Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών σχεδιάζει να δημιουργήσει το Υπουργείο Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών σχεδιάζει να δημιουργήσει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών

Τη διαμόρφωση Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2024 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το οποίο με τη μορφή επιτελική σύνοψης, έχει να κάνει με τη διατύπωση στόχων και τη σύνδεση με στρατηγικές επιλογές του Κυβερνητικού Προγραμματισμού.

Το Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘΑ, είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υψηλής ποιότητας αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και συνεχούς ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών που θα περιλαμβάνει:

• Σύστημα διάγνωσης επιμορφωτικών αναγκών (μέρος του είναι η αξιολόγηση),

• Σύστημα Σχεδιασμού, Πιστοποίησης και Υλοποίησης Επιμορφωτικών Προγραμμάτων (μέρος του θα είναι το ΙΕΠ, το ΕΚΔΔΑ, τα ΚΕΔΙΒΙΜ), και Λειτουργική ενοποίηση Μητρώων Πιστοποιημένων Επιμορφωτών.

Αναλυτικά πως θα διαμορφωθεί και τι θα περιλαμβάνει το Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών

  1. Παροχή μεγάλης γκάμας Επιμορφωτικών Προγραμμάτων για την κάλυψη διαφοροποιημένων αναγκών (εισαγωγική κατά τη δόκιμη θητεία, περιοδική ετήσιας διάρκειας (Sabbatical), ανάπτυξης ηγετικών στελεχών, ειδικά στοχευμένα προγράμματα τρίμηνης ή εξάμηνης διάρκειας, ενδοσχολικά, Μείζον πρόγραμμα με εστίαση σε σχολείο-όχι μόνο ατομικά, μεταπτυχιακά).
  2. Πιστοποίηση των προσόντων που αποκτώνται από τις διαδοχικές δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και σύστημα καταγραφής των σταδίων της ανάπτυξης της επαγγελματικής πορείας τους (Teacher Portfolio).
  3. Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών το οποίο ανάμεσα στα άλλα θα παρέχει “μηχανισμούς καταγραφής των στοιχείων παρακολούθησης της επιμόρφωσης και παραγωγής αναφορών ανά μάθημα ή επιμορφούμενο.
  4. Ο στόχος είναι «αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της συμμετοχής των επιμορφούμενων στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθώς και τα αποτελέσματα αξιολόγησης αυτών, η διαδικασία επιμόρφωσης να οδηγεί σε αντίστοιχες πιστοποιήσεις».

Σύμφωνα με το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2024 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, θα έχουμε τουλάχιστον 160.000 επιμορφώσεις εκπαιδευτικών (σε σύνολο 180.000 εκπαιδευτικών).

Δείτε σχετικά

Προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 2024: Τι περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας 

Ο σχεδιασμός για την Ειδική Αγωγή και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ για το 2024 από το Υπ. Παιδείας 

Η διοικητική δομή του Υπουργείου Παιδείας: 170.570 το σύνολο του προσωπικού-6.547.630.000 € ο προϋπολογισμός 2024 

Ψηφιακός μετασχηματισμός στην εκπαίδευση: Τα 22 έργα στις εκπ/κές και διοικητικές υπηρεσίες του Υπ. Παιδείας

Το χρονοδιάγραμμα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης: Περ/κών Δ/ντών-Εποπτών Ποιότητας-Πρ/νων ΚΕΔΑΣΥ-Πρ/νων Εκπ/κών Θεμάτων 

Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας για το ΕΕΠ-ΕΒΠ: Τι περιλαμβάνεται στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2024 

Δείτε ακόμη

Νέες διευκρινίσεις για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ από το Υπουργείο Παιδείας 

Τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση: Τι ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση