» που τέθηκε στη διαβούλευση δεν έχει συμπεριληφθεί διάταξη για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων ΕΕΠ/ΕΒΠ, παρότι στην Αιτιολογική Έκθεση αναφέρεται ότι «επιτυγχάνεται η πληρέστερη κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και η αναβάθμιση της παρεχόμενης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)». Ρυθμίσεις δε σαν αυτές που συμπεριλαμβάνονται για τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δεν επιλύουν το πρόβλημα.

Επειδή αποτελούν δίκαια αιτήματα τα όσα καταγράφονται στην επιστολή του Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί για την κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών στην Ειδική Αγωγή; Προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση και άμεση δημοσίευση νέων οργανικών θέσεων ΕΕΠ/ΕΒΠ που να καλύπτουν τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες των Ειδικών σχολείων και των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.;

2. Θα εξετάσει τα αιτήματα του Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Δείτε επίσης

Τροπολογία για σύσταση οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ ζητούν από τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοιν/λίου οι Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ 

ΣΕΕΠΕΑ Στερεάς για νέες οργανικές ΕΕΠ-ΕΒΠ: Γιατί δεν προχωρά η διαδικασία παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου; 

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια για συζήτηση και ψήφιση 

Διορισμοί στα ΚΕΔΑΣΥ αλλά όχι φέτος: Διάταξη στο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ 

Κάλυψη αναγκών myschool 1.050.000 €: Για την υφιστάμενη λειτουργικότητα και την παροχή λογαριασμών στους εκπαιδευτικούς

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση