Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ερώτημα ειδικών αδειών από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ στο Υπουργείο Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ερώτημα ειδικών αδειών από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ στο Υπουργείο Παιδείας: Αναφορικά με την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την εφαρμογή της στους εκπαιδευτικούς-ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Ερώτημα ειδικών αδειών

Αθήνα, 01/06/2020

Αρ. Πρωτ.: 27

Προς:

–  Γενική Γραμματέα ΥΠΑΙΘ, κα. Α. Γκίκα

Κοινοποίηση:

-Γενική Γραμματεία Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης & Ειδικής Αγωγής

-Γενική Δ/νση Εκπ/κου Προσ/κου Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης

-Δ/νση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπ/κου Προσ/κου Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Τμήματα Α’ & Β’

-Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ

Θέμα: «Ερώτημα ΠΟΣΕΕΠΕΑ σχετικά με τη συμμόρφωση του Υπουργείου Παιδείας  στις οδηγίες της από 29/5/2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών ΔΙΔΑΔ/Φ.69/118/οικ. 11134 »

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ, η οποία αποτελεί το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί το ΕΕΠ ΕΒΠ καταθέτει επίσημο ερώτημα αν θα υπάρξει νέα διευκρινιστική εγκύκλιος από το ΥΠΑΙΘ, ως  συμπληρωματική ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού,  μετά την έκδοση της από 29/5/2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών ΔΙΔΑΔ/Φ.69/118/οικ. 11134 με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

Θεωρούμε  ότι η νέα εγκύκλιος του ΥΠΕΣ διευκρινίζει σαφώς θέματα που αφορούν:

 

  1. Την άδεια ειδικού σκοπού η οποία εξακολουθεί να χορηγείται στους υπαλλήλους του Δημοσίου και των οποίων τα τέκνα δεν προσέρχονται στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων κατόπιν υποβολής

 

  1. Την άδεια ειδικού σκοπού η οποία εξακολουθεί να χορηγείται στους υπαλλήλους, των οποίων τα τέκνα δεν προσέρχονται στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την οποία το τέκνο ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί.

 

  1. Την περίπτωση που το τέκνο του /της υπαλλήλου φοιτά σε τμήμα, του οποίου ο/η διδάσκων/ -ουσα εκπαιδευτικός ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και για το λόγο αυτό η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, ο γονέας – υπάλληλος δύναται να λάβει την άδεια ειδικού σκοπού κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις

 

  1. Την περίπτωση που η τάξη, όπου φοιτά το τέκνο του /της υπαλλήλου δεν λειτουργεί καθημερινά, σύμφωνα με το οικείο πρόγραμμα λειτουργίας της τάξης, είναι δυνατή η παράλληλη χρήση από τον ίδιο υπάλληλο τόσο της διευκόλυνσης της άδειας ειδικού σκοπού, για τις ημέρες που το τέκνο δεν υποχρεούται να προσέρχεται στο σχολείο για παρακολούθηση μαθημάτων, όσο και της διευκόλυνσης της μειωμένης απασχόλησης έως 25% για τις ημέρες που το τέκνο προσέρχεται στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων και ο γονέας –υπάλληλος θα πρέπει να διευκολυνθεί για την έγκαιρη παραλαβή του τέκνου από το σχολείο.

Τα παραπάνω θέματα δε διευκρινίζονται από τη συμπληρωματική ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού που εκδόθηκε στις 29/5/2020 από το ΥΠΑΙΘ.

Βάση των προαναφερθέντων, της πληθώρας αιτημάτων και διαμαρτυριών που έχουν υποβληθεί από τα μέλη μας ΕΕΠ ΕΒΠ και της μη ύπαρξης ενιαίας στάσης διευθυντών των σχολικών μονάδων πανελλαδικά (η οποία δεν αφορά σε τεκμηριωμένες ανάγκες των μονάδων αλλά σε μεμονωμένες αποφάσεις),  σας ζητούμε όπως λάβετε υπόψη σας τη νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και μεριμνήσετε για το σύνολο των υπαλλήλων, οι οποίοι έχουν υποστεί σοβαρές επιπτώσεις στη οικογενειακή τους ζωή και στη φροντίδα των παιδιών τους.

Δείτε σχετικά

Αδειες ειδικού σκοπού και ευπαθών ομάδων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ
Διευκρινίσεις άδειας ειδικού σκοπού από Υπουργείο Εσωτερικών
Αδειες μονίμων υπαλλήλων-ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ: Κατάλογος-Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών

Πριν φύγετε

Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών και οικονομικά αποτελέσματα | Τι ισχύει
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

1 Σχόλιο

  1. Μ.Γ. σε

    Καίρια, άμεση, εύστοχη και ρεαλιστική παρέμβαση, που ελπίζουμε να τύχει ανάλογου επιπέδου απόκρισης από τον αρμόδιο φορέα! Ευχαριστούμε!

Γράψτε μία απάντηση