Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ερωτήματα στο Υπουργείο Παιδείας: Εγκύκλιος για την πληθώρα γραπτών και τηλεφωνικών ερωτημάτων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ερωτήματα στο Υπουργείο Παιδείας: Εγκύκλιος για την πληθώρα γραπτών και τηλεφωνικών ερωτημάτων – “Ιεραρχική υποβολή”.

Ερωτήματα στο Υπουργείο Παιδείας

Εγκύκλιο με θέμα “Ιεραρχική υποβολή ερωτημάτων” απέστειλε η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Μαρία Δόκου, στις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και στους εκπαιδευτικούς της χώρας.

Οπως αναφέρεται στο έγγραφο η αποστολή έγινε με αφορμή το γεγονός ότι:
 • Οι Υπηρεσίες δέχονται πληθώρα γραπτών και τηλεφωνικών ερωτημάτων, από Δ/ντές Εκπ/σης, Δ/ντές και Υποδ/ντές σχολικών μονάδων καθώς και από εκπαιδευτικούς και αφορούν στην εφαρμογή εγκυκλίων.
 • Ζητούν από την Υπηρεσία τη διατύπωση κρίσης επί των εγγράφων των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και των αποφάσεων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
Η Προϊσταμένη θέτει υπόψη των Δ/ντών και των εκπαιδευτικών:
 1. Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1340/Β΄/16-10-2002), τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών ανήκουν στην αρμοδιότητα των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ή των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης κατά περίπτωση.
 2. Η τήρηση της διοικητικής ιεραρχίας εξασφαλίζει μέσω της κοινής και συνολικής αντιμετώπισης ομοειδών θεμάτων ποιότητα και εξοικονόμηση χρόνου.
 3. Για την εξασφάλιση της εφαρμογής της αρχής της αμεροληψίας, εκτός αντίθετης ρύθμισης, δεν υπάρχει ιεραρχική σχέση των εμμέσων συλλογικών οργάνων προς τα άμεσα όργανα του Κράτους ή άλλου δημοσίου νομικού προσώπου στο οποίο ανήκουν.

Τα μέλη των οργάνων αυτών και αν ακόμα είναι υπάλληλοι, υφιστάμενοι άλλων οργάνων, ασκούν τα καθήκοντά τους κατά συνείδηση και την προσωπική τους κρίση και όχι σύμφωνα με τις οδηγίες και τις διαταγές των προϊσταμένων τους.

Εφόσον δε διορίζονται, εκτός από εκείνα που μετέχουν λόγω θέσης την οποία κατέχουν, με θητεία, έχουν και προσωπική ανεξαρτησία. Συνεπώς τα συλλογικά όργανα αποτελούν ιδιαίτερες αρχές και οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται στον ιεραρχικό έλεγχο.

Από τα ανωτέρω, συμφωνα με το έγγραφο, προκύπτει ότι:
 • Τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών ανήκουν στην αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση.
 • Στις περιπτώσεις που ζητείται γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων, τα υπηρεσιακά αυτά θέματα εξετάζονται από τα μέλη του συμβουλίου και η Υπηρεσία είναι αναρμόδια να κρίνει τις αποφάσεις τους.
 • Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και σε δεύτερο βαθμό οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει να φροντίζουν για τη διερεύνηση των θεμάτων αρμοδιότητάς τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των εγκύκλιων οδηγιών ή διευκρινίσεων που κοινοποιούνται από το Υπουργείο εντός της υπηρεσίας τους.
 • Ερωτήματα για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών δύνανται να υποβάλλονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει ασάφεια ή ανυπαρξία διατάξεων και δεν έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες ή διευκρινίσεις από τις υπηρεσίες μας.
 • Oι Διευθυντές σχολικών μονάδων και οι εκπαιδευτικοί, απευθύνονται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία, σε περίπτωση που χρειάζεται διευκρίνιση, απευθύνεται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
 • Εφόσον η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με τη σειρά της και αφού επιληφθεί του θέματος το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης, χρειάζεται διευκρίνιση, τότε και μόνο τότε, απευθύνεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου.
Επιπροσθέτως σημειώνεται υπενθύμιση για το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης

Υπενθυμίζουμε ότι το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης έχει αρμοδιότητα, ιδίως, τη νομική υποστήριξη για θέματα λειτουργίας και άσκησης αρμοδιοτήτων της περιφερειακής διεύθυνσης και όλων των περιφερειακών υπηρεσιών και των μονομελών και συλλογικών οργάνων που υπάγονται σε αυτή.

Επίσης όσον αφορά τη λειτουργία του Γραφείου επισημαίνεται ότι καλό είναι να υπάρχει εσωτερικό πρωτόκολλο ώστε να ανατίθενται δια του Προϊσταμένου του Γραφείου οι υποθέσεις επί των οποίων χρειάζεται νομική γνώμη σε συγκεκριμένο νομικό και στην συνέχεια το Γραφείο να υποβάλλει γραπτώς την απάντησή του.

Καλό είναι η νομική άποψη -λύση να φέρει τον τίτλο «Σημείωμα» και όχι «γνωμοδότηση» για να μη συγχέεται με τις γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Συνεργασίες

Για ζητήματα γενικότερης σημασίας θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των Προϊσταμένων των Γραφείων Νομικής Υποστήριξης και μόνο εφόσον για το επίμαχο ζήτημα εκφράζεται πέραν της μιας άποψης να ζητείται η γνώμη της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου ΠΑΙ.Θ.

Ερωτήματα που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία δεν θα απαντώνται και θα επιστρέφονται.

Δείτε ολόκληρη την Εγκύκλιο: “Ιεραρχική υποβολή ερωτημάτων”

   ____________________

Δείτε επίσης

Εκθεση ΑΣΕΠ 2018: Τι προτείνεται για προσλήψεις και διορισμούς
Κεραμέως στον ΣΚΑΙ: Διορθώνουμε ζημιές της προηγούμενης κυβέρνησης –Τι θα κάνουμε
Αντί προσλήψεων…συμπτύξεις τμημάτων με απειλή πειθαρχικών | Ανακοίνωση
Επόμενες προσλήψεις σε 10 ημέρες: Τι είπε η Υφ. Παιδείας Σ. Ζαχαράκη για κενά, Ψυχολόγους και Κ.Λ.
Σχέδιο κατανομής 4500 θέσεων στην Ειδική Αγωγή: Με επίσημα στοιχεία του ΥΠΑΙΘ
Αριθμοί μονίμων σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ: Εκπαιδευτικοί Α/θμιας-Β/θμιας-ΕΕΠ-ΕΒΠ
Διορισμοί και Μεταθέσεις: Κομβικό σημείο η πραγματοποίηση διορισμών το 2019

  ____________________

Πριν φύγετε

Ψήφισμα διορισμών: Ισόποση και άμεση κατανομή των 4.500 θέσεων | ΕΕΠ-ΕΒΠ
Εξετάσεις πιστοποίησης ΤΠΕ: Προκήρυξη για φορείς που θα τις αναλάβουν – Εκπαιδευτικό Υλικό
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση