Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια 2023: 4η Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για υποβολή προτάσεων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια 2023: 4η Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για υποβολή προτάσεων – Προθεσμία έως την 31η  Ιανουαρίου 2023.

Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια 2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 την 4η πρόσκληση υποβολής προτάσεων Erasmus+ για τη συνέχιση της υλοποίησης της πρωτοβουλίας “Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 384 εκατομμυρίων ευρώ, η πρόσκληση υποβολής προτάσεων Erasmus+ του 2023 για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια έχει προθεσμία την 31η  Ιανουαρίου 2023.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το ΥΠΑΙΘ

Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια υποστηρίζουν τη συστημική, δομική και βιώσιμη διακρατική συνεργασία μεταξύ των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη, καλύπτοντας την αποστολή τους στην εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία και στις υπηρεσίες τους προς την κοινωνία. Μέσω καινοτόμων και διαφορετικών μοντέλων μακροπρόθεσμης ολοκληρωμένης συνεργασίας, τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια προωθούν κοινές ευρωπαϊκές αξίες και ενισχυμένη ευρωπαϊκή ταυτότητα και υποστηρίζουν τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ώστε να πραγματοποιήσουν ένα ουσιαστικό άλμα στην ποιότητα, την απόδοση, την ελκυστικότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα.

Η πρόσκληση του 2023 βασίζεται στην επιτυχία των τριών προσκλήσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2019, το 2020 και το 2022 οι οποίες υποστηρίζουν 44 συμμαχίες που συγκεντρώνουν περισσότερα από 340 Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από όλη την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και 7 ελληνικά ΑΕΙ. Η πρόσκληση δομείται πάνω σε δύο βασικούς άξονες:

  • την εντατικοποίηση ήδη διαμορφωμένων διακρατικών συνεργασιών, και
  • τη συγκρότηση νέων διακρατικών συνεργασιών.

Οι καινοτομίες της φετινής πρόσκλησης είναι οι κάτωθι:

  • Η πρόσκληση για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια Erasmus+ 2023 είναι ανοικτή για Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίωνπου έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ως πλήρεις εταίροι στις πιθανές συμμαχίες.
  • Σφραγίδα Αριστείαςθα απονεμηθεί σε προτάσεις που αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν ως υψηλής ποιότητας (άνω των 80 βαθμών). Η Σφραγίδα Αριστείαςαποτελεί σήμα ποιότητας που αναγνωρίζει την ποιότητα των σχετικών προτάσεων και τις βοηθά να αναζητήσουν εναλλακτική χρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο.

Με  απώτερο στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων, διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση στις 15/11/2022  και ώρα 16:30 μ.μ.-19:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος).

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/opening-of-2023-erasmus-european-universities-call-comes-with-record-budget .

Η υποβολή προτάσεων πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας «Funding and Tender Opportunities Platform» shorturl.at/GNUY5.

Περισσότερες πληροφορίες για  την ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο Online information session: EUROPEAN UNIVERSITIES – Erasmus+ 2023 Call for Proposals(europa.eu).

Τυχόν ερωτήματα σε σχέση με την Πρόσκληση απευθύνονται απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  EACEA-EUROPEAN-UNIVERSITIES@ec.europa.eu.

Δείτε επίσης

Ελληνικά και Αμερικανικά Πανεπιστήμια-Συμπράξεις και οφέλη: Ερωτήσεις και Απαντήσεις 

Κεραμέως-ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Πότε θα γίνει-Τα 3 επίπεδα της συνολικής αξιολόγησης 

ΔΟΑΤΑΠ-αναγνώριση τίτλων: Σε 1-8 εβδομάδες από 1-2 χρόνια που χρειάζονταν στο παρελθόν η ολοκλήρωση των αιτήσεων

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση