Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης: Χορήγηση δύο μεταπτυχιακών υποτροφιών για σπουδές στη Γαλλία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης: Οι υποτροφίες αφορούν στον τομέα της τέχνης και απευθύνονται σε όσους κατάγονται από την Κέρκυρα, τα Επτάνησα ή τη Μικρά Ασία.

ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης

Ακολουθεί η προκήρυξη

Η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης, σύμφωνα με τη διάταξη του κληροδοτήματος «Ιωάννας Σπητιέρη ή Σπητέρη», προκηρύσσει, εις μνήμη Αντωνίου και Ιωάννας Σπητέρη, τη χορήγηση δύο (2) δωδεκάμηνων μεταπτυχιακών υποτροφιών στην Γαλλία, στον Τομέα της Τέχνης: γλυπτική ή ζωγραφική ή χαρακτική ή θεωρία της τέχνης, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Προϋποθέσεις

Θα χορηγηθούν σε επιστήμονες, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους όρους του κληροδοτήματος:

1. Να είναι Έλληνες – ίδες.

2. Nα κατάγονται από την Κέρκυρα ή γενικά από τα Επτάνησα ή να έχουν καταγωγή από τη Μικρά Ασία.

Δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας των υποψηφίων, των γονέων ή των παππούδων τους, όπου αυτό απαιτείται και τούτων μη υπαρχόντων, άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο, από τα οποία θα προκύπτει:

  • α) Η Ελληνική υπηκοότητά τους.
  • β) Ο τόπος καταγωγής τους.
  • γ) Η ηλικία τους, η οποία δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 36 ετών.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημιακού Τομέα, με βαθμολογία τουλάχιστον «λίαν καλώς», στο οποίο να αναγράφεται και ο βαθμός.

3. Πιστοποιητικό εγγραφής για μεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία, στον Τομέα της Τέχνης: γλυπτική ή ζωγραφική ή χαρακτική ή θεωρία της τέχνης, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

4. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 των υποψηφίων ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλο ίδρυμα ή κληροδότημα του Ν. 4182/2013 και ότι δεν έχουν εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς τους από υποτροφία, η οποία τους είχε απονεμηθεί προηγουμένως.

5. Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Ύψος υποτροφίας

Το χορηγούμενο ποσόν είναι 9.600,00€ (800,00€ x 12 μήνες) για τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, ήτοι 19.200,00 (8000,00 x12 μήνες x 2 υπότροφοι) η συνολική υποτροφία των δύο υποτρόφων.

Προθεσμία

Οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν με τα ανωτέρω δικαιολογητικά το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 στην ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1, 171 21 Ν. Σμύρνη, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 9333702 & 210 9330274 και στο email: info@estia-ns.gr.

Βρείτε εδώ την εν λόγω προκήρυξη.

Δείτε επίσης
Επιστήμες της Εκπαίδευσης: Μεταπτυχιακό χωρίς τέλη φοίτησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Δωρεάν μεταπτυχιακό στη Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο Πατρών
26 θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΕΚΠΑ 
Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων: Δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα από το Πανεπιστήμιο Πατρών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση