Σάββατο, 20 Αυγούστου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ερωτήματα αιτήσεων: Διευκρινήσεις ζητούν η ΠΟΣΕΕΠΕΑ και οι Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ από το Υπουργείο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ερωτήματα αιτήσεων: Διευκρινιστικά ερωτήματα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ και των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ προς το Υπουργείο, αναφορικά με τη διαδικασία αιτήσεων υποψηφίων για ένταξη σε Αξιολογικούς Πίνακες ΑΣΕΠ.

Ερωτήματα αιτήσεων: Διευκρινιστικά ερωτήματα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ και των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ προς το Υπουργείο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 

τηλ.: 6972056448 (Παπαευθυμίου Δημήτριος-Πρόεδρος)

email: poseepea@yahoo.gr

ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr

ΑΘΗΝΑ, 09/05/2019

Αρ. Πρωτ.: 69

Προς

 • Την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας του Υ.Π.Π.Ε.Θ. (κα Δόκου Μαρία)
 • Το Αυτοτελές Τμήμα Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. του Υ.Π.Π.Ε.Θ. (Προϊσταμένη κα Φυτουράκη Νεκταρία)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 • Στο Διευθυντή Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης κο Κασσιανό
ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 1ΕΑ/2019 & 2ΕΑ/2019»

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. σε συνεργασία με τους Αιρετούς Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. σας παραθέτει τα παρακάτω ερωτήματα των μελών της και ζητά την όσο το δυνατό πιο άμεση έγγραφη απάντησή τους προκειμένου οι συνάδελφοι μας να διευκολυνθούν τόσο στην ορθή συμπλήρωση των αιτήσεών τους όσο και στην ορθή υποβολή των δικαιολογητικών τους λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών στις 13 Π.Δ.Ε. της χώρας.

Στη συνέχεια του κειμένου παρατίθενται προς διευκρίνηση τα κάτωθι ερωτήματα των μελών μας:

 1. Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία θα υπολογίζεται σε μήνες και όχι ημέρες, όπως πληροφορηθήκαμε από το Υπουργείο Παιδείας. Θα μετρηθούν συνολικά οι μήνες και οι ημέρες σε σύνολο χρόνων θα γίνουν μήνες κι όσες υπολείπονται του μήνα θα αφαιρεθούν ή δε θα υπολογίζονται οι ημέρες που προκύπτουν ανά ημερολογιακό έτος;  Για ποιο λόγο δε γίνεται η αναγωγή τους σε μόρια με δεκαδικά ψηφία (π.χ. ο αριθμός των ημερών/30, 24/30=0,8 μόρια) και χάνονται ημέρες πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας των υποψηφίων;
 2. Αν θα υπάρξει διευκόλυνση των υποψηφίων από τις νησιωτικές κυρίως περιοχές να υποβάλλουν δια ταχυδρομικής αποστολής τα δικαιολογητικά τους και την αίτησή τους, λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό κόστος μετακίνησης;
 3. Οι ΠΕ23 Ψυχολόγοι που στο παρελθόν έχουν πάρει συνάφεια του μεταπτυχιακού με τη Σχολική Ψυχολογία αλλά στον ΟΠΣΥΔ δεν είναι καταχωρισμένη πρέπει να καταθέσουν εκ νέου βεβαιώσεις;  
 4. Οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για κλάδο εκπαιδευτικών και ΕΕΠ και ΕΒΠ θα υποβάλλουν στο ΑΣΕΠ 3 διαφορετικές αιτήσεις με έναν αριθμό μητρώου; Ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί;
 5. Σε περίπτωση που γίνει λάθος καταχώριση από υπάλληλο της ΠΔΕ στον ΟΠΣΥΔ, μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών, θα υπάρχει δυνατότητα αλλαγής από τον υποψήφιο (δηλ. θα προβλέπεται μεσοδιάστημα τροποποιήσεων) προκειμένου ο υποψήφιος να μην προβεί σε ένσταση;  
 6. Μπορούν οι υποψήφιοι να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά στην υποενότητα ΙΙ της αίτησης κατάθεσης δικαιολογητικών ακόμα κι αν είναι ήδη περασμένα στον ΟΠΣΥΔ;  
 7. Έγγραφα που είναι καταχωρημένα στον ΟΠΣΥΔ και αναφέρεται ότι δεν είναι επικαιροποιημένα θα χρειαστεί να τα υποβάλλουν οι υποψήφιοι ως νέα δικαιολογητικά στην υποενότητα ΙΙ της αίτησης κατάθεσης δικαιολογητικών;
 8. Για την απόδειξη της Braille και της Νοηματικής θα πρέπει οι βεβαιώσεις να είναι επικυρωμένες από δικηγόρο, λόγω του ότι προέρχονται από ιδιωτικούς φορείς;
 9. Οι διοριστέοι σε 2 Πίνακες ή και περισσότερους (Εκπ/κοί, ΕΕΠ και ΕΒΠ) πως θα διοριστούν; Κατόπιν επιλογής τους ή τυχαία, όποιος διορισμός προηγηθεί.
 10. Τι θα γίνει με τις Βεβαιώσεις ΚΕΠΑ των ΑμεΑ και με τις Βεβαιώσεις ΔΟΑΤΑΠ, που δίχως ευθύνη των αιτούντων καθυστερούν;
 11. Ποια η θέση της υπηρεσίας σε σχέση με το παρακάτω ερώτημα συναδέλφου το οποίο σας παραθέτουμε αυτούσιο; ‘’Αντιμετωπίζω το εξής θέμα με το Μεταπτυχιακό μου: έχω αναγνώριση από τον ΣΑΕΠ και η προκήρυξη έχει βγάλει από έξω αυτόν τον Οργανισμό.  Το μεταπτυχιακό μου είναι Master of Science in person Centered Counseling από το Strathclyde – Πανεπιστήμιο της Σκωτίας.

Οι σπουδές έγιναν στην Ελλάδα σε Ελληνικό συνεργαζόμενο Κολλέγιο. Έκανα όμως τις σπουδές μου και έχω πάρει αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας από τον ΣΑΕΠ με υπογραφή του υπουργείου, γεγονός που μου δίνει το δικαίωμα να το καταθέσω επίσημα. Η προκήρυξη όμως ( ΑΣΕΠ και ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ) με αποκλείει.

 1. Τι προτίθεται να γίνει με τα πτυχία ΕΠΑΣ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων για τον κλάδο του ΕΒΠ;

 2. Μεταπτυχιακό στη Βουλγαρία πραγματοποιήθηκε στην Αγγλική. Μοριοδοτείται η γλώσσα;

 3. Θα αναρτηθεί από την ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε επεξεργάσιμη μορφή (word) η ανακοινοποιημένη ειδική έντυπη κατάθεσης δικαιολογητικών όπως συνέβη με την αρχική της έκδοση για να μπορεί να κατατεθεί και σε ηλεκτρονική μορφή για όσους από τους συναδέρφους μας το επιθυμούν;

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, συνάντηση και επικοινωνία.

Με εκτίμηση

Το ΔΣ

Δείτε επίσης τα εξής σημαντικά:

Αιτήσεις διορισμών ΕΕΠ – ΕΒΠ: Τα απαραίτητα πρώτα 7 βήματα

Διευκρινήσεις σχετικά με τις αιτήσεις για ένταξη σε Πίνακες ΑΣΕΠ – Μέρος Α

Διευκρινήσεις για αιτήσεις ένταξης σε Πίνακες για μόνιμους διορισμούς – Μέρος Β

Προκήρυξη ΕΕΠ και ΕΒΠ: ΦΕΚ με τη διαδικασία αιτήσεων για διορισμό

Ανακοινοποίηση αίτησης για υποβολή δικαιολογητικών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

5 Σχόλια

 1. Ε.Γ. σε

  Σχετικά με το ερώτημα 11
  Για ανάλογη περίπτωση πτυχίου αναγνωρισμένο με επαγγελματική ισοδυναμία από το ΣΑΕΠ, το αυτοτελές τμήμα ΕΕΠ του υπουργείου μου απάντησε:
  “…σας αναφέρουμε ότι εάν επιθυμείτε μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΔΟΑΤΑΠ για βαθμολογική αντιστοιχία εφόσον το ΣΑΕΠ δεν ανέγραψε βαθμό.
  Τέλος, οφείλουμε να σας επισημάνουμε ότι σύμφωνα με τα δεδομένα που δημιουργεί ο νέος νόμος (4589/2019) τον οποίο και σας επισυνάπτουμε τα πτυχία ΣΑΕΠ (και τα βασικά και τα μεταπτυχιακά) δεν θα ενταχθούν στη διαδικασία (βλ άρθρο 54 παρ. 5) που θα πραγματοποιηθεί τους προσεχείς μήνες για την ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών των επόμενων ετών.”

  Άρα το Υπουργείου Παιδείας παραπέμπει πλέον στο ΔΟΑΤΑΠ για βαθμολογική αντιστοιχία πτυχίου ΣΑΕΠ και δεν κάνει δεκτά στις προκυρήξεις του αυτά τα πτυχία.Χρηστή διοίκηση!!!!

 2. Άννα Σαμουήλ σε

  Τελικά έχουν καταλήξει εάν θα αναγνωριζονται τα μεταπτυχιακά με ΣΑΕΠ;
  Γνωρίζετε εάν μετράνε μισθολογικα;

  Σας ευχαριστώ πολύ.

Γράψτε μία απάντηση