Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Έως δώδεκα υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Έως δώδεκα υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές: Αποτελούν χορηγία του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Υποβολή των δικαιολογητικών έως τις 6 Μαΐου 2022.

Έως δώδεκα υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 υποτροφίες συνολικού ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30,000.00) σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ερευνητική τους ενασχόληση σε θέματα σχετιζόμενα με την Ενέργεια και το Περιβάλλον.

Οι υποτροφίες αποτελούν χορηγία του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Ειδικότερα, σύμφωνα με την 2η/09-03-2022 απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης, θα χορηγηθούν οι παρακάτω υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (Φοιτητές Μεταπτυχιακών – 2ου κύκλου σπουδών και Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών – 3ου κύκλου σπουδών).

Αριθμός υποτροφιών

Για το Τμήμα Βιολογίας: Δύο (2) υποτροφίες συνολικού ποσού 3,000.00 ευρώ έκαστη σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες 3ου κύκλου σπουδών.

Για το Τμήμα Φυσικής: Μία (1) υποτροφία συνολικού ποσού 5,000.00 ευρώ σε πρωτοείσακτο/η μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια 2ου κύκλου σπουδών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Φωτονική – Νανοηλεκτρονική».

Για το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών: Μία (1) υποτροφία συνολικού ποσού 3,500.00 ευρώ σε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια 2ου ή 3ου κύκλου σπουδών.

Για το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Δύο Κατευθύνσεις): Μία (1) υποτροφία συνολικού ποσού 3,500.00 ευρώ σε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια 2ου ή 3ου κύκλου σπουδών.

Για το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών: Δύο (2) υποτροφίες συνολικού ποσού 2,000.00 έκαστη σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες 3ου κύκλου σπουδών και δύο (2) υποτροφίες συνολικού ποσού 1,000.00 έκαστη σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες 2ου κύκλου σπουδών.

Για το Τμήμα Χημείας: Τρεις (3) υποτροφίες 2,000.00 έκαστη σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες 3ου κύκλου σπουδών.

Διάρκεια

Η διάρκεια της κάθε υποτροφίας ορίζεται σε ένα (1) έτος, ήτοι από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή pdf) στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών κ. Παγώνα Αυγουστάκη (secr_se@uoc.gr), έως και την 6η Μαΐου 2022 τα παρακάτω δικαιολογητικά.

1. Αίτηση (Το πρότυπο επισυνάπτεται).

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

3. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων.

4. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει) και αναλυτική βαθμολογία των μεταπτυχιακών μαθημάτων.

5. Βιογραφικό σημείωμα με τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και παρουσιάσεις σε συνέδρια.

6. Δύο συστατικές επιστολές.

7. Βραβεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν).

8. Τεκμηρίωση της συνάφειας της έρευνάς τους με τους στόχους της υποτροφίας (σχετιζόμενη με την ενέργεια και το περιβάλλον). Το κείμενο τεκμηρίωσης να μην υπερβαίνει τις 300 λέξεις.

9. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων (Το πρότυπο επισυνάπτεται).

10. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (Θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα).

Περαιτέρω πληροφορίες

Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα παρακάτω email: secr_se@uoc.gr και mpalafa@uoc.gr ή στα τηλ. 2810393220 και 2810393620.

Βρείτε εδώ χρήσιμα έγγραφα για περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε επίσης

Πέντε υποτροφίες από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για μεταπτυχιακές σπουδές στα ναυτιλιακά 

Κρίσεις και προσαρμοστικότητα μέσα στη σχολική τάξη: Webinar στις 4 Απριλίου 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση