Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Εγκυκλίου Μεταθέσεων 2020 και οριστικής τοποθέτησης ΕΕΠ-ΕΒΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Εγκυκλίου Μεταθέσεων 2020 και οριστικής τοποθέτησης νέων διορισμένων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Εγκυκλίου Μεταθέσεων 2020

Σύμφωνα με όσα καταλάβαμε μελετώντας την Εγκύκλιο Μεταθέσεων και την οριστική τοποθέτηση των νέων διορισμένων και τα οποία επιβεβαιώσαμε από το ΥΠΑΙΘ, παραθέτουμε μια πρώτη σειρά Ερωτήσεων και Απαντήσεων και κάποιες σχετικές επισημάνσεις επί του θέματος, πιστεύοντας πως έτσι μπορούν να διευκολυνθούν τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ στην συμπλήρωση της αίτησης της Εγκυκλίου Μεταθέσεων.

Πριν προχωρήσουμε στις Ερωτήσεις – Απαντήσεις μερικές διευκρινήσεις για νεοδιόριστους και μεταταχθέντες

1.  Από 6-4-2020  έως 10-4-2020 υποβάλλονται οι αιτήσεις Οριστικής Τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ, των νεοδιόριστων  και των μεταταχθέντων, εντός της περιοχής διορισμού ή μετάταξής τους.

2. Στις αιτήσεις δεν αναγράφονται προτιμήσεις ΣΜΕΑΕ.

3. Η αίτηση αφορά στο δικαίωμα της Οριστικής Τοποθέτησης των νεοδιόριστων.

4. Η Αίτηση Οριστικής Τοποθέτησης είναι η ίδια με την Αίτηση Μετάθεσης ΕΕΠ-ΕΒΠ.

5. Ο Πίνακας προτιμήσεων της Αίτησης Μετάθεσης δεν συμπληρώνεται.

6. Οι νεοδιοριζόμενοι και οι μεταταχθέντες αποστέλλουν όσα δικαιολογητικά απαιτούνται και δεν τα έχουν καταθέσει ήδη.

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Μέρος Α

Ερώτηση 1η:

Το έντυπο της αίτησης έχει αρκετά ζητήματα σε σχέση με τα νεοδιορισθέντα μέλη ΕΕΠ & ΕΒΠ, τα οποία έχουν ήδη τοποθετηθεί σε Δ/νση Εκπαίδευσης. Θα υπάρξει επομένως άλλο έντυπο Αίτησης για τους νεοδιορισθέντες; Ποιο το νόημα να δηλώσουν εκ νέου Δ/νση Εκπαίδευσης;

Απάντηση:

Τα νεοδιορισθέντα μέλη ΕΕΠ & ΕΒΠ στην παρούσα φάση δε θα μπουν σε κάποιο Πίνακα για να μοριοδοτηθούν, επομένως δεν αναγράφουν προτιμήσεις.

Ως εκ τούτου οι νεοδιόριστοι στο κοινοποιηθέν έντυπο της Aίτησης, το οποίο είναι το ίδιο για όλους, δεν θα συμπληρώσουν το πεδίο για την Οργανική θέση και τον κωδικό αυτής, αλλά μόνο το ΦΕΚ Διορισμού και τη Δ/νση Εκπαίδευσης που έχει διοριστεί ο καθένας.

Ερώτηση 2η:

Σε αρκετούς νεοδιοριζόμενους  δεν έχει δοθεί ακόμη Αριθμός Μητρώου.

Απάντηση:

Σε σχέση με τον Αριθμό Μητρώου έχουν σταλεί από το Υπουργείο σε όλες τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης οι Αριθμοί Μητρώου των νεοδιοριζόμενων, όποτε σκόπιμο κρίνεται ο κάθε νεοδιοριζόμενος να επικοινωνήσει με την αρμόδια Δ/νση Εκπαίδευσης για να τον λάβει.

Επίσης, εξ όσων πληροφορούμαστε, είναι στις προθέσεις του Υπουργείου να προβεί άμεσα σε επικοινωνία με τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης, ώστε να μπορεί να αποκτήσει ο κάθε νεοδιοριζόμενος κωδικούς για να βλέπει το φάκελό του.

Ερώτηση 3η

Οι νεοδιοριζόμενοι που δεν έχουν ακόμη οργανική θέση σε ΣΜΕΑΕ και εργάζονται μέχρι τη λήξη της σύμβασής τους στα ΚΕΣΥ, που θα αποστείλουν τα δικαιολογητικά και την Αίτησή τους, στις ΠΔΕ ή στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης;

Απάντηση

Οπως ορίζεται από την Εγκύκλιο των Μεταθέσεων θα στείλουν τα δικαιολογητικά τους στη Δ/νση Εκπαίδευσης που έχουν διοριστεί.

Επιπλέον, οι νεοδιοριζόμενοι δεν χρειάζεται να καταθέσουν εκ νέου δικαιολογητικά που έχουν ήδη καταθέσει στις αρμόδιες Δ/νσεις.

Αυτό άλλωστε επισημαίνεται και στη σελίδα 4 της Εγκυκλίου:

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: «οι αιτούντες οριστικής τοποθέτησης θα αποστείλουν τα δικαιολογητικά εκείνα που απαιτούνται και δεν τα έχουν καταθέσει πρόσφατα με τον διορισμό ή τη μετάταξή τους».

Ερώτηση 4η

Οι νεοδιοριζόμενοι που ανήκουν στις Ειδικές Κατηγορίες με πόσα μόρια θα μοριοδοτηθούν σε σχέση με τις οριστικές τοποθετήσεις τους;

Απάντηση

Οι Ειδικές Κατηγορίες όπως και στις κανονικές Μεταθέσεις δεν παίρνουν μόρια, αλλά προτάσσονται και συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους.

Ερώτηση 5η

Η συνολική υπηρεσία με πόσα μόρια θα μοριοδοτηθεί στις οριστικές τοποθετήσεις των νεοδιοριζόμενων;

Απάντηση

Με τα μόρια προϋπηρεσίας που υπολογίζονται σε όλους. Δεν υπάρχει διαφορετικός υπολογισμός για οριστική τοποθέτηση και διαφορετικός υπολογισμός για Μετάθεση.

Ερώτηση 6η

Πώς θα γνωρίζω τα κενά;

Απάντηση

Θα αποσταλούν άμεσα, ίσως και εντός της ημέρας,  μαζί με την Εγκύκλιο και την Αίτηση σε όλες τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην Εγκύκλιο των Μεταθέσεων των μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ.

Ερώτηση 7η

Μέχρι πότε θα υπολογισθεί η προϋπηρεσία;

Απάντηση

Οπως αναφέρεται στη Εγκύκλιο Μεταθέσεων η προϋπηρεσία υπολογίζεται έως 31/08/2020.

Δείτε

Μεταθέσεις-Τοποθετήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ενημέρωση Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ
Ερωτήσεις-Απαντήσεις Μέρος Β
Ερωτήσεις-Απαντήσεις Μέρος Γ

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Εγκυκλίου Μεταθέσεων 2020

Επισημαίνουμε τα κάτωθι σημεία της Εγκυκλίου Μεταθέσεων

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 6/4/2020 έως 10/4/2020.

Πιο συγκεκριμένα:

«Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ των νεοδιόριστων (ΦΕΚ 241/Γ΄/9-3-2020) και των μεταταχθέντων (ΦΕΚ 2464/Γ΄/31-12-2019) εντός της περιοχής διορισμού/μετάταξής τους, καθώς και οι αιτήσεις μετάθεσης εντός της ίδιας περιοχής από ΣΜΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων ΣΜΕΑΕ.»

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Οι αιτούντες οριστικής τοποθέτησης θα αποστείλουν τα δικαιολογητικά εκείνα που απαιτούνται και δεν τα έχουν καταθέσει πρόσφατα με τον διορισμό ή τη μετάταξή τους.

 Τρόπος υποβολής των αιτήσεων

 Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τα ενδιαφερόμενα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

α) αν η οργανική τους θέση βρίσκεται σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης,

β) αν η οργανική τους θέση βρίσκεται σε Κ.Ε.Σ.Υ., στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. με έναν από τους κάτωθι τρόπους:

Ηλεκτρονικά

Με αποστολή των σχετικών αρχείων (αίτησης και δικαιολογητικών) στα email των υπηρεσιών (βλ. παράρτημα ΙΙΙ) που ανήκουν οργανικά.

Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής αποστολής των αρχείων οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνυποβάλλουν εκτός των άνωθεν και το αρχείο (pdf) της Υπεύθυνης Δήλωσης που θα εξάγουν από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Στην εν λόγω ιστοσελίδα υπάρχουν σχετικές οδηγίες. Η ταυτοποίηση εκεί διενεργείται μέσω των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Ο υποψήφιος θα επιλέξει

«Δήλωση με ελεύθερο κείμενο» όπου στο κείμενο θα βεβαιώνει ότι «θα αποστείλω ηλεκτρονικά την αίτηση μετάθεσής μου ως ΕΕΠ ή ΕΒΠ και τα συνημμένα δικαιολογητικά αυτής στη ΔΠΕ/ΔΔΕ/ΠΔΕ….» και στον αποδέκτη της ΥΔ θα αναγράφεται η σχετική ΔΠΕ/ΔΔΕ/ΠΔΕ.

Ταχυδρομικά

(Με συστημένη επιστολή και ως εξαιρετικά επείγον) αυστηρά εντός της οριζόμενης προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται και φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας.

Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτός ένας από τους δύο προαναφερόμενους τρόπους και μόνο τότε,

σύμφωνα και με την αριθ. Δ1α/Γ.Π/οικ.20797/26-3-2020 (ΦΕΚ 1040 Β΄/26-3-2020) Κ.Υ.Α. [που ορίζει ότι από τα μέτρα της απαγόρευσης του περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών εξαιρείται η μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης] δύναται η αίτηση να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο για το λόγο αυτό άτομο.

Για τον καθορισμό του ραντεβού εφιστάται η προσοχή στους αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου καθώς και στα μέλη ΕΕΠ- ΕΒΠ για τις έγκαιρες ενέργειές τους.

 Κριτήρια για τις μεταθέσεις των μελών του ΕΕΠ και ΕΒΠ σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 9 του Π.Δ. 56/2001 είναι:
 • η συνολική υπηρεσία
 • η συνυπηρέτηση
 • οι οικογενειακοί λόγοι
 • οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων ή των Κ.Ε.Σ.Υ. όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
 • η εντοπιότητα
 • η πρώτη προτίμηση.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας

Των μελών του ΕΕΠ και ΕΒΠ κατά τις μεταθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 11 & 13 του Π.Δ. 50/1996, προηγούνται εκείνοι που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:

α) στη συνυπηρέτηση

β) στην εντοπιότητα

γ) στους οικογενειακούς λόγους

δ) στη συνολική υπηρεσία

ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων ή Κ.Ε.Σ.Υ. όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν

στ) στην πρώτη προτίμηση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια τότε λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο υπολογισμός των Μ.Σ.Δ.

Γίνεται για όλους μέχρι 31.8.2020.

Οι νεοδιόριστοι που παραμένουν στις θέσεις που είχαν τοποθετηθεί ως αναπληρωτές την τρέχουσα σχολική χρονιά, μετά τη λήξη του διδακτικού έτους και έως 31.8.2020 λαμβάνουν τα μόρια της ΣΜΕΑΕ της περιοχής διορισμού τους και σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες ΣΜΕΑΕ διαφορετικής κατηγορίας λαμβάνουν τα μόρια της μικρότερης κατηγορίας.

Αν ήδη έχουν τοποθετηθεί προσωρινά, τότε λαμβάνουν τα μόρια της συγκεκριμένης τοποθέτησης.

Γενικά θέματα-επισημάνσεις-διευκρινήσεις

α)Η μόνιμη διαμονή σε έναν τόπο δεν αρκεί για τον υπολογισμό των μονάδων εντοπιότητας, αλλά το μέλος του ΕΕΠ-ΕΒΠ πρέπει να είναι δημότης από διετίας του Δήμου της περιοχής στην οποία ζητείται μετάθεση.

β) Η βεβαίωση του Δημάρχου πρέπει να είναι πρόσφατη (τελευταίου τριμήνου) και να αναγράφει υποχρεωτικά από πότε το μέλος του ΕΕΠ-ΕΒΠ είναι δημότης του Δήμου.

 γ) Οι βεβαιώσεις που προσκομίζουν τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ (για εντοπιότητα, συνυπηρέτηση, εκπαιδευτικού ιδρύματος, ΑΣΠΕ κ.τ.λ.) πρέπει να είναι πρόσφατες (τριμήνου).

Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγιας

Δείτε σχετικά

Εγκύκλιος Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020: Αιτήσεις 6 έως 10 Απριλίου
Οργανικά κενά Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020: Σε περιοχές μετάθεσης και σε ΚΕΣΥ-Αριθμοί μητρώου νεοδιόριστων

Δείτε επίσης

Μισθοδοσία Απριλίου νέων διορισμένων ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ο μισθός αναλυτικά με όλες τις κρατήσεις
Επαγγελματικός προσανατολισμός-ΚΕΣΥ: Εγκύκλιος για εκπαιδευτικές-ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις
Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από ΚΕΣΥ-ΕΔΕΑΥ | Εγκύκλιος
Ειδικά σχολεία-ΕΕΠ: Εγκύκλιος για εξ αποστάσεως συμβουλευτική και υποστήριξη
Εκ περιτροπής εργασία υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας: ΠΔΕ-ΔΠΕ-ΔΔΕ-Δ/ντες, Υποδ/ντες
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

6 Σχόλια

 1. Κυριάκος Κυριαζής σε

  Καλησπέρα σας, τι νόημα έχει η μοριοδότηση των νεοδιοριζόμενων έστω και τον Αύγουστο; Αφού έχουν ήδη τοποθετηθεί σε διεύθυνση εκπαίδευσης και δεν πρόκειται να αλλάξουν για τα επόμενα 2 χρόνια. Έχει μήπως να κάνει με την επιλογή της σχολικής μονάδας της οριστικής τους τοποθέτησης; Απ’ ότι καταλαβαίνω αυτή γίνεται από τη διεύθυνση εκπαίδευσης χωρίς να υπάρχει δυνατότητα επιλογής από το νεοδιοριζόμενο (ή μήπως υπάρχει;). Ξέρουμε με ποια κριτήρια γίνεται η οριστική τοποθέτηση σε σχολική μονάδα και αν οι νεοδιοριζόμενοι παίρνουν κάποια προτεραιότητα ανάλογα με τη μοριοδότησή τους; Ευχαριστώ πολύ

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Άρθρο 66 του νόμου 4653/2020

   Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

   Η παράγραφος 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13) αντικαθίσταται ως εξής:

   «5. α) Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του π.δ. 154/1996 (Α΄ 115). Η οριστική τοποθέτησή τους πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας συγκρίνονται, κατά περίπτωση, με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. του κλάδου τους.

   Οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών. Οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση διορισμού στην Ε.Α.Ε. ισχύει η υποχρέωση του τρίτου εδαφίου και, επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

   β) Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. μετατίθενται σε περιοχές μετάθεσης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.). Με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., οι νεοδιοριζόμενοι, οι μετατιθέμενοι και όσοι είναι στη διάθεση του Συμβουλίου αυτού, τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μεταθέσεις στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) γίνονται απευθείας σε αυτά, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.».

   Επίσης – https://www.especial.gr/neodiorizomenoi-pws-tha-topothetithoun-ekpaideftikoi-eep-evp/

   και – https://www.especial.gr/enimerwsi-gia-diorismous-eep-ebp-fek-kritiria-topothetisewn-leitourgia-aftotelous/

   • Σ. Κ. σε

    ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΕΚΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ;

 2. Σ. Κ. σε

  Μπορεί κάποιος άλλος να τοποθετηθεί τελικά σε αυτό το σχολείο; Από τη διεύθυνση μου είπαν ότι είναι ξεκάθαρο καθώς δεν υπάρχει καποιος άλλος. Έκανα την αίτηση απλά δε συμπλήρωσα το πεδίο που αναφερόταν στους λόγους που ζητώ μεταθεση(παιδί-προϋπηρεσία).

Γράψτε μία απάντηση