Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εξαίρεση κυρώσεων για αναπληρωτές που παραιτήθηκαν για να θέσουν υποψηφιότητα στις Ευρωεκλογές

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εξαίρεση κυρώσεων για αναπληρωτές που παραιτήθηκαν για να θέσουν υποψηφιότητα στις Ευρωεκλογές – Εγγραφο του Υπουργού ΠΑΙΘΑ κου Κ. Πιερρακάκη.

Εξαίρεση κυρώσεων για αναπληρωτές

Η εξαίρεση από τις προβλεπόμενες κυρώσεις της παρ.5Α του άρθρου 63 του ν.4589/2019, εφαρμόζεται και στους αναπληρωτές εκπ/κους οι οποίοι παραιτούνται προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα για να εκλεγούν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το υπ. αριθ. πρωτ. 67357/Ε1/17-6-2024 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κου Κυριάκου Πιερρακάκη.

Ακολουθεί το έγγραφο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μαρούσι, 17-6-2024

Αριθ. Πρωτ.: 67357/Ε1

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραίτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών για ανακήρυξή τους ως υποψήφιων ευρωβουλευτών.

Σχετ.: Η αριθμ. 93955/ΓΔ5/28-08-2023 (ΑΔΑ:9Β6Χ46ΝΚΠΔ-ΘΩΖ) διευκρινιστική εγκύκλιος με θέμα «Διευκρινίσεις επί των προσκλήσεων υποψήφιων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2023-2024.»

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο είχε καταστεί σαφές, κατά το κρίσιμο διάστημα υποβολής των αιτήσεων αναπληρωτών σχολικού έτους 2023-2024, ότι «οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μπορούν να προβαίνουν στην απρόσκοπτη άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, χωρίς να τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της παρ. 5Α του άρθρου 63 του ν. 4589/2019».

Με αφορμή τη διενέργεια της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 09-06-2024 και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 2 του ν.4255/2014, όπως τροποποιήθηκαν προσφάτως με αυτές του άρθρου 3 του Ν.5083/2024, τα κωλύματα εκλογιμότητας των βουλευτών εφαρμόζονται και για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διευκρινίζεται ότι τα αναφερόμενα στην αριθμ. 93955/ΓΔ5/28-08-2023 ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, περί εξαίρεσης από τις προβλεπόμενες κυρώσεις της παρ.5Α του άρθρου 63 του ν.4589/2019, εφαρμόζονται και στους αναπληρωτές εκπ/κους οι οποίοι παραιτούνται προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα για να εκλεγούν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κατά τα λοιπά επισημαίνεται ότι υπό το ως άνω πρίσμα τα αναφερόμενα τόσο στην αριθμ. 93955/ΓΔ5/28-08-2023 εγκύκλιο, όσο και στην παρούσα, περί εξαίρεσης από τις προβλεπόμενες Σελίδα 1 από 2 Σελίδα 2 από 2 κυρώσεις, τυγχάνουν εφαρμογής και για όσους προσλήφθηκαν βάσει των ειδικών διατάξεων του άρθρου 86 του ν.4547/2018, ήτοι κατόπιν έκδοσης ειδικής προκήρυξης για πρόσληψη απευθείας σε σχολικές μονάδες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Δείτε επίσης

Ποινές αναπληρωτών όταν δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται | Οι 4 περιπτώσεις 

Μόνιμοι Διορισμοί Εκπαιδευτικών προ των πυλών… γιατί αργεί η ανακοίνωσή τους; 

Αιτήσεις ΠΕΣΥΠ-ΕΠΠΑΙΚ 2024-25: Από Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 έως και Δευτέρα 26 Αυγούστου 2024

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση