Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εξαίρεση Μεταδιδακτόρων Δημοσίων Υπαλλήλων ως Επιστημονικών Υπευθύνων στη δράση “Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εξαίρεση Μεταδιδακτόρων Δημοσίων Υπαλλήλων ως Επιστημονικών Υπευθύνων στην Δράση Ι της πρόσκλησης “Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας” – Επιστολή ΠΑΣΥΔ σε ΥΠΑΙΘΑ.

Εξαίρεση Μεταδιδακτόρων Δημοσίων Υπαλλήλων

Την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καλεί με επιστολή του ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διδακτόρων Δημοσίου (ΠΑΣΥΔ) να εξετάσει άμεσα την εξαίρεση των Μεταδιδακτόρων Δημοσίων Υπαλλήλων, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε ερευνητική πρόταση σε θέση Επιστημονικού Υπευθύνου Έργου στη Δράση Ι. στο πλαίσιο του Έργου «SUB4: «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας».

Επιπροσθέτως ο Σύλλογος με την επιστολή του ζητά απαντήσεις ως προς το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η εξαίρεση των Δημοσίων Υπαλλήλων, καθότι οι συνεχείς εξαιρέσεις θίγουν ιδιαίτερα ζητήματα όπως της παραβίασης της ακαδημαϊκής ελευθερίας, της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των πολιτών και της παραβίασης του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Ακολουθεί η επιστολή του ΠΑΣΥΔ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΠΑΣΥΔ

Url : pasyd.blogspot.com – E-mail : pasydphd@gmail.com

Αρ. πρωτ.: 26

Ημερομηνία: 17.05.2024

ΠΡΟΣ 1) Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού E-mail: epiteliki@minedu.gov.gr

Κοιν. 2) Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γραφείου Υπουργού, κ. Κυριάκου Πιερρακάκη E-mail: minister@minedu.gov.gr, protocol@minedu.gov.gr 3) Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Υπουργού, κ. Κεραμέως E-mail: gramatia@ypes.gr 4) Μ.Μ.Ε. 5) Κοινοβουλευτικές ομάδες 6) Μέλη ΠΑΣΥΔ

Θέμα: Εξαίρεση Μεταδιδακτόρων Δημοσίων Υπαλλήλων ως Επιστημονικών Υπευθύνων στην Δράση Ι της πρόσκλησης “Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας”.

Σχετ: Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου «SUB4: «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» υπ’ αριθμ. 1795/15.04.2024

Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για την Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου «SUB4: «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180664 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (Kωδικός Δράσης: 16289) υπ’ αρίθμ. 2380/16.05.2024

 Αξιότιμες/-οι κυρίες/κύριοι,

Σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή ως εκπρόσωποι του Σωματείου «Πανελλήνιος Σύλλογος Διδακτόρων Δημοσίου – ΠΑΣΥΔ», σχετικά με την απάντηση στην ερώτηση 12 της υπ’ αριθμ. 2380/16.05.2024 έγκρισής σας περί αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων στο πλαίσιο του Έργου «SUB4: «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας»:

12. Ερώτηση: Μεταδιδάκτορας Δημόσιος Υπάλληλος μπορεί να συμμετέχει σε ερευνητική πρόταση ως μέλος της ερευνητικής ομάδας Έργου;  

Απάντηση: Ναι, υπό την προϋπόθεση χορήγησης σχετικής αδείας από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Φορέα του, εφόσον απαιτείται. Σε κάθε περίπτωση η συγκεκριμένη κατηγορία ερευνητή δεν μπορεί να λάβει θέση Επιστημονικού Υπευθύνου Έργου στη Δράση Ι.”

Ενώ στην υπ’ αριθμ. 1795/15.04.2024 Αναλυτική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου «SUB4: «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» και τα Παραρτήματα αυτής δεν γίνεται καμία αναφορά σε ενδεχόμενη εξαίρεση των Δημοσίων Υπαλλήλων από τη συμμετοχή τους σε ερευνητική πρόταση ως Επιστημονικούς Υπευθύνους του έργου, στην έγκρισή σας υπ’ αριθμ. 2380/16.05.2024 και στο ανωτέρω ερώτημα εξαιρείτε τους μεταδιδάκτορες Δημοσίους Υπαλλήλους από τον ορισμό τους ως Επιστημονικούς Υπεύθυνους Έργου.

Η εν λόγω εξαίρεση, σε συνέχεια και των υπολοίπων εξαιρέσεων στις οποίες έχετε προβεί εις βάρος μας και τις οποίες σας έχουμε ζητήσει να αποσύρετε άμεσα, αποκαλύπτει ένα ιδιαίτερο μένος προς μια συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων, τους Δημοσίους Υπαλλήλους, παρόλο που δεν διασφαλίζονται ισότιμες και δίκαιες προοπτικές πρόσβασης στην υποστήριξη νέων ερευνητών/τριών κατόχων διδακτορικού διπλώματος για την υλοποίηση επιλεγμένων, ερευνητικών έργων, υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας.

Επίσης, θα θέλαμε να θίξουμε το θέμα της σχετικής αδείας από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια όπως είναι γνωστό, στην πλειοψηφία τους, καθυστερούν πάρα πολύ για την έκδοση των αποφάσεων με αποτέλεσμα να υπάρξει σχετικό πρόβλημα κατά την έναρξη του προγράμματος και την απουσία αδείας. Προτείνεται να εξεταστεί το ενδεχόμενο της γνωστοποίησης της υπηρεσίας όπως ακριβώς ορίζεται και για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι συνεχείς εξαιρέσεις σας θίγουν ιδιαίτερα ζητήματα όπως:

  1. Της παραβίασης της ακαδημαϊκής ελευθερίας.
  2. Της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των πολιτών.
  3. Της παραβίασης του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Επομένως, σας καλούμε να εξετάσετε άμεσα, την εξαίρεση των Μεταδιδακτόρων Δημοσίων Υπαλλήλων ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε ερευνητική πρόταση σε θέση Επιστημονικού Υπευθύνου Έργου στη Δράση Ι. 

Επίσης, σας καλούμε να μας απαντήσετε ως προς το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η εξαίρεση των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Τέλος, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι το Σωματείο μας αποτελείται από 88 μέλη, τα οποία καθημερινά αυξάνονται σε αριθμό κι έχουν μακρόχρονη προσφορά στα Ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια της Ελλάδας και τεράστια συνεισφορά στην Δημόσια Διοίκηση και δεν τους αρμόζει τέτοια άδικη συμπεριφορά από μέρους σας, διότι ο εν λόγω αποκλεισμός, όπως και οι υπόλοιποι, δε συνάδουν με τα ακαδημαϊκά κριτήρια, με τα οποία οφείλει να αξιολογεί τους/τις ερευνητές/-τριές του το Ελληνικό Κράτος.

Με σεβασμό και εκτίμηση,

για το προσωρινό Δ.Σ. του Σωματείου ΠΑΣΥΔ

Ο Πρόεδρος: Δρ. Ιωάννης Χ. Λαμπρόπουλος

Ο Αντιπρόεδρος: Δρ. Γεώργιος Τριανταφύλλου

Η Γραμματέας: Δρ. Μαρία Κολτσίδα

Η Ταμίας: Δρ. Ευγενία Παγάνη

Το μέλος : Δρ. Νικόλαος Βουδρισλής

Δείτε επίσης

Ιδρυση Πανελλήνιου Συλλόγου Διδακτόρων Δημοσίου-ΠΑΣΥΔ: Για την ελευθερία της διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο 

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητικών Δαπανών ζητά η Ενωση Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΑΙΘΑ Μακεδ. & Θράκης 

Το Ψηφιακό Σχολείο: Η ολοκληρωμένη ψηφιακή πύλη της σχολικής εκπ/σης για μαθητές, εκπ/κούς και γονείς

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση