Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ερωτήματα για αιτήσεις διορισμών, όπως κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ερωτήματα για αιτήσεις διορισμών, όπως κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας. Σχετικά με τη διαδικασία αιτήσεων για ένταξη σε Αξιολογικούς Πίνακες.

Ερωτήματα για αιτήσεις διορισμών

Συγκεντρώσαμε και δημοσιεύουμε ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία αιτήσεων υποψηφίων εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ στο ΑΣΕΠ και στις ΔΠΕ – ΔΔΕ – ΠΔΕ, για την ένταξη σε Αξιολογικούς Πίνακες για μόνιμους διορισμούς και προσλήψεις αναπληρωτών.

Τα ερωτήματα αυτά τα κοινοποιούμε στο Υπουργείο Παιδείας και αναμένουμε απαντήσεις.

Εως τώρα, εκτός των παρακάτω ερωτημάτων, ότι ερώτημα έχει απαντηθεί σας το έχουμε κοινοποιήσει .

Σε περίπτωση που θέλετε να μας επισημάνετε επιπλέον ερωτήματα στη διάθεσή σας.

Γεωργία Μπουλμέτη και Βασίλης Βούγιας

Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

 1. Για την εκπαιδευτική προϋπηρεσία του έτους 2018-19 θα χρειαστεί οι υποψήφιοι να προσκομίσουν την αντίστοιχη βεβαίωση από τις διευθύνσεις;

 

 1. Για την εκπαιδευτική προϋπηρεσία του 2017- 18 που είναι καταχωρημένη από 28/4 στον ΟΠΣΥΔ θα χρειαστεί να δοθεί βεβαίωση προϋπηρεσίας για το έτος συνολικά  για τροποποίηση;;

Προκήρυξη ΕΕΠ και ΕΒΠ: ΦΕΚ με τη διαδικασία αιτήσεων για διορισμό

 1. Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία θα υπολογίζεται σε μήνες και όχι ημέρες, όπως πληροφορηθήκαμε από το Υπουργείο Παιδείας. Θα μετρηθούν συνολικά οι μήνες και οι ημέρες σε σύνολο χρόνων θα γίνουν μήνες κι όσες υπολείπονται του μήνα θα αφαιρεθούν ή δε θα υπολογίζονται οι ημέρες που προκύπτουν ανά ημερολογιακό έτος;

 

 1. Η προϋπηρεσία Συμβούλου Ψυχολόγου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας(ΣΔΕ) η οποία προέρχεται από σύμβαση μίσθωσης έργου προγράμματος ΕΣΠΑ από το ΙΔΕΚΕ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα προσμετρηθεί στην εκπαιδευτική προϋπηρεσία; Αν ναι ποια δικαιολογητικά απαιτούνται.

ΕΕΠ – ΕΒΠ αιτήσεις: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών στις ΠΔΕ – Από 08/05 έως 07/06/2019

 1. Οι ΠΕ23 Ψυχολόγοι που στο παρελθόν έχουν πάρει συνάφεια του μεταπτυχιακού με τη Σχολική Ψυχολογία αλλά στον ΟΠΣΥΔ δεν είναι καταχωρισμένη πρέπει να καταθέσουν εκ νέου βεβαιώσεις;

 

 1. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ της προκήρυξης δεν αναφέρεται η προσκόμιση απολυτηρίου στρατού, ωστόσο στην πρόσκληση Σελ 5 αναφέρεται ότι οι άρρενες Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. οφείλουν να προσκομίσουν αποδεικτικό της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής για να καταχωριστεί στην περίπτωση που δεν είναι ήδη καταχωρισμένο και επικυρωμένο στον φάκελό τους. Θα πρέπει οι υποψήφιοι να το καταθέσουν;

 

 1. Οι επίσημες μεταφράσεις των ξενόγλωσσων κατατίθενται σε φωτοαντίγραφο ή θέλουν επιπλέον επικύρωση ή και εκ νέου μετάφραση από δικηγόρο; Τι ισχύει με την πρόβλεψη για ,μετάφραση δικηγόρου μετά το 2013. Ισχύουν και των προηγούμενων ετών;

Διορισμοί στην Ειδική Αγωγή: 31 Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων

 1. Βεβαιώσεις σεμιναρίων που δεν αναγράφουν συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης και λήξης θα χρειαστεί να προσκομίσουν κι άλλη βεβαίωση οι υποψήφιοι για να το αποδείξουν; Στις Βεβαιώσεις που αναφέρουν μήνα και έτος, θα ζητηθεί και ημέρα; Τι θα γίνει με τα Σεμινάρια που για λίγες ημέρες δεν συμπληρώνουν το 7μηνο, πλην όμως έως τόσα χρόνια έδιναν ένταξη στον Επικουρικό Πίνακα ΕΑΕ και προϋπηρεσία και είναι καταχωρημένα στο ΟΠΣΥΔ.

 

 1. Οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για κλάδο εκπαιδευτικών και ΕΕΠ και ΕΒΠ θα υποβάλλουν στο ΑΣΕΠ 3 διαφορετικές αιτήσεις με έναν αριθμό μητρώου; Ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί;

Διευθύνσεις και τηλέφωνα όλων των ΠΔΕ – ΔΠΕ – ΔΔΕ της χώρας

 1. Σε περίπτωση που γίνει λάθος καταχώριση από υπάλληλο της ΠΔΕ στον ΟΠΣΥΔ, μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών, θα υπάρχει δυνατότητα αλλαγής (δηλ. θα προβλέπεται μεσοδιάστημα τροποποιήσεων) προκειμένου ο υποψήφιος να μην προβεί σε ένσταση;

 

 1. Μπορούν οι υποψήφιοι να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά στην υποενότητα ΙΙ της αίτησης κατάθεσης δικαιολογητικών ακόμα κι αν είναι ήδη περασμένα στον ΟΠΣΥΔ;

 

 1. Έγγραφα που είναι καταχωρημένα στον ΟΠΣΥΔ και αναφέρεται ότι δεν είναι επικαιροποιημένα θα χρειαστεί να τα υποβάλλουν οι υποψήφιοι ως νέα δικαιολογητικά στην υποενότητα ΙΙ της αίτησης κατάθεσης δικαιολογητικών;

Αιτήσεις διορισμών: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αιτήσεις για ένταξη σε Πίνακες ΑΣΕΠ

 1. Για την απόδειξη της Braille και της Νοηματικής θα πρέπει οι βεβαιώσεις να είναι επικυρωμένες από δικηγόρο, λόγω ότι προέρχονται από ιδιωτικούς φορείς;

14. Η ΑΣΠΑΙΤΕ μοριοδοτείται ως Σεμινάριο σύμφωνα με την Επισήμανση της Προκήρυξης;  “Στην   περίπτωση που τίτλοι με τους οποίους πιστοποιείται η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των υποψηφίων(Παράρτημα Ε. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ) αποτελούν, ταυτόχρονα, και κριτήριο μοριοδότησης (κατά το Κεφάλαιο Γ΄της παρούσης), μοριοδοτούνται”.

15. Η άριστη γνώση Αγγλικής από Μεταπτυχιακό στη Βουλγαρία μοριοδοτείται;

Αιτήσεις διορισμών ΕΕΠ – ΕΒΠ: Τα απαραίτητα πρώτα 7 βήματα

16. Οι διοριστέοι σε 2 Πίνακες ή και περισσότερους (Εκπ/κοί, ΕΕΠ και ΕΒΠ) πως θα διοριστούν; Κατόπιν επιλογής τους ή τυχαία, όποιος διορισμός προηγηθεί.

17. Τι θα γίνει με τις Βεβαιώσεις ΚΕΠΑ των ΑμεΑ και με τις Βεβαιώσεις ΔΟΑΤΑΠ, που δίχως ευθύνη των αιτούντων καθυστερούν;

Υποβολή δικαιολογητικών εκπ/κών για διορισμούς: Από 2 έως 30 Μαΐου στις Δ/νσεις Εκπ/σης – Προκήρυξη ΑΣΕΠ

 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Βασίλης Βούγιας

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

43 Σχόλια

 1. Ζήσης κ σε

  Κύριε Βούγια επίσης εμείς που έχουμε τελιώσει μεταπτυχιακό αλλοδαπής και συγκεκριμένα στην Βουλγαρία σε αγγλόφωνο τμήμα παίρνουμε τελικά την ανάλογη μοριοδότηση??δηλαδή την άριστη γνώση Αγγλικών?? Να σημειωθεί ότι υπάρχει διαφορά από την προηγούμενη ερώτηση του συναδέλφου διότι το ένα πρόγραμμα σπουδών έγινε στα Βουλγαρικά και το άλλο πρόγραμμα σπουδών στα Αγγλικά σε αγγλόφωνο τμήμα. Σας παρακαλώ κύριε Βούγια διευκρινίστε το γιατί υπάρχει σύγχυση ακόμα και στην διατύπωση του ΑΣΕΠ και ο καθένας ερμηνεύει όπως θέλει. Αφορά πολλούς συναδέλφους. Με εκτίμηση

 2. Ευθαλία Αριστογένους σε

  Παρακαλώ απαντήστε μας για την περίπτωση που κάποιος είναι εκπαιδευτικός και ΕΒΠ, εφόσον καταθέσει πρόσθετα προσόντα (που μέχρι τώρα δε μοριοδοτούνταν) με βάση την προκήρυξη στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ως ΕΒΠ θα πρέπει να τα καταθέσει και στην αρμόδια ΠΔΕ;

 3. Κώστας σε

  Επισης, οι κατοχοι πτυχιων καθηγητικων σχολων πρεπει να γραψουν στην υποενότητα 1 την παιδαγωγική επαρκεια που τους δινει το.πτυχιο; Πρεπει να γραφτει η φωτοτυπία ταυτοτητας; Το πιστοποιητικό στρατολογικης καταστασης; Αυτα ηδη εμφανιζονται στον ΟΠΣΥΔ. Πρεπει να γράψουμε στην ιδια ενοτητα και ολη την προϋπηρεσία μας, ακομα και τη φετινη; Στις Διευθύνσεις καταθετουμε πρωτοτυπη επικυρωμενη μεταφραση γλωσσομαθειας ή αντιγραφο της; Επισης, χρειαζεται να καταγραψουμε σε καποια ενοτητα και το απολυτηριο ελληνικού λυκείου παρόλο που ειμαστε κατοχοι βασικου πτυχιου ελληνικου ΑΕΙ; Ευχαριστώ!

  • Βασίλης Βούγιας

   Οτι εμφανίζεται το αναγράφετε και δεν το προσκομίζετε. Δεν καταθέτετε το πρωτότυπο φυσικά της γλωσσομάθειας. Κρατήστε το μήπως το ξαναχρειασθείτε. Δεν νομίζουμε πως χρειάζεται να καταθέσετε απολυτήριο Λυκείου. Για όλα αυτά βεβαίως πρέπει να ρωτήσετε και τους αρμόδιους εκεί που θα καταθέσετε, καθότι εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε πως σκέπτονται και πως ερμηνεύουν τους νόμους και τις Προκηρύξεις.

 4. Ευθαλία Αριστογένους σε

  Τον κόκκινο αστερίσκο δίπλα από τα προσωπικά μας στοιχεία τα οποία βλέπουμε καταχωρημένα στον OΠΣΥΔ πώς πρέπει να τον ερμηνεύσουμε, ως “απαραίτητα προς συμπλήρωση πεδία” ή ως “μη επικυρωμένα στοιχεία”‘;

 5. Ευθαλία Αριστογένους σε

  Ο κόκκινος αστερίσκος δίπλα σε καθένα από τα προσωπικά μας στοιχεία που εμφανίζονται καταχωρημένα στον ΟΠΣΥΔ πώς ερμηνεύεται; Ως “υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία” ή ως “μη επικυρωμένα στοιχεία”, οπότε πρέπει να προσκομίσουμε αστυνομικό δελτίο ταυτότητας και άλλα σχετικά δικαιολογητικά;

 6. Ευθαλία Αριστογένους σε

  Αρκεί η φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας για την επικύρωσή τους; Τι ακριβώς θα πρέπει να προσκομίσουμε για την επικύρωση των προσωπικών μας στοιχείων; Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή ενημέρωση!

 7. Ελένα Ζαραβέλη σε

  Καλημέρα κ. Βούγια και ευχαριστούμε για την ενημέρωση. θέλω να κάνω ερωτήσεις
  α)αν στο πτυχίο δεν αναγράφεται ο βαθμός ακριβώς, η αναλυτική βαθμολογία λαμβάνεται ως στοιχείο βεβαίωσης
  β)την προϋπηρεσία γενικής και ειδικής την περνάμε χώρια ή περνάμε χωριστά προϋπηρεσία για κάθε χρονιά ή μόνο συνολική υπηρεσία γενικής και ειδικής μαζί;
  γ) για τα μεταπτυχιακά που απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης πρακτικής είναι και για όσους έχουν ήδη συνάφεια και δουλεύουν χρόνια στη ειδική μιας και το μεταπτυχιακό μου ανήκει στην κατηγορία παρ. 2 του άρθρου 1(ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο Κύπρου)
  ευχαριστώ πολύ.

  • ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗ σε

   Καλησπέρα σας κύριε Βούγια .Θα κάνω αίτηση ως εκπαιδευτικός Φυσικοθεραπείας ΕΑΕ και ως ΕΕΠ.Την περσινή μου προϋπηρεσία ως ΕΕΠ την προσκομίζω μόνο σε ΠΔΕ ή και σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης μιαsκαι προηγείται η προκύρηξη των εκΠΑΙδευτικών ΕΑΕ ? Ή θΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΩ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ??μέχρι 30/5(για ΕΕΠ)??αφού μέχρι 24 θα την έχω ήδη προσκομίσει για την προκυρηξη των εκπαιδευτικών που σας ανέφερα ?
   Σας ευχαριστώ
   Με μπερδεύει που στην προκύρηξη αναφέρει μονο ΠΔΕ η καταχώρηση της περσινής προϋπηρεσίας

 8. Πωλινα σε

  Καλησπέρα σας κύριε Βούγια θα ήθελα να ρωτήσω και εγώ με τη σειρά μου για την τεκμηρίωση της Άριστης ξένης γλώσσας!Είμαι κάτοχος μεταπτυχιακού ειδικής αγωγής στην Βουλγαρία το οποίο έγινε στην Αγγλική!Αναγνωρίζεται η άριστη ξένη γλώσσα?
  Σας ευχαριστώ πολύ!

  • Βασίλης Βούγιας

   «Μοριοδοτείται ότι περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ, της Προκήρυξης»..αυτή ήταν η απάντηση γι αυτή την ερώτηση από το Υπουργείο σήμερα…

 9. Μαρια σε

  Καλησπερα Κυριε Βουγια, θα ηθελα να κανω και εγω μια ερωτηση. Εχω Ασπαιτε οπου αναγραφει στο πτυχιο οτι προκειται για ετησιο προγραμμα. Αλλα δεν αναγραφεται οτι ειναι ανω των 300 ωρων ή ημ/νια εναρξης (για τα 2 μορια επιμορφωσης του Ασεπ)
  Αρκει το χαρτι της ασπαιτε ή χρειαζεται και κατι αλλο; Διαβασα και κατι αλλο για βεβαιωσεις αλλα δεν βγαζω ακρη.
  Σας ευχαριστω προκαταβολικα.

  • Βασίλης Βούγιας

   Πρέπει να αναζητήσετε βεβαίωση που θα αναφέρει διάρκεια, ώρες, ημέρα, μήνα, έτος έναρξης και λήξης αν θέλετε να μοριοδοτηθεί και ως Σεμινάριο.

 10. KΑΤΕΡΙΝΑ σε

  Για την εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα όρασης ή κωφών και βαρήκοων μαθητών διορίζονται ή προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ οι οποίοι έχουν πιστοποιημένη επάρκεια στη γραφή Braille ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα(Ε.Ν.Γ.) σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν.3699/2008. Όσοι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ διοριστούν κατά προτεραιότητα για την εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα όρασης ή κωφών και βαρήκοων μαθητών, θα πρέπει καθ’ ολη τη διάρκεια της θητείας τους να εργάζονται σε μαθητές με προβλήματα όρασης ή κωφών και βαρήκοων ή μετά την υποχρέωση παραμονής τους για 2 χρόνια στον τόπο διορισμού θα μπορούν να εργαστούν και σε άλλες δομές της ΕΑΕ;

  • Βασίλης Βούγιας

   Θα μπορούν να εργάζονται και σε άλλες δομές κατά την άποψή μας, αλλά αυτό μένει να πιστοποιηθεί και από το Υπουργείο. Πάντως ο νόμος δεν περιλαμβάνει άλλους περιορισμούς πλην αυτών που αναφέρατε.

 11. KΑΤΕΡΙΝΑ σε

  Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις του υπουργείου σε βασικά στοιχεία του συστήματος διορισμών (https://www.minedu.gov.gr/rss/39031-08-01-19-systima-diorismou-monimon-ekpaideftikon-erotiseis-apantiseis) επιπλέον της υποχρέωσης παραμονής για 2 χρόνια στον τόπο διορισμού οι εκπαιδευτικοί που θα διοριστούν στην Ειδική Αγωγή θα υποχρεούνται να παραμείνουν για 5 χρόνια στην Ειδική Αγωγή χωρίς δικαίωμα μετάθεσης ή απόσπασης στην γενική εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί που θα διοριστούν στην Ειδική Αγωγή, θα μπορούν μετά την 5ετή παραμονή τους στην Ειδική Αγωγή να αιτηθούν μετάθεση ή απόσταση στην γενική εκπαίδευση, παρόλο που θα έχουν διοριστεί ως εκπαιδευτικοί ΕΑΕ, χωρίς να πρέπει π.χ. να συμμετάσχουν σε νέο διαγωνισμό ΑΣΕΠ διορισμού εκπαιδευτικών γενικής αγωγής;

 12. KΑΤΕΡΙΝΑ σε

  Αν κάποιος διορισθεί ως νηπιαγωγός θα μπορεί μετά από κάποια χρόνια να κάνει μετάταξη και να εργασθεί ως δάσκαλος μεταφέροντας την προϋπηρεσία του, από τη στιγμή που για τον υπολογισμό των μονάδων εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη η συνολική διάρκεια της πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152), της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3762/2009 (Α΄ 75) και της παρ. 4 του άρθρου 23, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 6 και την παρ. 1.β του άρθρου 17 του ν. 3699/2008, που έχει πραγματοποιηθεί σε κλάδο της ίδιας εκπαιδευτικής κατηγορίας (εν προκειμένω ΠΕ).

 13. KΑΤΕΡΙΝΑ σε

  Αν κάποιος εκπαιδευτικός διοριστεί με την τρέχουσα προκήρυξη ως εκπαιδευτικός ΕΑΕ θα μπορεί να υποβάλλει αίτηση στην προκήρυξη διορισμού εκπαιδευτικών γενικής αγωγής όποτε αυτή εκδοθεί ή όχι επειδή θα έχει δεσμευτεί να παραμείνει στην ειδική αγωγή για 5 έτη;

 14. ΜΑΡΙΑ σε

  Κύριε Βούγια,

  Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις που δίνετε. Ήθελα να σας ρωτήσω τι θα συμβεί αν ένα μοριοδοτούμενο προσόν καταχωρηθεί λάθος. Θα ακυρωθεί η αίτησή μας ή απλώς θα αφαιρεθούν τα μόρια που δίνει κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών;

 15. Χριστίνα σε

  Κυριε Βουγια καλησπερα,
  Λοιπον, εγω θελω να κανω τις 2 εξης ερωτησεις:

  1.Δεδομενου οτι παιρνουμε καποια βεβαιωση απο την Ασπαιτε με ωρες, μηνες κλπ και η Ασπαιτε φαινεται στον οπσυδ, την καταχωρουμε στην ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1 (ηδη καταχωρημενα δικαιολογητικα) ή στην ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 2 επειδη η βεβαιωση θα ειναι καινουριο χαρτι και θα μας μοριοδοτει σαν σεμιναριο;

  2. Επισης, εχω μεταπτυχιακο ειδικης εξωτερικου. Με αυτο εχω προσληφθει φετος οποτε ειναι συναφες και επικυρωμενο στον οπσυδ. Η πραξη αναγνωρισης ΔΟΑΤΑΠ πρεπει να καταχωρηθει ξεχωριστα απο το μεταπτυχιακο; Ρωταω γιατι στα παραδειγματα της προκηρυξης αναγραφονται στην ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 2 αριθμοι πραξης δοαταπ αν δειτε.

  Σας ευχαριστουμε πολυ για τις απαντησεις σας πραγματικα!

 16. ΓΙΩΡΓΟΣ σε

  Κύριε Βούγια,

  Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής:΄

  Τα παρακάτω πρέπει να τα αποδείξουμε από τώρα ή όταν επιλεγούμε τελικά από τον ΑΣΕΠ; Στην περίπτωση που πρέπει από τώρα αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουμε κώλυμα διορισμού ή πρέπει να προσκομίσουμε από τώρα βεβαιώσεις γιατρών, πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών και ποινικό μητρώο όπως αναφέρεται;

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  “2. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (ν. 4210/2013,
  αρ. 7, παρ. 1).

  3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών
  αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι:

  Α. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης:
  (i) Όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα
  λόγω οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση (άρθρο 9 του ν. 3528/2007).
  (ii) Όσοι διώκονται ποινικά ή έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή
  οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α΄ – Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 229 Α΄) ορίζεται ότι: «Στην παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 2942/2001 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ζητείται υποχρεωτικά πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών του τόπου κατοικίας και του τόπου όπου υπηρέτησε ο εκπαιδευτικός τα προηγούμενα έτη, περί άσκησης ή μη εις βάρος του ποινικής δίωξης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και ποινικό Μητρώο περί του αν υπάρχει καταδίκη για τέτοιο έγκλημα. Στην περίπτωση που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή υπάρχει καταδίκη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ο υποψήφιος αυτός απαγορεύεται να συμμετάσχει στη διαδικασία για πλήρωση θέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών».

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • Αγγελικη σε

   Καλησπερα σας,

   Θα ηθελα να σας θεσω δυο ερωτηματα:
   1)πως θα πρεπει να τροποποιηθει το 10ο σημειο.
   2) υπηρξε νεοτερη ενημερωση αναφορικα με τα γενικα προσοντα, αν θα πρεπει να τα αποδειξουμε απο τωρα ή αφου επιλεγουμε απο τον ασεπ;

   Σας ευχαριστω εκ των προτερων

 17. ΓΙΩΡΓΟΣ σε

  Σας ευχαριστώ πολύ και πραγματικά ντρέπομαι για την προχειρότητα της όλης διαδικασίας. Εξαιτίας της, ενοχλούμε εσάς, στην προσπάθειά μας να συμπληρώσουμε σωστά την αίτηση κατάθεσης των δικαιολογητικών.
  Στις μέχρι τώρα αιτήσεις που κάναμε για την πρόσληψη μας ως αναπληρωτές στο τέλος της αίτησης υπήρχαν τα παρακάτω:

  ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΚΑΙ ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν.1599/86 ΟΤΙ:
  1. Δεν απολύθηκα από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα, λόγω επιβολής της
  πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά
  μου, ή ότι, σε αντίθετη περίπτωση, έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
  2. Δεν εμπίπτω στα κωλύματα διορισμού του άρθρου 8 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν.3528/
  2007.
  3. Δεν διώκομαι ως φυγόδικος ή φυγόποινος.
  4. Δεν έχω καταδικαστεί/ δεν διώκομαι ποινικά για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής
  εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
  5. Δεν έχω απολυθεί από θέση μόνιμου εκπαιδευτικού, λόγω οριστικής παύσης.
  6. Δεν έχω αποποιηθεί διορισμό σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού.
  7. Δεν έχω παραιτηθεί εντός του έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης διορισμού μου σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού
  (μετά τις 10-06-2003).
  8. Δεν έχω συνταξιοδοτηθεί ανεξάρτητα από το φορέα συνταξιοδότησης.
  9. Κατά την ανάληψη υπηρεσίας θα υποβάλω βεβαιώσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε
  ιδιωτών, όπου θα πιστοποιείται η υγεία και φυσική καταλληλότητα μου να ασκήσω διδακτικά καθήκοντα.
  10. Έχω διαβάσει τις αριθμ. 56263/E1/05-04-2018 (ΦΕΚ 1283 τ.Β/11-04-2018), 137379/Ε1/21-08-2018 (ΦΕΚ 3621/τ.Β/24-08-2018) Υ.Α. και
  ενημερωθεί για τις κατά περίπτωση ισχύουσες νομικές διατάξεις. Επίσης, έχω υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

  Προσωπικά θα αναζητήσω το ποινικό μητρώο αλλά για όλα τα υπόλοιπα σκέφτομαι να συντάξω μία υπεύθυνη δήλωση στην οποία να τα συμπεριλαμβάνω και να την καταθέσω. Εννοείται ότι το 10ο σημείο θα το τροποποιήσω κατάλληλα.

  Αν έχετε οποιαδήποτε ενημέρωση επί του συγκεκριμένου ερωτήματος θα σας ήμουν ευγνώμων αν μας ενημερώνατε.

 18. Μαρίνα σε

  Καλησπερα σας θα ηθελα να σας ρωτησω. Στο πληροφοριακο συστημα του ασεπ, το 2ο μεταπτυχιακο που δηλωνεται;
  Στις θεσεις προτιμησεις εχει μεταπτυχιακα και εχω γραψει τον αριθμο 2. Αλλα σαν τιτλος δεν αναγραφεται καπου?
  Σας ευχαριστω προκαταβολικα

 19. Ελένη Ραΐλη σε

  Καλημέρα,

  Θα ήθελα να ρωτήσω στην προκήρυξη 3ΕΑ/2019 μπορούν να κάνουν αίτηση και οι ψυχολόγοι ; νομίζω ότι είχε εκδοθεί και κάποια συμπληρωματική πρόσκληση με αυτή την ειδικότητα αλλά δεν μπορώ να τη βρω.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας

 20. Αναστασία Κουταντώνη σε

  Η προϋπηρεσία Συμβούλου Ψυχολόγου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας(ΣΔΕ) η οποία προέρχεται από σύμβαση μίσθωσης έργου προγράμματος ΕΣΠΑ από το ΙΔΕΚΕ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα προσμετρηθεί στην εκπαιδευτική προϋπηρεσία; Αν ναι ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

 21. Αναστασία Κουταντώνη σε

  Η προϋπηρεσία στα ΙΕΚ του δημοσίου και στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ θα προσμετρηθεί στην εκπαιδευτική προϋπηρεσία;

 22. μαριοσ χρυσοστομου σε

  Γεια κ βασιλη χαιρομε πολλυ που σασ επικοινωνω μαζι σασ σημερα και θα ηθελα να σασ ρωτησω αν μπορειτε να μου απαντησετε στο ερωτημα μου το ονομα μου ειναι μαριοσ χρυσοστομου απο κυπρο τωρα χιο σπουδαζα κατι στα ναυτικα ειχα τελειωσει δασκαλοσ το 1ο μου πτυχιο εαν εγω το καταθεσω για δασκαλοσ για ελλαδα ποσω τοισ εκατο εχω να παω αντικατασταση σε καποιο εστω δυπροσιτο μεροσ εδω στην ελλαδα , στην κυπρο ειμαι το 1158 στην επιτηριδα ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ Μαριοσ χιοσ τηλ 6943642840

Γράψτε μία απάντηση