Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ερώτηση για Σχολικές Βιβλιοθήκες ΠΕ στη Βουλή από την Χαρά Κεφαλίδου του ΚΙΝΑΛ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ερώτηση για Σχολικές Βιβλιοθήκες ΠΕ στη Βουλή από την Χαρά Κεφαλίδου Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής (ΚΙΝΑΛ)-“Παντελής αδιαφορία του ΥΠΑΙΘ για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες ΠΕ”.

Ερώτηση κατέθεσε στη Βουλή η κα Χαρά Κεφαλίδου, Βουλευτής Δράμας και Τομεάρχης Παιδείας & Θρησκευμάτων του Κινήματος Αλλαγής, προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, σχετικά με την, όπως αναφέρεται, “παντελή αδιαφορία του Υπουργείου Παιδείας” για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες ΠΕ.

Η Ερώτηση

Προς: την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Ν. Κεραμέως

Θέμα: Παντελής αδιαφορία του ΥΠΑΙΘ για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες ΠΕ

 Μετά από δύο αναπάντητες μέχρι σήμερα ερωτήσεις μου, τον Μάιο του 2020 με αριθμό πρωτ.: 6272 και τον Οκτώβριο του ιδίου έτους με αριθμό πρωτ.: 795, για το σοβαρότατο θέμα της απόλυτης εγκατάλειψης των Σχολικών Βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας, επανέρχομαι σήμερα και επισημαίνω για μία ακόμη φορά τη σημαντικότητα του θεσμού για την εκπαιδευτική διαδικασία στη χώρα μας και τον σημαντικό παιδαγωγικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίζει καθώς και την πολύτιμη συμβολή του στη μόρφωση, την καλλιέργεια και τη φιλαναγνωσία των μαθητών.

Είναι πλέον σαφές ότι ένας σημαντικός θεσμός για την εκπαιδευτική διαδικασία στη χώρα μας οδηγείται σε μαρασμό με αποκλειστική ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ.

Σας επισημαίνω για πολλοστή φορά,

ότι δυνατότητα εγγραφής στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν τα δημόσια δημοτικά σχολεία που διαθέτουν αυτόνομο χώρο για τη φιλοξενία της Σχολικής Βιβλιοθήκης. Σκοπός της δημιουργίας του Δικτύου είναι η θεσμοθέτηση ενιαίας ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας Σχολικών Βιβλιοθηκών, καθώς και ο βέλτιστος συντονισμός τους για την αποτελεσματική συμβολή τους στη δημόσια εκπαίδευση.

Ο θεσμός αυτός ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2018,

οπότε με Υπουργική Απόφαση ιδρύθηκε το Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών δημόσιων δημοτικών σχολείων. Τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου εντάχθηκαν σε αυτό οι πρώτες 913 σχολικές μονάδες (στην Α΄ φάση), ενώ σχεδόν ένα χρόνο μετά θα χρηματοδοτούντο (από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) με 2.800.000 ευρώ οι Σχολικές Επιτροπές των Δήμων (3.000 ευρώ ανά σχολείο), προκειμένου να εξοπλιστούν οι πρώτες σχολικές μονάδες που εντάχθηκαν στο Δίκτυο. Τον Απρίλιο του 2019 προστέθηκαν επιπλέον 663 σχολεία (Β’ Φάση). Σε αυτές τις σχολικές μονάδες συγκαταλέγονται και δημοτικά σχολεία της Περιφέρειάς μου του Νομού Δράμας. Παρότι όμως έχει παρέλθει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τα σχολεία που εντάχθηκαν στο Δίκτυο κατά τη Β’ Φάση δεν έχουν ακόμη λάβει την απαραίτητη χρηματοδότηση, για να προμηθευτούν τον αναγκαίο εξοπλισμό, τα βιβλία, τα περιοδικά, τα εγχειρίδια κλπ. και να λειτουργήσουν.

Με σχετική εγκύκλιό του, το Υπουργείο Παιδείας έχει καλέσει όσες σχολικές μονάδες επιθυμούν να κάνουν αίτηση προκειμένου να ενταχθούν στο Δίκτυο (Γ΄ Φάση), την ίδια ώρα που ακόμη βρίσκεται σε εκκρεμότητα η ουσιαστική λειτουργία του προγράμματος στα σχολεία της Β’ Φάσης και η σχετική χρηματοδότησή τους. Εγκύκλιοι, έγγραφα, αιτήσεις, γραφειοκρατικές διαδικασίες αλλά απουσιάζει η πραγματική ουσία.

Με βάση το άρθρο 11 του Νόμου 2986/2002 (ΦΕΚ 24Α):

«Για τη λειτουργία των κατά το άρθρο 43 του Ν.1566/1985 Σχολικών Βιβλιοθηκών, συνιστώνται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων πενήντα (50) θέσεις του κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων και πενήντα (50) θέσεις του κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας… Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, μπορεί να αυξάνονται οι συνιστώμενες θέσεις ανάλογα με τις ανάγκες των Σχολικών Βιβλιοθηκών. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τοποθετούνται οι διοριζόμενοι στις θέσεις βιβλιοθηκονόμων σε σχολικές μονάδες, στις οποίες λειτουργούν Σχολικές Βιβλιοθήκες».

Επειδή

διαπιστώνεται σε πολλές περιοχές της χώρας η μη στελέχωση των Σχολικών Βιβλιοθηκών από το προβλεφθέν, εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό τους Βιβλιοθηκονόμους, και η λειτουργία τους έχει αφεθεί αποκλειστικά στην αμισθί προσφορά των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες.

Επειδή,

σκοπός και στόχος των Σχολικών Βιβλιοθηκών είναι η παροχή υψηλών υπηρεσιών και υψηλής ποιότητας πληροφόρησης των μαθητών και των εκπαιδευτικών και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη στελέχωση του κατάλληλου και εξειδικευμένου ανθρωπίνου δυναμικού.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η κα Υπουργός:
  1. Πότε θα διατεθούν οι οικονομικοί πόροι στις σχολικές μονάδες που εντάχθηκαν στο Δίκτυο κατά τη Β’ Φάση και δεν έχουν λάβει την απαραίτητη χρηματοδότηση;
  2. Πώς γίνεται να καλεί με εγκύκλιό του το Υπουργείο σχολικές μονάδες να καταθέσουν αίτηση για την επόμενη φάση (Γ’ Φάση) διεύρυνσης όταν δεν έχουν δοθεί τα σχετικά κονδύλια για τη λειτουργία της προηγούμενης φάσης;
  3. Η πλειονότητα των σχολικών βιβλιοθηκών σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκονται μέσα σε σχολικές τάξεις. Ο δανεισμός, η έκδοση κάρτα μέλους, η πρόσβαση στο διαδίκτυο, η παραγωγή φωτοαντιγράφων, η καταλογογράφηση, η συστηματική ταξινόμηση αποτελούν βασικές λειτουργίες μιας σχολικής βιβλιοθήκης. Τα περισσότερα σχολεία όμως δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Πώς σκοπεύει το Υπουργείο σας να συμβάλλει στην κατεύθυνση αυτή;
  4. Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσετε ώστε να ενισχυθεί ο πολύτιμος παιδαγωγικός ρόλος των Σχολικών Βιβλιοθηκών της Π.Ε. και να εδραιωθούν ως ένα αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας;
  5. Ποιες δράσεις θα αναλάβει το Υπουργείο ώστε οι αποθήκες βιβλίων που υπάρχουν σήμερα – στις περισσότερες των περιπτώσεων – να γίνουν πραγματικές Σχολικές Βιβλιοθήκες;
  6. Σκοπεύετε να προχωρήσετε στη στελέχωση των Σχολικών Βιβλιοθηκών ανά την Επικράτεια με το προβλεπόμενο από το άρθρο 11 του Νόμου 2986/2002 προσωπικό;
  7. Εάν ναι, πότε αναμένεται να γίνει η στελέχωση των Σχολικών Βιβλιοθηκών; Με ποιον τρόπο και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της απόφασης αυτής;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Χαρά Κεφαλίδου

Δείτε επίσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση