Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ερώτηση στη Βουλή για τον ιστότοπο Υπουργείου Παιδείας: Για ποιους λόγους δεν είναι προσβάσιμος από ΑμεΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ερώτηση στη Βουλή για τον ιστότοπο Υπουργείου Παιδείας: Για ποιους λόγους δεν έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Οδηγίας (EE) 2016/2102, ώστε να είναι προσβάσιμος από άτομα με αναπηρία;

Ερώτηση στα πλαίσια κοινοβουλευτικού ελέγχου με θέμα “Επικαιροποιημένη δήλωση προσβασιμότητας και προσβασιμότητα για τα ΑμεΑ“, κατέθεσε στη Βουλή η Βουλευτής της Ελληνικής Λύσης κα Σοφία Ασημακοπούλου.

Η Βουλευτής ρωτά την Υπουργό Παιδείας:

1. Για ποιους λόγους ο ιστότοπος του Υπουργείου δεν έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Οδηγίας (EE) 2016/2102 ώστε να είναι προσβάσιμος από άτομα με αναπηρία;

2. Για ποιους λόγους στον ιστότοπο του Υπουργείου δεν έχει αναρτηθεί δήλωση προσβασιμότητας;

3. Πως σκοπεύετε να παρέμβετε, ώστε ο ιστότοπος του Υπουργείου να εναρμονιστεί με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις;

Δείτε την Ερώτηση αναλυτικά

Αθήνα, 12-01-2022

Της ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ – ΧΑΪΔΩΣ Βουλευτού Β’ Πειραιώς

ΠΡΟΣ: Την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Επικαιροποιημένη δήλωση προσβασιμότητας και προσβασιμότητα για τα ΑμεΑ»

Κυρία Υπουργέ,

Με τον Νόμο 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’/23.09.2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», ρυθμίζονται σε ενιαίο νομοθετικό κείμενο οι διατάξεις για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω νομοθετήματος,

οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημοσίου οφείλουν να είναι προσβάσιμοι για τα ΑμεΑ πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων (ν. 4727, άρ. 37 «Πεδίο εφαρμογής ψηφιακής προσβασιμότητας (άρθρο 1 παρ. 2, 3 και 4 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)».

Επίσης, επισημαίνεται ότι:

«Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα παρέχουν και επικαιροποιούν χωρίς καθυστέρηση, μόλις επέλθει ουσιώδης μεταβολή και σε κάθε περίπτωση σε ετήσια βάση, λεπτομερή, περιεκτική και σαφή δήλωση προσβασιμότητας για τη συμμόρφωση των ιστοτόπων και των εφαρμογών τους για φορητές συσκευές προς τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου» (ν. 4727/2020, Άρθρο 42 Μορφή και περιεχόμενο της δήλωσης προσβασιμότητας)

Ακόμη, σύμφωνα με το Άρθρο 44 του ως άνω νομοθετήματος – Υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείων:

«Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα αναρτούν στον ιστότοπο τους πλήρη στοιχεία για την κατάσταση συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών τους για φορητές συσκευές προς τις διατάξεις του παρόντος».

Ταυτόχρονα,

σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 3071 23 Ιουλίου 2020 (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3071 23 Ιουλίου 2020) του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,(άρθρο 3, β’) οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημοσίου, πρέπει να έχουν αναρτήσει σε εμφανές σημείο επικαιροποιημένη δήλωση προσβασιμότητας, η οποία θα συμμορφώνεται με το πρότυπο που ορίζεται στο άρθρο.

Με βάση τις προαναφερόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις

οι καταληκτικές ημερομηνίες για τη συμμόρφωση του συνόλου των ιστοτόπων ορίζεται η 23η .09.2020 και η 23η .06.2021 για τις εφαρμογές για φορητές συσκευές. Δυστυχώς από ότι μέχρι σήμερα (10/01/2022) ο ιστότοπος του Υπουργείου σας δεν έχει συμμορφωθεί με τις ως άνω νομοθετικές διατάξεις

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Για ποιους λόγους ο ιστότοπος του Υπουργείου δεν έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Οδηγίας (EE) 2016/2102 ώστε να είναι προσβάσιμος από άτομα με αναπηρία;

2. Για ποιους λόγους στον ιστότοπο του Υπουργείου δεν έχει αναρτηθεί δήλωση προσβασιμότητας;

3. Πως σκοπεύετε να παρέμβετε, ώστε ο ιστότοπος του Υπουργείου να εναρμονιστεί με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις;

Δείτε σχετικά
Δείτε επίσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση