Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  Ι_ΑΜ με τη συμμετοχή του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (ΙΜΕΓΕΕ)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  Ι_ΑΜ με τη συμμετοχή του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (ΙΜΕΓΕΕ), επιστημονικού φορέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ).

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  Ι_ΑΜ

Το Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (ΙΜΕΓΕΕ), επιστημονικός φορέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ), συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου I_AM: “Inclusive education using Animation and Multimedia”-“Συμπεριληπτική εκπαίδευση με χρήση animation και πολυμέσων”.

___________________

Περιγραφή Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Το ευρωπαϊκό έργο I_AM: “Inclusive education using Animation and Multimedia”

(“Συμπεριληπτική εκπαίδευση με χρήση animation και πολυμέσων”) στα πλαίσια του Erasmus+, στοχεύει στην υποστήριξη της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες (SEND) μέσω μιας καινοτόμου προσωποκεντρικής, διεπιστημονικής και βασισμένης στην τέχνη προσέγγισης, που υλοποιείται στην Ελλάδα, Κύπρο, Ουγγαρία και Πολωνία.

Μεταξύ των εταίρων συμπεριλαμβάνεται το Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (ΙΜΕΓΕΕ),

το οποίο αποτελεί τον επιστημονικό φορέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α), της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης που εκπροσωπεί το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) της δημόσιας εκπαίδευσης και κυρίως της ειδικής εκπαίδευσης.

Το έργο I_AM: “Inclusive education using Animation and Multimedia”

αξιοποιεί τη χρήση πολυμέσων και ειδικότερα κινουμένων σχεδίων (animation), μέσω ενός συνδυασμένου προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων μάθησης, για να δημιουργήσει ένα φιλόξενο περιβάλλον για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες στα γενικά σχολεία.

Σε συνεργασία με σχολικές κοινότητες,

φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια συμπεριληπτική κουλτούρα για να αναπτυχθεί το μοίρασμα κοινών αξιών για κοινωνική ένταξη.

Επίσης, μέσω του Προγράμματος

θα προωθηθεί ο σεβασμός στα δικαιώματα των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες στην κατεύθυνση της ισότιμης πρόσβασής τους στην εκπαίδευση, ενώ θα καταπολεμηθούν τα στερεότυπα και οι διακρίσεις.

Στο παραπάνω έργο συμμετέχουν εκτός από το ΙΜΕΓΕΕ:
  • Η ελληνική εταιρεία συμβούλων CMT PROOPTIKI,
  • το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου (Open University of Cyprus),
  • το Πανεπιστήμιο Maria Grzegorzewska της Βαρσοβίας (Πολωνία),
  • η ελληνική ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, η οποία διοργανώνει το ετήσιο Φεστιβάλ animation ANIMASYROS και
  • ο Οργανισμός Hand in Hand Foundation από την Ουγγαρία.
Περισσότερες πληροφορίες

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έργο και την εξέλιξή του, καθώς και με τις δραστηριότητες που προβλέπονται κατά την υλοποίησή του, μπορείτε να βρείτε στη νέα ιστοσελίδα: http://inclusiveeducation.eu/.

Δείτε επίσης

Εξ αποστάσεως υποστήριξη ΕΕΠ-ΕΒΠ: Τα πρωτόκολλα του ΙΜΕΓΕΕ
Οδηγός υποστήριξης ΙΜΕΓΕΕ: Σημαντικό υλικό για την αντιμετώπιση επιπτώσεων της πανδημίας κορονοϊού

Πριν φύγετε

1η Συνεδρίαση Ομάδας Εργασίας για την εκπαίδευση ΑμεΑ ή και ειδικές εκπ/κές ανάγκες παρουσία της πολιτικής ηγεσίας ΥΠΑΙΘ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση