Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΠΔΕ Αττικής: “Empowering girls in STEAM through robotics and coding”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΠΔΕ Αττικής: “Empowering girls in STEAM through robotics and coding”-Υλοποίηση κατά το χρονικό διάστημα 1.12.2020-30.11.2022.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής,

σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Φορείς από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες, και με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, υλοποιεί με επιτυχία το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+:

Empowering girls in STEAM through robotics and coding” / “Ενδυνάμωση της συμμετοχής των κοριτσιών  στις επιστήμες STEAM μέσω της ρομποτικής και της συγγραφής κώδικα” (Grant Agreement number: 2020-1-HR01-KA201-077760) κατά το χρονικό διάστημα 1.12.2020-30.11.2022.

Το Πρόγραμμα ROBOGIRLS στοχεύει

στην προώθηση της ισότητας των φύλων στο σχολείο και στη μεγιστοποίηση της θετικής στάσης των κοριτσιών με την προσέγγιση STEAM που χρησιμοποιεί τις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, τη Μηχανική, τις Τέχνες και τα Μαθηματικά ως μέσα καθοδήγησης της διερεύνησης, του διαλόγου και της κριτικής σκέψης των μαθητών και προωθεί τη βιωματική μάθηση και τη συνεργασία με βάση τη δημιουργικότητα και τον αναστοχασμό.

Στο πλαίσιο αυτό έχει ολοκληρωθεί ένας Ολοκληρωμένος Οδηγός για Εκπαιδευτικούς

(Comprehensive Guide for Educators) που περιλαμβάνει: μια βιβλιογραφική ανασκόπηση για το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στις επιστήμες STEAM και για τις προκλήσεις που αφορούν την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τη συνεργατική παιδαγωγική διαδικασία  που βασίζεται στη διερεύνηση  και τη δημιουργία «ουδέτερων» ως προς το φύλο μαθησιακών περιβαλλόντων κα ένα Εγχειρίδιο Δραστηριοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό στην τάξη.

Το πρόγραμμα βρίσκεται στη φάση ανάπτυξης και επεξεργασίας

της Εργαλειοθήκης δραστηριοτήτων STEAM με τεχνολογικά εργαλεία όπως  τα Motion Raspberry Pi, Botley, the coding Robot, Makey Makey, mBot robot, Blockly &  Pencil code, Codey Rocky, Thymio Robot, LEGO® Education SPIKE™ Prime κ.α.

Η ενθάρρυνση της συμμετοχής των κοριτσιών στις επιστήμες STEAM

θα επιτευχθεί με τη διοργάνωση Εργαστηρίων, Σχεδίων μαθημάτων και Θεματικών Ημερών, μέσα στα οποία θα ενταχθούν οι δραστηριότητες STEAM.

Το εκπαιδευτικό υλικό

θα εφαρμοστεί πιλοτικά, κατά το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 2021-Ιανουαρίου 2022, σε 5 σχολικές μονάδες ανά χώρα-εταίρο με ισάριθμους εκπαιδευτικούς και 200 μαθητές.

Το πρόγραμμα προβλέπει

αποτίμηση της εμπειρίας εκπαιδευτικών και μαθητών για την αποτελεσματικότητα των δράσεων και του παιδαγωγικού υλικού, με μορφή συστάσεων και προτάσεων που θα αποτελέσουν τη βάση για τις επόμενες φάσεις, την πλατφόρμα επιμόρφωσης MOOC με ανοικτή πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς, καθώς επίσης και δράσεις διάδοσης των καλών πρακτικών σε επαρκή αριθμό σχολείων, εκπαιδευτικών, μαθητών και συναφών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις χώρες-εταίρους.

Συντονιστής: SVEUCILISTE U ZAGREBU,HR

Εταίροι:

CARDET, CY

Regional Directorate of Primary & Secondary Education of

Attica, GR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID, ES

The Rural Hub CLG, IE

INNOVADE LI LTD, CY

Συντονιστής για την Ελλάδα:

Δρ Γεώργιος Κόσυβας

Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Αττικής

Website: https://www.robogirls.eu

ΠΔΕ Ατικής: https://pdeattikis.gr/EU

Fb: https://m.facebook.com/RoboGirlsproject

Δείτε επίσης

Συνάφεια με ειδική αγωγή και σχολική ψυχολογία μεταπτυχιακών: Τα έγγραφα που προσκομίζονται στο ΥΠΑΙΘ
ΦΕΚ: Μέτρα κορονοιού 4 έως 11 Οκτωβρίου 2021-Τι ισχύει στο Δημόσιο, στα σχολεία, στα πεδία δραστηριότητας
 Προσλήψεις 2022-Δημόσιο: Στο Υπουργικό Συμβούλιο η δυνατότητα μετατροπής 4700 αναπληρωτών εκπ/κών σε μόνιμους
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση