Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

eTwinning: Στηρίζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

eTwinning: Στηρίζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση – προσφέρει μία ασφαλή πλατφόρμα για το προσωπικό (εκπαιδευτικούς, διευθυντές, βιβλιοθηκάριους κτλ) που εργάζεται σε σχολεία.

eTwinning

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Δελτίο Τύπου ενημερώνει:

Το eTwinning στηρίζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση!

Τα τελευταία 15 χρόνια, το eTwinning έχει διαμορφώσει μια κοινότητα για τα σχολεία στην Ευρώπη, αλλά και για τα σχολεία χωρών εκτός αυτής σε έναν ασφαλή διαδικτυακό χώρο, όπου είναι ευπρόσδεκτοι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων που τους ενδιαφέρει να συνεργάζονται μεταξύ τους και να ανταλλάσουν ιδέες και καλές πρακτικές.

Με την πάροδο των χρόνων, η εν λόγω κοινότητα έχει ενθαρρύνει περισσότερα από 800.000 μέλη της να συνεργαστούν και να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά εργαλεία για να υλοποιήσουν συνεργατικά έργα (projects) με τους μαθητές τους.

Το eTwinning συνεχίζει να στηρίζει τους εκπαιδευτικούς και την εκπαιδευτική κοινότητα τώρα που τα σχολεία στην Ευρώπη έχουν προσωρινά κλείσει λόγω της πανδημίας του COVID-19 με τους εξής τρόπους:

Στην Ελλάδα η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) της δράσης eTwinning έως σήμερα:
 • έχει δημιουργήσει τρία (3) διαδικτυακά μαθήματα στο πλαίσιο της δράσης «Μένουμε Σπίτι με το eTwinning» για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • έχει προγραμματίσει να υλοποιήσει την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020 το διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) με θέμα: «Πρακτικά εργαλεία για την ανάπτυξη της ευεξίας και συνοχής στην ομάδα τάξης τον καιρό του Covid-19», το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι δηλώσεις συμμετοχής των εκπαιδευτικών στο σεμινάριο έχουν ξεπεράσει τις 4000>
 • έχει εγκρίνει δώδεκα (12) νέα έργα με θέμα τον Covid-19 για την υλοποίηση των οποίων συνεργάζονται 372 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από όλη την Ευρώπη
 • έχει εγκρίνει την εγγραφή 382 νέων εκπαιδευτικών και 214 νέων σχολικών μονάδων στην πλατφόρμα του eTwinning από τις 11 Μαρτίου 2020 (τελευταία ενημέρωση 26.04.2020)
 • υποστηρίζει καθημερινά και ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς που συνεχίζουν να υλοποιούν έργα eTwinning στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • συνεχίζει την υλοποίηση των 10 εξαμηνιαίων διαδικτυακών σεμιναρίων (διάρκειας 120 ωρών το καθένα), τα οποία ολοκληρώνονται το Μάιο του 2020 (https://seminars.etwinning.gr/)

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ελληνική ΕΥΥ συμμετέχει στις δράσεις:
 1.      Ενδοσχολικά Έργα eTwinning

Για πρώτη φορά, και μόνο για την περίοδο κατά την οποία τα σχολεία είναι κλειστά λόγω της πανδημίας, το eTwinning επιτρέπει σε εγγεγραμμένους στο eTwinning εκπαιδευτικούς από το ίδιο σχολείο, να υλοποιήσουν μαζί ένα συνεργατικό έργο (project). Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν το TwinSpace, την ασφαλή πλατφόρμα στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί των τάξεων που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο έργο. Το ΤwinSpace επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να επικοινωνούν και να συνεργάζονται, κάνοντας χρήση εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης (chat, forum, εργαλείο τηλεδιάσκεψης, εργαλείο δημοσκοπήσεων, συνεργατικό εργαλείο δημοσίευσης φωτογραφιών/βίντεο/κειμένων κ.ά.).

 1.      Νέα Ομάδα «To eTwinning στο Σπίτι-το eTwinning εν καιρώ κλειστών σχολείων»

Οι Ομάδες eTwinning είναι κλειστοί  ψηφιακοί χώροι όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συζητήσουν και να συνεργαστούν πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Στόχος είναι η διάδοση καλών πρακτικών, η συζήτηση για μεθόδους, πρακτικές και προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης και η υποστήριξη για επαγγελματική ανάπτυξη.

Στις 20 Απριλίου, το eTwinning εγκαινίασε την Ομάδα «eTwinning at Home – eTwinning in times of school closure» (Το eTwinnning στο Σπίτι – το eTwinning εν καιρώ κλειστών σχολείων) που παρουσιάζει μια συλλογή υλικού που συγκεντρώθηκε από όλη την κοινότητα και σκοπό έχει να εμπνεύσει και να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς. Ειδικά σχεδιασμένες σελίδες θα περιλαμβάνουν μαρτυρίες εκπαιδευτικών, συνεργατικές διαδικτυακές δραστηριότητες, οδηγούς εκμάθησης για διάφορα εργαλεία και πρακτικά παραδείγματα δραστηριοτήτων από επιλεγμένα έργα. Οι εγγεγραμμένοι eTwinners μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν διαδικτυακές εκδηλώσεις για να μάθουν και να μοιραστούν τρόπους με τους οποίους χειρίζονται την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Σύνδεσμος για εγγραφή στην Ομάδα: https://groups.etwinning.net/113665/home

 1.        Εκδηλώσεις Εκμάθησης και Διαδικτυακά Σεμινάρια

Οι Εκδηλώσεις Eκμάθησης είναι σύντομες εντατικές διαδικτυακές εκδηλώσεις σε θέματα κυρίως παιδαγωγικού χαρακτήρα. Περιλαμβάνουν ασύγχρονες αλλά και ενίοτε σύγχρονες δραστηριότητες και οργανώνονται σε κάποια ευρέως διαδεδομένη ευρωπαϊκή γλώσσα.

Τα Διαδικτυακά Σεμινάρια είναι ζωντανές συνεδρίες επικοινωνίας όπου οι εκπαιδευτικοί έχουν τη ευκαιρία να μάθουν και να συζητήσουν με συναδέλφους τους για θέματα σχετικά με την παιδαγωγική και με πτυχές του eTwinning, γενικότερα. Αρμόδιος για το συντονισμό τους είναι κάποιος ειδικός και πραγματοποιούνται σε κάποια ευρέως διαδεδομένη ευρωπαϊκή γλώσσα.

 •       Προγραμματισμένες εκδηλώσεις ανά μήνα:

https://www.etwinning.net/eunfiles/etwinning_agenda_etwinning_live.pdf

 •      Προσεχείς εκδηλώσεις:

·            27.04.2020 – 10.05.2020: Learning Event 2020: How to launch an eTwinning VET project from zero?

·            27.04.2020 at 17 CEST: Jouer en mixité – l’égalité filles – garçons c’est aussi la mixité;

·            29.04.2020 at 17 CEST: How to implement projects into lessons, and lessons into projects.

 1.       SCHOOL EDUCATION GATEWAY- Η διαδικτυακή πλατφόρμα της Ευρώπης για τη σχολική εκπαίδευση

Tο School Education Gateway στηρίζει τους εκπαιδευτικούς αυτή την περίοδο, παρέχοντας διαδικτυακά μαθήματα και σεμινάρια. Ειδικότερα,  οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν το διαδικτυακό μάθημα Addressing the Climate Crisis in Your Classroom και να συνεχίσουν έτσι να αναπτύσσουν τη διδακτική τους πρακτική κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Αυτό το μάθημα θα τους βοηθήσει να γνωρίσουν και να κατανοήσουν επιστημονικά στοιχεία που αφορούν στην κλιματική κρίση και θα τους υποδείξει τρόπους για να τα χρησιμοποιήσουν στην τάξη, μέσω της υλοποίησης καινοτόμων έργων και δραστηριοτήτων. Το μάθημα ξεκινά στις 27 Απριλίου 2020 και οι εγγραφές είναι ανοιχτές έως τις 3 Μαΐου 2020.

Κατά την περίοδο αυτή έμφαση δίνεται στη διαδικτυακή μάθηση και την εξ αποστάσεως διδασκαλία για την υποστήριξη εκπαιδευτικών και σχολικού προσωπικού:

·         Ευρωπαϊκές εθνικές ιστοσελίδες για διαδικτυακή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το κλείσιμο των σχολείων

·         Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: προκλήσεις και ευκαιρίες

·         Coronavirus crisis: how is Early Childhood Education and Care coping?

 

To eTwinning είναι η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης. Το eTwinning προσφέρει μία ασφαλή πλατφόρμα για το προσωπικό (εκπαιδευτικούς, διευθυντές, βιβλιοθηκάριους κτλ) που εργάζεται σε σχολεία των συμμετεχουσών ευρωπαϊκών χωρών, προκειμένου να επιικοινωνήσουν, να συνεργαστούν, να αναπτύξουν έργα, να μοιραστούν και εν ολίγοις να νιώσουν ότι αποτελούν μέρος της πιο συναρπαστικής μαθησιακής κοινότητας στην Ευρώπη.

Το eTwinning συγχρηματοδοτείται από το Erasmus+, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό.  Στο πρόγραμμα συμμετέχουν περίπου 800.000 εκπαιδευτικοί, 205.000 σχολεία και έχουν υλοποιηθεί περίπου 106.000 συνεργατικά έργα.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, στο eTwinning είναι εγγεγραμμένοι 28205 εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 8585 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα 16843 συνεργατικά έργα (τελευταία ενημέρωση: 26-04-2020). Γίνετε μέλη της Κοινότητας eTwinning. Δεν είστε μόνοι!

 Δείτε επίσης

Εκπαιδευτική τηλεόραση 27 έως 30.04.2020: Το Πρόγραμμα
Οδηγίες για την εξ αποστάσεως ειδική αγωγή: Από τη Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του ΕΚΠΑ
Εκπαιδευτική τηλεόραση-ειδική αγωγή: Επιστολή ΠΟΣΕΕΠΕΑ για ένταξη σχετικών ενοτήτων
Πότε ανοίγουν τα σχολεία: 11.05 Γ Λυκείου – 01.06 Λύκειο, Γυμνάσιο -15.06 Δημοτικό
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση