Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ευρωπαϊκά Σχολεία εκπαιδευτικών: Επιτροπές αξιολόγησης, μοριοδότησης συνέντευξης και ενστάσεων, υποψηφίων για απόσπαση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ευρωπαϊκά Σχολεία εκπαιδευτικών: Επιτροπές αξιολόγησης, μοριοδότησης συνέντευξης και ενστάσεων, υποψηφίων για απόσπαση-Απόφαση.

Ευρωπαϊκά Σχολεία εκπαιδευτικών

Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία 44236/Η2/8-4-2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση Επιτροπών του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Φ. 821/74513/Η2/08-05-2017 (Β’ 1742)» (Β’ 1380).

Με την υπ. αριθμ.  93744/Η2-ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 625 – 03.08.2021– Απόφαση της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Ν. Κεραμέως, τροποποιείται η υπό στοιχεία 44236/Η2/ 8-4-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση Επιτροπών του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Φ. 821/74513/Η2/08-05-2017 (Β’ 1742) υπουργικής απόφασης» (Β’ 1380), αναφορικά με την αντικατάσταση μέλους της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης και Μοριοδότησης των τυπικών προσόντων, της Πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης και Μοριοδότησης της προφορικής συνέντευξης και της Τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων των υποψηφίων για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία εκπαιδευτικών, ως προς το σημείο 2, ως εξής:

«2. Βασιλική Μπερνίκου του Γεωργίου,

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων, με αναπληρωτή τον Ηλία Τολιά του Χρήστου, Προϊστάμενο του Τμήματος Δ’ Ευρωπαϊκών Σχολείων της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων».

Κωδικοποιούνται οι Επιτροπές

του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Φ. 821/74513/Η2/08-05-2017 (Β’ 1742) απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οι οποίες είχαν οριστεί με την υπό στοιχεία 44236/Η2/8-4-2020 (Β’ 1380) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως ισχύουν, ως εξής:

Α) Τριμελής Επιτροπή αξιολόγησης και μοριοδότησης των τυπικών προσόντων

του υποψηφίου εκπαιδευτικού και εποπτικού προσωπικού και των Στελεχών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και τα Σχολεία Διεθνών Οργανισμών, αποτελούμενη από τους:

1.α. Βαρβάρα Νίκα του Αθανασίου,

Εθνική Επιθεωρήτρια Πρωτοβάθμιου Κύκλου των Ευρωπαϊκών Σχολείων, ως Πρόεδρο, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί για αυτή τη βαθμίδα, με αναπληρώτρια την Μαργαρίτα Καλογρίδου-Κολυβά του Στυλιανού, Εθνική Επιθεωρήτρια Δευτεροβάθμιου Κύκλου των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

1.β. Μαργαρίτα Καλογρίδου-Κολυβά του Στυλιανού,

Εθνική Επιθεωρήτρια Δευτεροβάθμιου Κύκλου των Ευρωπαϊκών Σχολείων, ως Πρόεδρο, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί για αυτή τη βαθμίδα, με αναπληρώτρια την Βαρβάρα Νίκα του Αθανασίου, Εθνική Επιθεωρήτρια Πρωτοβάθμιου Κύκλου των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

2. Βασιλική Μπερνίκου του Γεωργίου,

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων, με αναπληρωτή τον Ηλία Τολιά του Χρήστου,  Προϊστάμενο του Τμήματος Δ’ Ευρωπαϊκών Σχολείων της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων.

3.α. Αθανάσιο Γκούμα του Ηλία,

εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 και Οργανωτικό Γραμματέα της Δ.Ο.Ε., όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Ανδρουλάκη του Σύλλα με ΑΔΤ Χ135132, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 και Ταμία και Υπεύθυνο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Δ.Ο.Ε.

3.β. Ευάγγελο Μπουντουλούλη του Ιωάννη,

εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 12.05 και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπληρωτή τον Θεόδωρο Τσούχλο του Κωνσταντίνου,  εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02 και Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης.

Β) Πενταμελής Επιτροπή αξιολόγησης και μοριοδότησης της προφορικής συνέντευξης

των υποψηφίων και κατάρτισης του τελικού αξιολογικού πίνακα, αποτελούμενη από τους:

1.α. Βαρβάρα Νίκα του Αθανασίου,

Εθνική Επιθεωρήτρια Πρωτοβάθμιου Κύκλου των Ευρωπαϊκών Σχολείων, ως Πρόεδρο, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί για αυτή τη βαθμίδα, με αναπληρώτρια την Μαργαρίτα Καλογρίδου-Κολυβά του Στυλιανού, Εθνική Επιθεωρήτρια Δευτεροβάθμιου Κύκλου των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

1.β. Μαργαρίτα Καλογρίδου-Κολυβά του Στυλιανού,

Εθνική Επιθεωρήτρια Δευτεροβάθμιου Κύκλου των Ευρωπαϊκών Σχολείων, ως Πρόεδρο, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί για αυτή τη βαθμίδα, με αναπληρώτρια την Βαρβάρα Νίκα του Αθανασίου, Εθνική Επιθεωρήτρια Πρωτοβάθμιου Κύκλου των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

2. Βασιλική Μπερνίκου του Γεωργίου,

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων, με αναπληρωτή τον Ηλία Τολιά του Χρήστου, Προϊστάμενο του Τμήματος Δ’ Ευρωπαϊκών Σχολείων της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων.

3.α. Αθανάσιο Γκούμα του Ηλία,

εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 και Οργανωτικό Γραμματέα της Δ.Ο.Ε., όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Ανδρουλάκη του Σύλλα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 και Ταμία και Υπεύθυνο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Δ.Ο.Ε.

3.β. Ευάγγελο Μπουντουλούλη του Ιωάννη,

εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 12.05 και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπληρωτή τον Θεόδωρο Τσούχλο του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02 και Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης.

4. Δημήτριο Σκρέτα του Αστερίου,

Συντονιστή Εκπαιδευτικού έργου ΠΕ 70 Δασκάλων του 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, με αναπληρώτρια την Ευφρόσυνη Βάγη – Σπύρου του Παναγιώτη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου ΠΕ 60 Νηπιαγωγών του 1ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

5.α. Δημήτριο Αργύρη του Γερασίμου,

Συντονιστή Εκπαιδευτικού έργου ΠΕ03 Μαθηματικών του 5ου ΠΕΚΕΣ Αττικής με αναπληρωτή τον Ελευθέριο Μαστορίδη του Σπυρίδωνος,  Συντονιστή Εκπαιδευτικού έργου ΠΕ03 Μαθηματικών του 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

5.β. Νικόλαο Λινάρδο του Βασιλείου,

Συντονιστή Εκπαιδευτικού έργου ΠΕ 02 Φιλολόγων του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, με αναπληρωτή τον Ευστράτιο Μαϊστρέλλη του Παναγιώτη, Συντονιστή Εκπαιδευτικού έργου ΠΕ 02 Φιλολόγων του 3ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γ) Τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων,

με αποστολή την εξέταση των τυχόν ενστάσεων που θα υποβληθούν από τους υποψήφιους σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και την έκδοση πορίσματος επ’ αυτών, αποτελούμενη από τους:

1. Αφροδίτη Καρούκη του Νικολάου

Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια Πρόεδρο την Φωτεινή Δεδούση του Παναγιώτη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

2. Βασιλική Μπερνίκου του Γεωργίου,

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων, με αναπληρωτή τον Ηλία Τολιά του Χρήστου, Προϊστάμενο του Τμήματος Δ’ Ευρωπαϊκών Σχολείων της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων.

3.α, Αθανάσιο Γκούμα του Ηλία,

εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 και Οργανωτικό Γραμματέα της Δ.Ο.Ε., όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Ανδρουλάκη του Σύλλα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 και Ταμία και Υπεύθυνο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Δ.Ο.Ε.

β. Ευάγγελο Μπουντουλούλη του Ιωάννη,

εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 12.05 και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπληρωτή τον Θεόδωρο Τσούχλο του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02 και Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης.

Δείτε επίσης

Μετατάξεις εκπαιδευτικών και ΕΕΠ για το σχολικό έτος 2021-22 | Απόφαση
Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε κλάδο ΕΕΠ ΠΕ23 Ψυχολόγων | Απόφαση
Συμπληρωματικές μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας από περιοχή σε περιοχή έτους 2021
Διαδικασία αποσπάσεων στα ΣΔΕ | ΦΕΚ
Ανάκληση μετάταξης ή απόσπασης ή μη ανάληψη υπηρεσίας μετά από μετάταξη ή απόσπαση
Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών των ΠΔΕ-ΔΙΠΕ-ΔΙΔΕ
Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 2021: Σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά
Μετατάξεις και αποσπάσεις Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας: Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας
Τοποθέτηση 258 εκπαιδευτικών σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία Δευτεροβάθμιας

Δείτε ακόμη

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εξωτερικού | Ονόματα
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 2021-22 από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ | Ονόματα
Ασφαλές άνοιγμα σχολείων: Οδηγίες του CDC-Απαραίτητα μέτρα για την επιστροφή στην κανονικότητα
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση