Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ΕΕΕΕΚ Νάξου από τον Ευρωβουλευτή Ε. Φράγκο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ΕΕΕΕΚ Νάξου από τον Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης Εμμανουήλ Φράγκο “Φραγκούλη” – Αναζήτηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, ώστε η στέγαση των μαθητών να ανταποκρίνεται στο πλαίσιο ελάχιστων τεχνικών προτύπων.

Ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης και της ομάδας του ECR, Εμμανουήλ Φράγκος “Φραγκούλης”, ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωση σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Νάξου.

Σύμφωνα με τον Ευρωβουλευτή, το συγκεκριμένο ΕΕΕΕΚ, ως δημόσιο Επαγγελματικό Σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για μαθητές με αναπηρίες, στεγάζεται σε ακατάλληλα κοντέινερ, που δεν ανταποκρίνονται στα ελάχιστα εκπαιδευτικά προ-απαιτούμενα, ούτε στις ειδικές ανάγκες των μαθητών με αναπηρίες.

Ο Εμμανουήλ Φράγκος με την ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φέρνει το παράδειγμα του ΕΕΕΕΚ Νάξου και αναζητά ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, ώστε η στέγαση των μαθητών να ανταποκρίνεται στο πλαίσιο ελάχιστων τεχνικών προτύπων, με τα οποία οφείλουν να συμμορφώνονται οι ειδικές ευρωπαϊκές σχολικές υποδομές.

Τα κοντέινερ, ως θεωρητικά προσωρινή αλλά ουσιαστικά μόνιμη δυστυχώς λύση, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να διασφαλίσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την ειδική εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον του χώρου στέγασης, τα παιδιά θα πρέπει να προαυλίζονται στον ίδιο χώρο με τους μαθητές τυπικής εκπαίδευσης (2ο Γυμνάσιο Νάξου), ώστε να προάγεται η αλληλοκατανόηση και η ένταξη όλων των μαθητών στο κοινωνικό σύνολο.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής επισημαίνει την άμεση ανάγκη για ανέγερση πρότυπων υποδομών για παιδιά με αναπηρίες, με ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά πλαίσια για τη μόχλευση συμπλήρωση επενδυτικών-φιλανθρωπικών κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα ή τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι σημερινές συνθήκες στη Νάξο δεν ανταπεξέρχονται στην πρόβλεψη της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρει για μια ΕΕ “αποφασισμένη να προάγει την ανάπτυξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου γνώσης μέσω ευρείας πρόσβασης στην εκπαίδευση και μέσω της συνεχούς αναπροσαρμογής της”.

Ακολουθεί η Ερώτηση

European Parliament 2019-2024

European Parliament

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης

προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Emmanouil Fragkos (ECR)

Θέμα: Κατάλληλες υποδομές για το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Νάξου

Η ΕΕ και τα Κράτη Μέλη έχουν υπογράψει την UNCRPD, που προβλέπει την συμπεριληπτική εκπαίδευση (άρθρο 24), χωρίς δυστυχώς να εφαρμόζεται στην πράξη.

Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Νάξου είναι δημόσιο Επαγγελματικό Σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για μαθητές με αναπηρίες.

Το σχολείο στεγάζεται σε ακατάλληλα κοντέινερ, που δεν ανταποκρίνονται στα ελάχιστα εκπαιδευτικά προ-απαιτούμενα, ούτε στις ειδικές ανάγκες των μαθητών με αναπηρίες. Χαρακτηριστικά, η έλλειψη ηχομόνωσης και κατάλληλου χώρου δε διασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες για την ειδική εκπαιδευτική διαδικασία.

Τέτοιες συνθήκες δεν ανταπεξέρχονται στην ΕΕ που δηλώνει, «αποφασισμένη να προάγει την ανάπτυξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου γνώσης μέσω ευρείας πρόσβασης στην εκπαίδευση και μέσω της συνεχούς αναπροσαρμογής της» (προοίμιο ΣΛΕΕ).

Είναι επιτακτικό να υπάρχει κατάλληλος και επαρκής χώρος στέγασης και τα παιδιά να προαυλίζονται στον ίδιο χώρο με τους μαθητές τυπικής εκπαίδευσης (2ο Γυμνάσιο Νάξου), γεγονός που προάγει την αλληλοκατανόηση και την ένταξη όλων των μαθητών στο κοινωνικό σύνολο.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1) Δεδομένου ότι, τα Διαθρωτικά/Επενδυτικά κονδύλια για την υλοποίηση τέτοιων έργων, αποτελούν αρμοδιότητα των Κρατών Μελών, υπάρχει πλαίσιο ελάχιστων τεχνικών προτύπων με τα οποία οφείλουν να συμμορφώνονται οι ειδικές ευρωπαϊκές σχολικές υποδομές;

2) Υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές για την ένταξη των παιδιών με αναπηρία, μέσω πρότυπης συμπεριληπτικής εκπαίδευσης;

3) Διατίθενται ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά πλαίσια για τη μόχλευση/συμπλήρωση επενδυτικών/φιλανθρωπικών κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα ή τον κρατικό προϋπολογισμό για ανέγερση πρότυπων υποδομών για παιδιά με αναπηρίες;

Δείτε επίσης

Εγκύκλιος Παράλληλης Στήριξης 2022-23: Η διαδικασία-Εγκρίσεις στήριξης από εκπ/κούς-Σχολ. Νοσηλευτές-ΕΒΠ 

Επιτροπή εξοπλισμού ΣΜΕΑΕ για σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών: Απόφαση συγκρότησης 

Ο “χάρτης” του ΕΕΠ-ΕΒΠ στην εκπαίδευση: 4 κρίσιμοι λόγοι για πλήρη κάλυψη των κενών με διορισμούς 

Καθηκοντολόγια ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-ΕΠΑΛ-Γενικά σχολεία | Νομοθεσία 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση