Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΕΒΠ με braille και Νοηματική: Τι ισχύει για τις προσλήψεις αναπληρωτών και τους διορισμούς

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΕΒΠ με braille και Νοηματική: Τι ισχύει για τις προσλήψεις αναπληρωτών και τους διορισμούς – Επισημάνσεις και παράθεση νομοθεσίας από τον εκπαιδευτικό-Μαθηματικό (ΠΕ03) Μάριο Μαγιολαδίτη.

ΕΒΠ με braille και Νοηματική

Αναφορικά με τα ισχύοντα με την υποστήριξη μαθητών με προβλήματα όρασης ή κωφών και βαρήκοων μαθητών και τις Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 1ΕΑ/2019 και 2022 για πρόσληψη ή διορισμό μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), ο εκπαιδευτικός-Μαθηματικός (ΠΕ03) Μάριος Μαγιολαδίτης παραθέτει επισημάνσεις και τη νομοθεσία.

Αναλυτικά

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΒΠ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΟΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Μεταξύ των δύο προκηρύξεων 1ΕΑ υπήρχε αυτή η διαφορά στη σημείωση που αφορά κωφούς και βαρήκοους μαθητές:

1ΕΑ/2022

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για την υποστήριξη κωφών και βαρήκοων μαθητών διορίζονται ή προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα τα μέλη ΕΒΠ που έχουν πιστοποιημένη επάρκεια στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4589/2019 όπως ισχύει.

1ΕΑ/2019

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για την υποστήριξη κωφών και βαρήκοων μαθητών διορίζονται ή προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα τα μέλη ΕΒΠ που έχουν πιστοποιημένη επάρκεια στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008 όπως ισχύει.

ΤΙ ΟΡΙΖΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Νόμος 4589/2019, άρθρο 60, παρ. 2:

Η παράγραφος 3 του άρθρου 58 εφαρμόζεται αναλόγως και για τον διορισμό ή την πρόσληψη μελών Ε.Β.Π. που γνωρίζουν την Ε.Ν.Γ.

Άρθρο 57 παρ. 3.

Για την εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα όρασης ή κωφών και βαρήκοων μαθητών, διορίζονται ή προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε. οι οποίοι έχουν πιστοποιημένη επάρκεια στη γραφή Braille ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008.

Νόμος 3699/2008, άρθρο 7, παράγραφος 2α (πρώην 3) 2α.

Σε σχολικές μονάδες, στις οποίες φοιτούν τυφλοί κωφοί μαθητές, διορίζονται ή προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π., με πιστοποιημένη γνώση της γραφής Braille και πιστοποίηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.).

Σύμφωνα λοιπόν με τη νομοθεσία για το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ισχύει η κατά προτεραιότητα πρόσληψη σε κωφούς και βαρήκοους μαθητές αλλά όχι σε μαθητές με οπτική αναπηρία.

Δείτε επίσης

Ενστάσεις προκηρύξεων Ειδικής Αγωγής: Συνολικά 6.204, 7,8% επί των 80.160 υποψηφίων | Ενημέρωση 

Ενημέρωση για προσλήψεις αναπληρωτών 2022-23: Πόσες θα είναι-Τι θα “τρέξει” στην Α Φάση-Κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ 

Σειρά προσλήψεων αναπληρωτών: Η σειρά των κλάδων/ειδικοτήτων και η σειρά που θα “τρέξει” το σύστημα

Οδηγός εκπαιδευτικού-ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Νομοθεσία-Λειτουργία Α/θμιας και Β/θμιας-Νεοδιόριστοι-Αναπληρωτές 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Η ταυτότητα των κλάδων-Δομές απασχόλησης-Καθηκοντολόγια-Ιστορική αναδρομή 

Προσλήψεις από προσωρινούς πίνακες: Τι προβλέπεται, όταν θα εκδοθούν οριστικοί, για όσους δεν θα δικαιούνται πρόσληψη 

 Ανάκληση πρόσληψης 382 αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2021-22

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση